Longgeneeskunde (verpleegafdeling B2)

Patiënten worden opgenomen op de afdeling Longziekten voor:

Astma/COPD, pneumonie (longontsteking), longkanker, slaapapnoe, pneumothorax (klaplong), longembolie, sarcoïdose (chronische systeemziekte) of TBC.

De specialist kan ook kiezen voor een opname zodat er door observatie en onderzoeken sneller een beeld is van de oorzaak van uw klachten.

De verpleegafdeling B2 is een gecombineerde afdeling, met het specialisme longgeneeskunde én het specialisme cardiologie. Het is daarom mogelijk dat een patiënt van de afdeling longgeneeskunde een kamer deelt met een patiënt van de afdeling cardiologie.

De afdeling heeft 2x 18 bedden, verdeeld over vierpersoons-, tweepersoons- en éénpersoonskamers.
Per jaar zijn er ruim 1.700 overnames en opnames. De opnameduur varieert van een nacht tot gemiddeld twee weken.

Wie is aanspreekpunt voor de patiënt?
Op de afdeling wordt gewerkt met een patiëntentoewijzingsysteem. Elk moment van de dag is duidelijk welke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding van de patiënt. De verpleegkundige doet de eerste opvang, geeft informatie over onderzoeken of een gestelde diagnose. Daarnaast verricht hij/zij alle handelingen die nodig zijn volgens het beleid van de arts. De familie en naasten worden hierbij betrokken en kunnen ook bij de verpleging terecht met hun vragen. Voor de verpleegkundigen is het prettig één contactpersoon van de patiënt te hebben tijdens de opname.

Op de afdeling zijn ook MBO-V en HBO-V verpleegkundigen in opleiding werkzaam. Bij hun werkt altijd een gediplomeerde collega die de eindverantwoordelijkheid voor de zorg draagt.

Bereikbaarheid
De afdeling wordt ook wel B2 genoemd omdat het op de tweede verdieping in de B-vleugel zit. U loopt door de centrale hal van de hoofdingang of de poliklinieken naar de verpleegafdelingen. U vindt de afdeling op de 2e verdieping. Volg route 58.
De afdeling is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0512-588514.

Wie werken er?
De longartsen zijn:
- dr. B. Reitsma,
- dr. H. Los en
- dr. J. Strijbos

De longartsen houden zich bezig met het herkennen, diagnosticeren en behandelen van ziekten in het ademhalingsstelsel. Ze hebben de verantwoordelijkheid over eigen patiënten. Ze zijn door de week zelf aanwezig op de afdeling. Bij opname neemt de longarts de verwachte verpleegduur en behandeling of onderzoeken met u door. 

De longartsen werken nauw samen met de longoncologiepoli als het gaat om longkanker. Op afdeling A2 wordt chemotherapie gegeven als dit vanwege de lengte van de kuur, poliklinisch niet mogelijk is. Indien nodig wordt de longoncologiepoli bij de zorg betrokken.

Specialistisch verpleegkundige Jellie Miedema en de longverpleegkundigen worden indien nodig geconsulteerd op de afdeling, dit gaat via de longarts.

Elke week is er met diverse afdelingen een groot medisch overleg, het MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarbij alle zorgverleners de patiënten met elkaar bespreken. Zo blijft de gegeven zorg goed op elkaar afgestemd.

Naast artsen en verpleegkundigen zijn er andere medewerkers nodig om goede zorg te verlenen. De (medisch) secretaresses, voedingsassistenten, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, laboranten en facilitaire medewerkers (schoonmaak).
 
Wat neemt u mee? (afhankelijk van de ingreep/onderzoek)

  1. Patiëntenpas
  2. Medicijnen die u dagelijks inneemt, in de originele verpakking.
  3. Toiletartikelen
  4. Nachtkleding, pantoffels of slippers
  5. Naam en telefoonnummer van een contactpersoon

Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.

Overige informatie
Het is mogelijk om te overnachten bij een opgenomen familielid. Dit komt voor als de gezondheidstoestand van dit familielid zorgelijk is of als iemand bijvoorbeeld erg angstig is. Het regelen van een overnachting gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.
Het bezoek wordt dringend verzocht met elkaar af te stemmen wanneer ze op bezoek gaan bij de patiënt. Teveel bezoek kan belastend zijn voor de patiënt.
Bloemen meenemen mag wel, maar liever geen sterk ruikende soorten zoals hyacint en lelie. Patiënten met longproblemen reageren hier sterk op.