Interne Geneeskunde

Interne Geneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van ziekten van de inwendige organen. Binnen de Interne Geneeskunde bestaan diverse aandachtsgebieden. In Nij Smellinghe zijn de volgende aandachtsgebieden vertegenwoordigd: hematologie (bloedziekten), medische oncologie (kwaadaardige ziekten), endocrinologie (stoornissen in de hormoonhuishouding), vasculaire geneeskunde (preventie en behandeling van vaatlijden), maag-, darm-, leverziekten, infectieziekten, nefrologie (nierziekten) en intensive care.

Wie werken er?
Omdat interne geneeskunde een breed vakgebied is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in een bepaald aandachtsgebied. Hun functie-omschrijving kent dan ook vaak toevoegingen, zoals: endocrinoloog, hematoloog, intensivist, nefroloog of oncoloog.

www.internistdrachten.nl
Op de website internistdrachten.nl staat meer informatie over de polikliniek Interne Geneeskunde.

Bereikbaarheid
De polikliniek Interne Geneeskunde bevindt zich op de begane grond.
Komt u voor mw. F. Besemer, mw. M. Zwiers, R.S. van Eps, dr. C. Kroon volg route 17.
Komt u voor mw. G. Bouma, dr. S. Hovenga, L.F. Schipper en dr. H. van Kamp volg route 22.

De polikliniek is te bereiken, indien u belt voor mw. M. Zwiers, R.S van Eps, dr. C. Kroon of mw. F. Besemer, op telefoonnummer (0512) 58 8877. Belt u voor mw. G. Bouma, dr. S. Hovenga, L.F. Schipper of dr. H. van Kamp, dan is de polikliniek te bereiken op telefoonnummer (0512) 58 8874.

De polikliniek Interne Geneeskunde is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 - 16.30 uur.

Afspraken
De polikliniek werkt op afspraak. Een spoedafspraak moet via de huisarts gemaakt worden.
Als u een afspraak wilt vervroegen omdat uw klachten toenemen, neem dan contact op met de huisarts.

Afspraak maken/wijzigen en wat neemt u mee?
Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Wilt u weten hoe dit gaat? Of heeft u vragen over het wijzigen of annuleren van de afspraak? Of wilt u weten wat u mee moet nemen? Lees dan de informatie bij ‘Informatie polikliniek bezoek’.

Verpleegkundig consulent oncologie
De verpleegkundig consulenten oncologie zijn gespecialiseerd in de verpleegkundige zorg voor mensen met kanker. Zij geven informatie, advies en ondersteuning zowel tijdens de behandeling als erna. Hierbij kunt u denken aan informatie over de ziekte zelf, de behandeling ervan met chemotherapie en de gevolgen en bijwerkingen van de behandeling. Daarnaast bieden verpleegkundig consulenten begeleiding in het omgaan met symptomen van de ziekte zoals onder andere pijn, vermoeidheid, concentratieproblemen of een verminderde eetlust. Er is veel aandacht voor het omgaan met de veranderde situatie, de emoties die dit oproept en de invloed die dat kan hebben op de partner, gezin en anderen in de omgeving.

Diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in de diabeteszorg. Zij geeft voorlichting en biedt begeleiding en praktische hulp aan mensen met diabetes mellitus (suikerziekte). Uw behandelend internist verwijst u naar de diabetesverpleegkundige. Zij heeft regelmatig overleg met uw specialist om te zorgen voor een goede afstemming in de begeleiding. Diabetes mellitus is een ziekte die extra zorg vraagt in het dagelijks leven. De diabetesverpleegkundige begeleidt u (en uw familie) bij de behandeling en adviseert u bij het omgaan met de ziekte. U krijgt informatie over:
• aard en oorzaak van de diabetes
• het belang van een goede instelling op insuline
• invloed van voeding en lichamelijke inspanning op de ziekte
• oorzaak, verschijnselen en behandeling van een hoog of te laag bloedsuikergehalte
• mogelijke complicaties bij diabetes
• wat te doen bij griep of andere infecties
• voetverzorging
• diabetes en sportbeoefening
• uit eten gaan en vakanties
De diabetesverpleegkundige helpt u ook bij (het leren van) zelf injecteren en zelf controleren van de bloedglucose.

Verpleegkundig specialisten vasculaire geneeskunde
Als u last heeft van trombose wordt u onder andere begeleid door de verpleegkundig specialisten vasculaire geneeskunde. Meer hierover leest u in deze folder.
Ook patiënten met het fenomeen van Raynaud (verkleuringen van vingers en/of tenen bij blootstelling aan kou of bij emotie) worden door de verpleegkundig specialisten gezien.

Vasculaire Preventiepoli
Als u last heeft van hart- en/of vaatziekten die het gevolg zijn van atherosclerose (slagaderverkalking) of een aneurysma, komt u in contact met de Vasculaire Preventiepoli. De verpleegkundig specialisten vasculaire geneeskunde en de vasculaire internist kijken samen met u naar de risicofactoren met betrekking tot hart- en vaatziekten en samen streven we ernaar om bijvoorbeeld uw bloeddruk en cholesterolgehalte zo goed mogelijk af te stellen en u eventueel te begeleiden bij het stoppen met roken. De Vasculaire Preventiepoli richt zich op het voorkomen van verergering van de atherosclerose. In deze folder leest u meer over deze polikliniek.

Meer informatie over bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie
Patiëntenorganisatie Stichting Hematon, www.hematon.nl