Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde richt zich op de (dreigend) blijvende gevolgen van aandoeningen aan het bewegingsvermogen als gevolg van ziekte, ongeval of aangeboren afwijking. Hieronder vallen dus ook de gevolgen van hersenletsel.

In Nij Smellinghe werken drie revalidatieartsen.

Revalidatiegeneeskunde is onderdeel van Revalidatie Friesland. De visie van Revalidatie Friesland gaat uit van twee kernbegrippen: maatwerk en maximaal herstel.

  • Maatwerk, omdat de mens zélf centraal staat bij ons. Voor iedere patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de betrokkene en zijn of haar partner en familie.
  • Maximaal herstel is een uitgangspunt waarmee bedoeld wordt dat wij streven naar een situatie waarin de patiënt zo goed mogelijk kan omgaan met de beperking en actief deel kan nemen aan de maatschappij.