Bij u is een vorm van huidkanker geconstateerd en uw dermatoloog heeft samen met u besloten u door te verwijzen naar een andere specialist voor de behandeling.

Doorverwijzing naar een andere medisch specialist
Als u voor het eerst bij deze specialist op het spreekuur komt gaat hij/zij eerst uw huid bekijken om vervolgens een juiste inschatting te maken van de voor u meest geschikte behandeling, op welke manier die het beste kan worden uitgevoerd en hoeveel tijd daarvoor gereserveerd moet worden.

Dat betekent dat u dus niet meteen geopereerd wordt bij uw eerste afspraak. U kunt dus ook gewoon uw medicijnen zoals uw bloedverdunners blijven innemen.

Doorverwijzing Hoofd-Hals team
Soms kan de behandeling van huidkanker zo complex zijn, dat er eerst door een huidkankerteam gekeken wordt welke behandeling of combinatie van behandelingen voor u het beste zijn. Het hoofd-hals team bestaat o.a. uit een dermatoloog, radiotherapeut, plastisch chirurg, kaakchirurg en KNO-arts. Zij houden gemeenschappelijk spreekuur waarbij uzelf (en eventueel anderen die u begeleiden) aanwezig zijn.

De dermatologen in Ziekenhuis Nij Smellinghe werken hiervoor nauw samen met het MCL in Leeuwarden en het UMCG in Groningen.

 

Behandeld en dan?

Als u elders behandeld bent, komt u voor de huidcontroles in principe weer bij uw behandelend dermatoloog in Nij Smellinghe terug, behalve als er specifiek met u anders is afgesproken.

Mocht dit nog niet voor u zijn geregeld, kunt u hiervoor een afspraak maken met het secretariaat van de polikliniek Dermatologie.
Het telefoonnummer is (0512) 588 801.
Ook bij onduidelijkheden kunt u hier met uw vragen terecht.

Informatie over huidkanker
Voor informatie over afbeeldingen en behandelingen en het voorkomen van huidkanker kunt u terecht op de website van het ziekenhuis:  http://www.nijsmellinghe.nl/495/bescherm-je-huid-poli-dermatologie. U kunt ook op de hoofdpagina van de website zoeken op de term huidkanker.