Kalkaspiratie: aanprikken en zo mogelijk opzuigen van kalk uit de pezen van de schouder

U komt naar het ziekenhuis om kalk in de pezen van de schouder te perforeren (aanprikken). Tijdens de behandeling wordt de kalk zo mogelijk uit de pees gezogen (aspiratie of NACD (Needle-guided Aspiration of Calcific Deposit) genoemd). In deze factsheet leest u hierover meer.

Voorbereiding

Deze behandeling vereist geen voorbereiding.

De behandeling

Wat is het doel van de behandeling?
Het doel van de behandeling is om kalk in de pees te perforeren (aanprikken), zodat het lichaam het op kan nemen.

Hoelang duurt de behandeling?
De behandeling duurt ongeveer twintig minuten.

Waar vindt de behandeling plaats?
Voor de behandeling kunt u zich melden op de afdeling Radiologie (route 32). Het is van belang dat u uw patiëntenpas meeneemt. Als u door de huisarts bent doorverwezen hebben we ook de verwijzing van de huisarts nodig. Eén van de laboranten brengt u naar de onderzoekskamer. Een radioloog voert de behandeling uit.

Wat houdt de behandeling in?
De kalk wordt in de pezen van de schouder geperforeerd (aangeprikt). Dat gaat met behulp van een echografie (zie laatste hoofstukje van deze factsheet). Om te zorgen dat de geluidsgolven goed kunnen geleiden, smeren we uw schouder in met een warme, niet vette gel. De beweging van de transducer over de huid is meestal niet pijnlijk. De onderzoekskamer is tijdens de behandeling matig verlicht, zodat de beelden op de monitor goed zichtbaar zijn.
Zodra de radioloog een duidelijk beeld heeft van waar de kalk zich bevindt, wordt de schouder gedesinfecteerd en spuit hij een verdovingsmiddel in de slijmbeurs. Daarna prikt hij met een naald in de verkalking. Vervolgens probeert hij de kalk op te zuigen. Daarna wordt met dezelfde naald een ontstekingsremmer en verdovingsmiddel in de slijmbeurs ingespoten.

Wat gebeurt er na de behandeling?
Na de behandeling wordt het prikgaatje afgedekt met een pleister. De radioloog maakt een verslag van de behandeling. De uitslag gaat naar de arts die de behandeling heeft aangevraagd.

Nazorg

Als u zich goed voelt mag u weer naar huis. Het is niet raadzaam om zelf naar huis te rijden. We raden u aan om een begeleider mee te nemen, ook als u met het openbaar vervoer komt. U mag alle bewegingen maken die u normaal gesproken ook maakt, maar u mag de schouder op de dag van de behandeling niet extra belasten. Als u meer pijn heeft door de behandeling mag u een pijnstiller (bijv. paracetamol) innemen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze factsheet nog vragen? Dan kunt u die stellen voor aanvang van de behandeling. U kunt tijdens kantooruren ook contact opnemen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer (0512) 588 814.

Bent u verhinderd?

Als u plotseling verhinderd bent en de behandeling niet door kan gaan, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt behandelen. U kunt uw afzegging tijdens kantooruren doorgeven en meteen een nieuwe afspraak maken door te bellen met de afdeling Radiologie: (0512) 588 814.

Wat is een echografie?

Bij een echografie zendt een transducer (een apparaat dat lijkt op een microfoon) geluidsgolven uit. Het weefsel of orgaan dat onderzocht wordt, weerkaatst de geluidsgolven (echo's). De echo's worden door de transducer opgevangen en op de computer omgezet in lichtpuntjes. Die lichtpuntjes zijn op een monitor te zien en vormen samen een beeld van het weefsel of een orgaan. Van dit beeld worden foto’s gemaakt.