Reumatologie (polikliniek)

Op de polikliniek reumatologie wordt spreekuur gehouden voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De reumatoloog is opgeleid in de interne geneeskunde en behandelt ziekten waarbij inwendige organen en het bewegingsapparaat zijn aangedaan.
In Nij Smellinghe zijn twee reumatologen werkzaam. Zij zijn georganiseerd in de maatschap Fryske Reumatologie. De Maatschap Reumatologen is ook werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden en Ziekenhuis De Tjongerschans.

Op de polikliniek is een verpleegkundig specialist reumatologie aanwezig. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in verpleegkundige en medische zaken over reumatische aandoeningen. In samenwerking met de reumatoloog houdt zij een verpleegkundig/medisch spreekuur.
De verpleegkundig specialist is ook werkzaam op de poli als reumaconsulent. Patiënten die onder behandeling zijn bij een reumatoloog kunnen bij de reumaconsulent terecht met alle vragen of problemen op het gebied van reumatische aandoeningen, die niet medisch zijn of wat daarmee samenhangt. Ze begeleidt de patiënten en beantwoordt vragen van patiënten.

Bereikbaarheid
De polikliniek Reumatologie bevindt zich op de tweede verdieping in de nieuwe vleugel van het ziekenhuis. De makkelijkste route is via de polikliniek ingang van het ziekenhuis en vanuit daar volgt u route 8, 2e etage.
De polikliniek is op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30-16.30 uur telefonisch te bereiken op nummer (0512) 588 361.
Het poliklinisch spreekuur is op maandag en vrijdag en in de oneven weken op woensdags.
Op maandag en vrijdag heeft de verpleegkundig specialist telefonisch spreekuur van 11.30-12.00 uur voor verpleegkundige- of medische vragen. U kunt de verpleegkundig specialist bereiken via telefoonnummer (0512) 588 359.

Heeft u tijdens de dagen dat er in Drachten niemand aanwezig is vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Reumatologie in het Medisch Centrum Leeuwarden op telefoonnummer: (058) 286 61 00.

Waarnemend reumatoloog voor dr. Bos op vrijdagen
In verband met wetenschappelijk onderzoek zal reumatoloog dr. R. Bos de komende twee jaar (tot juli 2019) op een groot deel van de vrijdagen worden vervangen door een waarnemend reumatoloog, te weten Prof. dr. L. van der Putte. In verband met het landelijk gebrek aan reumatologen is Prof. dr. Van der Putte sinds enkele jaren waarnemer voor verscheidene ziekenhuizen. Hiervoor heeft hij als hoogleraar en afdelingshoofd op de afdeling Reumatologie in het Radboud UMC gewerkt.

Afspraak maken/wijzigen en wat neemt u mee?
Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer u verwezen wordt naar een reumatoloog hoeft u niet te bellen naar de polikliniek. Zodra wij de verwijsbrief hebben ontvangen, ontvangt u van ons schriftelijk bericht. Een spoedafspraak moet altijd door de verwijzer gemaakt worden in overleg met de reumatoloog. Wilt u een bestaande afspraak wijzigen of annuleren bij de reumatoloog, verpleegkundig specialist of reumaconsult dan kunt op contact opnemen met de polikliniek op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30-16.30 uur. Graag het volgende meenemen naar uw afspraak: een geldig identiteitsbewijs, patiëntenpas, overzicht van medicijnen die u gebruikt (zowel reguliere als homeopatische geneesmiddelen). Zie ook ‘Informatie polikliniek bezoek’.

Wie werken er?
Specialisten

  • Mw. Drs. L. Hendriks
  • Dr. R. Bos

Verpleegkundig specialist en reumaconsulent

  • Mw. M. Horbeek
Foto:
V.l.n.r. Rita Aagtjes; spreekuurassistente, Esther Dijk; coördinator, Sharon de Jong; spreekuurassistente, mw. M. Horbeek; verpleegkundig specialist, dr. R. Bos; reumatoloog, mw. L. Hendriks; reumatoloog, Greta de Boer; spreekuurassistente.