Wat is sedatie?

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel. Dit betekent dat u in een lichte slaap geraakt en daardoor de ingreep comfortabeler ondergaat.

Wat gaat er gebeuren?

Allereerst zal de verpleegkundige bij u een infuus prikken zodat de medicatie intraveneus, dat wil zeggen via de bloedbaan, kan worden toegediend. Om u tijdens de ingreep in de gaten te kunnen houden wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte meet. Na het toedienen van de medicatie valt u vrij snel in slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar kunt u zich nog wel iets slaperig voelen. Ook kunt u zich de ingreep zelf door de gegeven medicatie vaak niet goed meer herinneren. Bij elke procedure is altijd minimaal één ervaren arts en verpleegkundige aanwezig.

Wanneer mag ik naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis indien:
− u goed wakker bent.
− uw hartslag en bloeddruk goed zijn.
− u kunt drinken en niet heel erg misselijk bent.
− u rechtop kunt zitten en niet duizelig bent.

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis. Geadviseerd wordt tot 12 uur na een dergelijke ingreep geen voertuigen of machines te besturen.

Het is verstandig dat er een volwassen persoon bij u in de buurt blijft tijdens de eerste uren na de ingreep zodat deze zo nodig hulp kan inroepen als er problemen ontstaan.

Telefoonnummer: 
SEH (0512) 588813 (bij acute problemen, gerelateerd aan de ingreep, binnen 24 uur)