Aardema Thuiszorg


Aardema Thuiszorg

U heeft zorg nodig

Heeft u thuiszorg nodig en bent u op zoek naar een betrouwbare en professionele organisatie? U bent bij ons aan het juiste adres!

Onze medewerkers werken in kleine wijkteams, geven persoonlijke aandacht en verlenen zorg aan huis. Centraal staat de wijkverpleegkundige. Dit is het centrale aanspreekpunt voor u, het team, de huisarts en andere specialisten. U houdt zelf de regie, de wijkverpleegkundige organiseert samen met het team uw zorg.

Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Een deel van de zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een deel onder de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) en een deel onder de Verzekeringswet.

Ons aanbod

 • (Wijk)verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Palliatieve zorg
 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp
 • Kleinschalige logeeropvang voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar

Contactgegevens:

Aardema Thuiszorg
Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
tel. 0513 54 21 78

Aardema Thuiszorg
Hoendiep 1
9718 TA Groningen
tel.: 050 208 51 00

www.aardemathuiszorg.nl

info@aardemathuiszorg.nl

Openingstijden Nieuwehorne en Groningen
Geopend van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur op vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Allerzorg

Zorg leveren zoals je die aan je naasten zou willen geven. Dat doet Allerzorg door te kiezen voor kleine teams die zelf afspraken maken met hun cliënten. Dat directe contact tussen cliënten en medewerkers maakt het verschil. Zo is Allerzorg altijd dichtbij.

Bij Allerzorg willen we graag dat u gewoon uzelf kunt zijn. We geven daarom professionele zorg vanuit ons hart. Vol aandacht en respect en met ruimte voor eigen invulling.

Onze teams leveren persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in ziekenhuisverplaatste zorg, wondzorg  en palliatief terminale zorg. Een keuze voor Allerzorg is een keuze voor topzorg.

Bel ons voor een persoonlijke kennismaking thuis.

Allerzorg Friesland
Jacob Catsplein 1
8913 CS Leeuwarden
Telefoon nr.: 058-2131193
Mobiele nr.: 06-52159651
E-mail: planning_friesland@allerzorg.nl

Allerzorg Groningen
Telefoon nr.: 0594-591500
Mobiele nr.: 06-15419606
E-mail: groningen@allerzorg.nl

 

Buurtzorg

Buurtzorg is een landelijke Thuiszorgorganisatie voor verzorging en verpleging. De 'oude wijkverpleegkundige' terug in de buurt, is ons motto.
Buurtzorg bestaat uit kleine teams met enthousiaste wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden met hart voor het vak! U staat als mens centraal!

Onze kracht is het werken in kleine zelfsturende teams, zónder managers, met hoog opgeleide medewerkers. Samen met u en/of familie regelen we voor u optimale zorg. Dat betekent voor u: vaak bekende gezichten bij u thuis waardoor een intensieve relatie op basis van vertrouwen kan worden opgebouwd. Indien nodig staan we persoonlijk in rechtstreeks  contact met andere zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, TinZ, diëtisten en specialisten. In de praktijk betekent dit korte lijnen naar alle betrokkene(n). Niet alleen prettiger voor u, maar ook voor uw behandelend specialist of huisarts. 
Buurtzorg biedt zelf de medisch specialistiche zorg in bijv. de palliatieve levensfase of wanneer handelingen vanuit het ziekenhuis ook thuis door moeten gaan. Wij  leveren  AWBZ en/of PGB zorg. Buurtzorg is rechtstreeks en 24 uur per dag bereikbaar.

Waar kunt u ons vinden? www.buurtzorgnederland.com/Contact/
Drachten Oost                                   06 – 51 16 96 84
Drachten West                                  06 – 23 66 68 67
Surhuisterveen/Drachten Noord         06 – 23 76 48 68
Burgum                                             06 – 22 87 71 63
Gorredijk                                           06 – 10 57 08 85
Ooststellingwerf 1                              06 – 10 31 06 56
Ooststellingwerf 2                              06 – 51 14 39 71
Marum e.o.                                        06 – 12 71 96 10
Zevenhuizen/De Wilp                        06 – 10 85 22 52

Comfortzorg

Comfortzorg is voor iedereen die thuis zorg of ondersteuning nodig heeft

Of het nu gaat om zorgverlening of aanvullende diensten: Comfortzorg levert altijd maatwerk en werken met kleine vaste teams. Wij zijn zeer creatief in het meedenken in mogelijkheden voor uw thuissituatie. Waar anderen stoppen gaan wij verder. Wij hebben contracten met zorgkantoor, alle zorgverzekeraars en alle gemeenten in Friesland: zo kunnen we altijd de beste zorg geven voor de best mogelijke prijs.

Comfortzorg voor:

 • Advies bij zorgaanvragen en hulp bij indicaties
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Begeleiding en ondersteuning thuis
 • Begeleiding in groepen / dagbesteding
 • Oppas als vervanging van de mantelzorg
 • Huishoudelijke hulp en hulp bij grote schoonmaak
 • Hulp bij uw administratie of klussen thuis
 • Maaltijden aan huis.

Wij bieden dit aan alle inwoners van Friesland die thuis wonen. Ongeacht leeftijd en problematiek. Bij Comfortzorg werken leuke, gemotiveerde medewerkers die goed opgeleid zijn. Wij besteden veel aandacht aan het regelen van de juiste medewerker voor u. Persoonlijk en gericht op uw wensen. Via onafhankelijk klantonderzoek hebben wij een 9,4 gekregen van onze klanten.

Comfortzorg, Burg. Kuperusplein 144, 8442 CJ Heerenveen, 0900 - 234 1234
info@comfortzorg.nl, www.comfortzorg.nl

Corrie's thuiszorg

Zorg met tijd, warmte en aandacht

Corrie’s thuiszorg onderscheidt zich van andere soorten zorg om de volgende redenen. Wij zien de mens in zijn geheel en niet alleen het ziektebeeld. Daarnaast zijn de kernbegrippen in ons werk: zorg, warmte en aandacht. Wij leveren cliëntgerichte zorg. Wij bieden zorg op maat, waarbij we sinds kort ook 24-uurs bereikbaarheid bieden. Hierbij kan de cliënt ons via de zorgtelefoon oppiepen en dan komen wij eraan. Wij werken in kleine teams, waardoor de cliënt regelmatig dezelfde verzorgende ziet. Hierdoor komt er een betere verhouding tot stand tussen client en verzorgende. Tevens hebben wij ervaring op het gebied van dementie, autisme, spina bifida, NAH en nog vele lichamelijke handicaps. Verder hebben we ook specifiek ervaring met stervensbegeleiding. Een kleine greep uit ons assortiment zorg is: sondevoeding, katheterzorg, stomazorg, wondverzorging, medicatie verzorging etc.

Corrie de Boer
Mr. Kuiperswei 21
9221 TD Rottevalle
Tel.: 0512-516704
Mob.: 06-15835635
Mail: info@cdeboer.nl
Thuiszorg Dichtbij

Het beste verpleeghuis is thuis

Thuiszorg Dichtbij is een coöperatie van zelfstandig werkende verpleegkundigen en verzorgenden. De coöperatie is gespecialiseerd in het bieden van palliatieve zorg - zorg in de laatste fase van het leven.

Wanneer nodig zijn wij 24 uur per dag bij u thuis. Zelfs mensen met beademing kunnen door deze 24-uursaanwezigheid thuis verblijven. Ons doel is: zorg verlenen waarbij de aandacht uitgaat naar kwaliteit in plaats van geld. Wij vinden dat iedereen de keuze moet hebben om thuis te blijven en thuis te sterven.

Bent u erg gesteld op uw privacy? Wij zetten een caravan voor uw huis waarin de zorgverlener verblijft wanneer deze niet nodig is.

Doordat zorgorganisaties lid zijn van de coöperatie kunnen wij elke soort zorg leveren. Welke zorg u ook nodig heeft,  met een telefoontje naar 050 577 88 86 wordt het voor u geregeld.

www.thuiszorgdichtbij.nl

 

De Friese Wouden

Thuis in de beste zorg

Bij De Friese Wouden geloven we in de kracht van mensen; iedereen is van waarde. We kijken samen naar mogelijkheden, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt leven, hoe en waar u wilt.

Wij onderscheiden ons door een totaalpakket aan zorg en deskundigheid te bieden; van huishoudelijke hulp tot wijkverpleging en van ondersteuning bij dementie tot complexe zorg. Wij zijn thuis in de beste zorg en u bent op uw plek bij De Friese Wouden; in uw eigen huis, in één van onze appartementen of in onze woonzorgcentra.

Zorgprofessionals
Onze zorgprofessionals hebben expertise op het gebied van dementie, chronische aandoeningen, de zorg voor kwetsbare ouderen, palliatieve zorg en preventie van zorg. Door de inzet van nieuwe technologie maken we het mogelijk om op ieder moment en op iedere plek te kunnen communiceren met cliënten, mantelzorgers en met collega’s. Kleinschalige, zelforganiserende zorgteams die geworteld zijn in de wijk of de buurt zijn de basis van onze aanpak. Onze medewerkers zijn thuis in de beste zorg.

Zorg dichtbij
Mensen zijn actief en willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. De Friese Wouden zet zich in om dat mogelijk te maken voor cliënten die zorg, begeleiding of behandeling nodig hebben. Daarvoor leveren wij diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. En lukt het thuis wonen niet meer, dan heeft De Friese Wouden woonzorgcentra in Burgum, Surhuisterveen en Buitenpost.

Wij leveren een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van de gemeenschap te zijn en inwoners met elkaar te verbinden. Hierbij trekken we samen op met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, huisartsen en andere zorgprofessionals, dorpsbelangen en plaatselijke ondernemers.

Aanvraag en advies
De medewerkers van ons Klant Advies Centrum kunnen u verder informeren over de aanvraag en mogelijkheden. U neemt contact met het Klant Advies Centrum op via 088 512 70 00 of kijk op onze website www.friesewouden.nl.

 

Kids2care

Kids2care is een Kinder-thuiszorgorganisatie speciaal voor kinderen met een ‘extraatje’ en hun ouders, broertjes en zusjes. Dit kunnen chronisch/acuut zieke kinderen of kinderen met een verstandelijke/lichamelijke handicap zijn.

Wat maakt Kids2care Kinderthuiszorg zo speciaal?
Wij bieden 1 op 1 zorg door ervaren, gespecialiseerde verpleegkundigen; wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor deskundige zorg en begeleiding; wij geven thuis de benodigde Verpleegtechnische Zorg; wij geven ook zorg aan kinderen op een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op school; indien nodig en gewenst kunnen wij ook terminale zorg bieden; Kids2care Kinderthuiszorg is HKZ-gecertificeerd; Kids2care heeft een CTB geschoold team; onze verpleegkundigen worden extern bijgeschoold om zo steeds over de nieuwste kennis en technieken te beschikken.

Wat kan Kids2care verder voor uw kind en gezin betekenen?
• scholing op het gebied van het aanleren van (medische) handelingen en vaardigheden;
• observatie van het kind en signalering van bijzonderheden;
• ondersteuning van de zelfredzaamheid van het kind bij persoonlijke verzorging;
• begeleiding van ouders bij de opvoeding van kinderen;
• samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland;
• begeleiding van het zorgtraject van aanvraag tot uitvoeren.

Contactgegevens:
Kids2care Kinderthuiszorg
Mûnefinne 2, 9283 VK Surhuizum, tel.nr. 0512-355258
info@kids2careharkema.nl www.kids2care.nl

Thuiszorgteam De Schakel

Thuiszorgteam De Schakel is een kleinschalige thuiszorgorganisatie in Gorredijk. Wij bieden door de combinatie van deskundigheid, korte lijnen, juiste planning en directe communicatie kwalitatief hoogstaande en veelzijdige thuiszorg in de regio van Gorredijk (Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Heerenveen en Steenwijkerland). Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en kunnen de zorg op elk moment van de dag of nacht, binnen één uur, starten.

Zorg in de laatste levensfase (terminale zorg) en zorg bij dementie vindt u ook in ons zorgpakket. Deze zorg bestaat uit begeleiding, extra zorg en ondersteuning door een vast team van professionele zorgverleners. Het is voor Thuiszorgteam De Schakel van groot belang dat mantelzorgers betrokken worden bij de door hen geleverde zorg. Zo wordt bij de intake afgesproken wat de taken zijn van de mantelzorger en worden zij genoemd in het zorgplan.
Thuiszorgteam De Schakel is de eerste thuiszorgorganisatie in Friesland die de erkenning “Roze Loper” heeft. De Roze Loper is hét certificaat voor LHBT (Lesbo, Homo, Biseksueel en Transgender) vriendelijkheid in de zorg.

Onze sterke punten:

 • Korte lijnen.
 • Maand planning in zorgdossier.
 • Kleine zorgteams.
   

www.thuiszorgteamdeschakel.nl
info@tztds.nl
T: 0513-460 130

Thuiszorg Het Hooge Heem

Onze thuiszorg wordt gekenmerkt door:

 • Uw wensen ten aanzien van de zorg zijn ons uitgangspunt.
 • U krijgt snel zorg: Wij kennen geen wachtlijsten.
 • Wij werken met een kleinschalig team, dus vaste mensen bij u thuis.
 • U wordt verzekerd van een goed afgestemde en persoonlijke zorg door deskundige medewerkers.
 • Verpleegkundige zorg.
 • U kunt ons bij spoed 24 uur per dag telefonisch bereiken, ook in het weekend.
 • De afspraken die met u gemaakt worden ten aanzien van de zorg worden opgenomen in een zorgovereenkomst.
 • U ontvangt een map met uitgebreide informatie.

Thuiszorg Het Hooge Heem
De Gast 4               
9861 BM  Grootegast
0594-695800 of 06-13755708
thuiszorg@hethoogeheem.nl

 

Blijven genieten van het leven met TSN Thuiszorg

TSN Thuiszorg organiseert de nodige ondersteuning zodat u kunt leven zoals u dat wilt. Bij TSN draait het om uw wensen. U wilt zo lang mogelijk zelfstandig leven en dingen doen waar u zin in hebt. Wij ondersteunen u daarbij. U kunt bij ons alle vormen van thuiszorg krijgen: hulp bij het huishouden, begeleiding thuis, verpleging & verzorging en specialistische verpleegkundige zorg. Daarnaast bieden we comfortdiensten en hulpmiddelen die het leven gemakkelijker maken. Als grootste thuiszorgorganisatie van Nederland zitten we altijd in de buurt. Waar mogelijk werken we samen met andere hulpverleners en met vrijwilligers(organisaties). In diverse gemeenten maken we deel uit van sociale wijkteams. Op die manier organiseren we de zorg altijd dichtbij. Vandaar ons motto: Verzorgd door TSN.

TSN vestigingen bij u in de buurt:
TSN Thuiszorg Grootegast
Hoflaan 5
9861 BN Grootegast

TSN Thuiszorg Marum
Molenstraat 8
9363 BC  Marum

t 0594  501 510
f 0594  501 519 
grootegast@tsn-thuiszorg.nl
www.tsn-thuiszorg.nl

Zonnehuis Thuis


Alle hulp en zorg in huis met Zonnehuis Thuis

U wilt zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Familie en vrienden staan voor u klaar. Als toch blijkt dat u het niet alleen redt en dat extra hulp of ondersteuning nodig is om zo prettig mogelijk te kunnen leven, neem dan eens contact op met de wijkverpleegkundige van Zonnehuis Thuis. Zij staat naast u en denkt met u mee. Samen bekijkt u wat u, met hulp van de mensen in uw omgeving, zelf nog wilt en kunt.  Zij geeft u deskundig advies. Bijvoorbeeld over medicatiegebruik, mogelijke hulpmiddelen, aanpassingen en handigheidjes, de eventuele inzet van hulp bij het huishouden, personenalarmering, persoonlijke zorg zoals wassen en aankleden, wondverzorging en verpleging overdag en ’s nachts. Zonnehuis Thuis is onderdeel van Zonnehuisgroep Noord,  die al ruim 50 jaar actief is in de provincie Groningen, met woonzorgcentra (zonnehuizen), restaurants, dagverzorging, dagbehandeling en revalidatie. Zonnehuis Thuis is ook werkzaam in de provincie Groningen (o.a. in de gemeenten De Marne, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn). We zijn stevig geworteld in de regio dankzij goede contacten met huisartsen, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties.

Meer info: 06-11588593
www.zonnehuisgroepnoord.nl

Zorgcombinatie Interzorg: dichtbij en in de buurt!

Zorgcombinatie Interzorg (ZCI) is een professionele organisatie die hulp biedt vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij zorg en betrokkenheid voor de naaste centraal staan. ZCI  heeft een zgn. holistische mensvisie: vanuit haar algemeen christelijke identiteit verleent zij op basis van de Samaritanengedachte zorg aan allen die dat behoeven. Onze visie op ouderenzorg is dat een goede samenhang tussen de aspecten zorg, dienstverlening en wonen en welzijn gewaarborgd is. Leidend uitgangspunt daarbij is het bevorderen van de gemeenschapszin: onderlinge solidariteit in een veilige omgeving. De basisgedachte is dat de zorg naar de cliënt wordt gebracht.

ZCI is een koepelorganisatie voor drie stichtingen en één B.V. die onder één gezamenlijke vlag producten en diensten aanbieden voor bewoners en cliënten in de regio Noordoost Fryslân. De diverse onderdelen zijn achtereenvolgens Thuiszorg (verpleging, verzorging en huishoudelijke verzorging), Maatschappelijk Werk en Thuisbegeleiding, Woonzorgcentrum (verzorgingsafdeling en verpleeghuisafdeling) en de Maaltijdservice aan Huis.
ZCI levert een geïntegreerd aanbod van hulp en dienstverlening naar de mens in zijn directe leefomgeving. Dit om zelfstandigheid, gezondheid en kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, waarbij de zelfregie van de cliënt hoog in het vaandel staat.

Zorgcombinatie Interzorg
Foswerterstrjitte 71
9172 PS  Ferwert
Tel: 088 – 5180200 (08.00 – 16.30 uur)
Email: info@interzorg-ferwert.nl
Internet: www.interzorg-ferwert.nl

Zorgcombinatie Interzorg is een samenwerkingsverband tussen: Protestants Christelijke Stichting WoonZorgCentrum Foswert, Protestants Christelijke Stichting voor Thuiszorg,  
Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk en Maaltijdservice aan Huis.

Zorggroep Liante

ZorgThuis
Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal te zetten. Ook als u thuis zorg nodig heeft. Kiezen voor Zorggroep Liante is kiezen voor de zekerheid van goede zorg: verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg, tijdelijk verblijf, begeleiding en palliatieve zorg. Zorggroep Liante staat garant voor 24 uur zorg. Onze cliënten hebben een vaste contactverzorgende, met wie samen een zorgleefplan wordt opgesteld. Zo blijven we altijd in gesprek. Op een heldere en persoonlijke manier. Mensen die thuis wonen, maar wel wat ondersteuning kunnen gebruiken, zijn bij ons aan het juiste adres. We bieden ondermeer Maaltijdservice (een versgekookte maaltijd bij u thuis) alarmering, hulp bij persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp. En met ons Volledig Pakket Thuis (VPT) kunnen mensen gebruik maken van ons complete pakket aan zorg, service en activiteiten. Net zoals in onze woonzorgcentra, maar dan thuis in de aanleunwoningen en wooncomplexen nabij de woonzorgcentra. Zorggroep Liante komt u tegen in Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Steenwijkerland en Noordenveld. Onze zorg- en dienstverlening wordt georganiseerd vanuit woonzorgcentra De Warrenhove, Rikkingahof, Sinnehiem, Riemsoord, Sickenga-Oord en Lycklama Stins. Zorggroep Liante, open voor elkaar. Trotse bezitter van het gouden PREZO keurmerk.

Contactgegevens:
Zorggroep Liante
Postadres: Postbus 116, 8430 AC  Oosterwolde
Bezoekadres: Brink 1-103, 8431 LD Oosterwolde
Tel.nr. 0516-568770
Email: info@liante.nl
Website: www.liante.nl

Thuiszorg van Zorgkompas

Thuis in uw eigen vertrouwde omgeving bent u op uw best. Dat verandert niet als u ouder wordt en ook niet na een ongeluk of ziekte. Zorgkompas biedt u precies de ondersteuning die u nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De zaken die u niet meer kunt, nemen we tijdelijk of permanent van u over, zodat u de tijd kunt nemen voor alles wat u wél nog zelf kunt. We bieden u hulp bij het huishouden of bij uw persoonlijke verzorging. Na een operatie of bij ziekte mag u rekenen op professionele verpleging bij u thuis. Hoe complex uw zorgvraag ook is, we zijn er voor u, óók als u gespecialiseerde verpleging nodig heeft op het gebied van diabetes, astma, incontinentie of stomazorg. Ook aan dementerende zorgvragers en hun mantelzorger(s) levert Zorgkompas professionele zorg en begeleiding.

Heiligeweg 64 8861 EB Harlingen 0517 431 231
Apolloweg 9 8938 AT Leeuwarden 058 294 8 548
info@zorgkompas.nl
www.zorgkompas.nl

 

 

ZorgThuis van ZuidOostZorg

ZorgThuis van ZuidOostZorg voor een prettig verzorgd leven.
Wie door ziekte, ouderdom of handicap thuis verzorging of verpleging nodig heeft, wil dit graag zelf in de hand houden. Of u nu voor korte of langere tijd hulp wenst, van iemand uit uw omgeving of van een thuiszorgorganisatie: u wilt dat uw persoonlijke wensen en (eigen)aardigheden altijd worden gerespecteerd. Precies wat men van ZorgThuis van ZuidOostZorg kan verwachten!

U mag het zeggen
ZorgThuis van ZuidOostZorg is de thuiszorgorganisatie die een ander geluid laat horen. Helder en duidelijk. De vraag en persoonlijke situatie vormen altijd het uitgangspunt voor passende zorg en ondersteuning, zoals hulp bij het wassen en aan- of uitkleden of verpleging.

Zorg aanvragen?
Heeft u hulp nodig maar vindt u het lastig de juiste zorg te bepalen en aan te vragen? Onze cliëntadviseurs helpen u graag. Van het verduidelijken van uw zorgvraag tot uw aanvraag. Kiest u voor zorg vanuit een van onze steunpunten bij u in de buurt, dan is dit binnen 24 uur geregeld. Gewoon op de momenten die ú kiest. U kunt het Cliëntadviescentrum gratis bellen op telefoonnummer (0800) 571 71 71.

Bezoekadres :
Burg. Wuiteweg 38, 9203 KP Drachten
T. 0512 571 823
www.zuidoostzorg.nl