Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Nij Smellinghe stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.
Nij Smellinghe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.
Voor gericht advies en consult raden wij u aan om een afspraak te maken voor het poliklinisch spreekuur van één van onze medisch specialisten.

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Nij Smellinghe teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Nij Smellinghe.

Linken naar www.nijsmellinghe.nl
Linken naar de website van Nij Smellinghe is toegestaan, mits de goede naam van Nij Smellinghe daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Nij Smellinghe wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de Nij Smellinghe website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.nijsmellinghe.nl , met als beschrijving Nij Smellinghe Drachten. Het gebruik van het Nij Smelinghe logo is alleen toegestaan na toestemming van de afdeling Communicatie.