Gynaecologie en Verloskunde

Het specialisme gynaecologie betreft de kennis over problemen rondom zwangerschap & bevalling, aandoeningen van de vrouwelijke voortplantingsorganen en de seksualiteit. Een gynaecoloog wordt ook wel vrouwenarts genoemd. In Nij Smellinghe zijn acht gynaecologen en een fertiliteitsarts werkzaam.

Op de afdeling verloskunde zijn verloskundigen werkzaam ter continue ondersteuning van de tweedelijns zorg. Naast de gynaecologische en verloskundige basiszorg heeft de maatschap een vijftal speerpunten ontwikkeld, te weten:

  • Hysteroscopische diagnostiek en therapie
  • Laparoscopische chirurgie
  • Multidisciplinaire benadering bekkenbodemproblematiek
  • Kenniscentrum postmenopauze
  • Verloskundige ketenzorg

Patiënteninformatie
De gynaecologen van Nij Smellinghe hechten veel waarde aan goede voorlichting. Daarom wordt naast mondelinge uitleg gebruik gemaakt van schriftelijk voorlichtingsmateriaal. Via de arts of de doktersassistente kunt u over de meest uiteenlopende onderwerpen brochures krijgen.

Veel brochures zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Op hun website vindt u nog meer informatie over verloskunde en gynaecologie.