Blaas - Blaasspoeling Epirubicine

Vragen voor het onderzoek

Omdat u een blaasspoeling Epirubicine ondergaat, vragen wij u de volgende vragen over de MRSA/BMRO bacterie te beantwoorden.
Wij verzoeken u contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek Urologie, indien u één van deze vragen met 'ja' beantwoordt.

  • Bent u drager van MRSA/BMRO?
  • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling?
  • Heeft u de afgelopen 2 maanden verbleven in een zorginstelling met een MRSA/BMRO probleem of onbeschermd contact gehad met een MRSA  positieve patient?
  • Heeft u contact gehad met levende mestvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
Blaasspoelingen

U komt naar het ziekenhuis voor een blaasspoeling. In deze folder wordt uitgelegd wat een blaasspoeling is en hoe deze in zijn werk gaat.

Waarom blaasspoelingen?

Onlangs zijn er uit uw blaas één of meerdere kleine tumoren of een voorstadium van een tumor (CIS) verwijderd. Deze tumoren zijn kwaadaardig maar niet verder gegroeid dan het slijmvlies van de blaas. Bij meer dan de helft van de patiënten komen de tumoren echter terug. Soms zijn ze kwaadaardiger en groeien ze door het slijmvlies heen, in de spier. Om de kans op terugkeer van tumoren te verkleinen, wordt u nabehandeld met blaasspoelingen.

Welk middel voor u noodzakelijk is, wordt zorgvuldig door uw uroloog bepaald. Het aantal blaasspoelingen kan variëren. Dit is afhankelijk van de aard van de tumor en of en hoe vaak u al eerder tumoren heeft gehad. Vooraf kan uw uroloog geen garantie geven of in uw geval de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zijn.

Verhinderd

Als u plotseling verhinderd bent, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Urologie, tel. (0512) 588 811. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot

Als u nog vragen heeft, kunt u deze voorleggen aan uw uroloog. Deze brochure geeft algemene informatie. Het kan zijn dat de omstandigheden bij u anders zijn. Uw uroloog bespreekt dit met u. De polikliniek Urologie is voor eventuele vragen te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op tel. (0512) 588 811.

Procedure bij Epirubicine blaasspoelingen
Algemeen

De Epirubicine blaasspoeling is een vorm van chemotherapie. De chemo wordt in de blaas gegeven en blijft ook beperkt tot de blaas.

U moet eerst herstellen van de operatie. Als u uw plas weer goed kunt ophouden, en u plast geen bloed meer, kunt u starten met de blaasspoeling.

Hoe gaat een blaasspoeling?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Urologie en neemt plaats in de wachtkamer. U wordt opgeroepen door de verpleegkundige die u meeneemt naar een onderzoekskamer. Hier kleedt u zich van onder uit. Daarna neemt u plaats op een behandeltafel. De verpleegkundige brengt een katheter in de blaas. De blaas loopt nu leeg. Hierna wordt het medicijn toegediend door de katheter in de blaas. Vervolgens wordt de katheter verwijderd. U moet nu proberen het medicijn tenminste één uur in de blaas te houden. Na de spoeling kunt u naar huis gaan. Thuisgekomen is het verstandig om het een uurtje rustig aan te doen door bijvoorbeeld op de bank of op bed te gaan liggen. Waarschijnlijk kunt u zo gemakkelijker de spoeling ophouden.

Voorbereiding

• Op de dag van de spoeling moet u proberen zo weinig mogelijk te drinken.
  Dit houdt in dat u 4 uur voorafgaand aan de blaasspoeling uw vochtinname
  beperkt. Dit is om de spoeling goed op te kunnen houden.
• Als u vochtafdrijvende medicijnen gebruikt wordt u geadviseerd deze één
  uur na de spoeling te nemen.
• Zorg dat u een koortsthermometer in huis heeft.

Neemt u contact op met de poli als u:

• Vaak moet plassen, de plas slecht kunt ophouden
• Bloed plast
• Als u ziek bent of koorts heeft.

Nazorg

• Plas de Epirubicine na minimaal één uur inwerken uit.
  Mannen moeten de vloeistof zittend uitplassen.
• Vermijd huidcontact met de vloeistof. Was het geslacht na het plassen
  met veel water.
• Bij huidcontact (bijvoorbeeld doordat u de spoeling niet op kunt houden)
  reinigt u de huid met veel water. Gebruik bij voorkeur de douchekop.
• Spoel na het uitplassen van de spoeling het toilet twee maal door met
  gesloten deksel. Spoel hierna nogmaals het toilet door met een scheutje
  chloor. De rest van de dag trekt u na het toiletgebruik twee keer door.
• Als u urine buiten het toilet morst, reinigt u de omgeving goed met een
  chlooroplossing.
• Drink extra veel na het uitplassen van de Epirubicine.
• Besmette kleding en ondergoed moeten direct worden gewassen.
  Naast huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne hoeven er geen
  extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen voor kinderen of
  volwassenen in uw omgeving.
• Aangeraden wordt in de eerste week na de spoeling geen
  geslachtsgemeenschap te hebben of een condoom te gebruiken.
• Als u de spoeling niet een uur heeft opgehouden, neem dan
  telefonisch contact op met de polikliniek Urologie.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen goed. Bijwerkingen die optreden zijn meestal klachten van de blaas zoals frequente aandrang om te plassen, pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis, moeite met ophouden van de urine, bloed of weefseldeeltjes bij de urine. Vrijwel altijd verdwijnen deze verschijnselen de dag na de spoeling. Zo niet, dan kunnen de symptomen door uw uroloog bestreden worden met medicijnen.
Een bijwerking van Epirubicine is soms ook vermoeidheid of een griepachtig gevoel.

Controle

Om het effect van de spoelingen te controleren, kijkt de uroloog in het eerste jaar na de verwijdering van de tumoren regelmatig in uw blaas (cystoscopie). Naast de cystoscopie controleert de uroloog regelmatig de urine op eventuele blaasontsteking en tumorcellen. Af en toe worden er ook nierfoto’s gemaakt.
Zijn er na één jaar controle geen tumoren teruggekomen, dan is de kans toegenomen dat u tumorvrij blijft. Maar ook na jaren kunnen tumoren opnieuw verschijnen. Het aantal keren dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u afgesproken. Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen, dan kan gewoonlijk overgeschakeld worden op een ander type spoeling. Ook dit wordt dan met u besproken.

Interessante websites

www.blaasofnierkanker.nl - Vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker brengt lotgenoten met elkaar in contact, informeert over blaas- en nierkanker, en behartigt de belangen van mensen die met deze vormen van kanker te maken hebben.
www.allesoverurologie.nl - De patiëntensite van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
www.nijsmellinghe.nl - De website van ziekenhuis Nij Smellinghe.