Neurologie (verpleegafdeling A3)

Op de verpleegafdeling Neurologie (A3) worden patiënten opgenomen die onder behandeling zijn van een neuroloog of neurochirurg. Zij hebben last van aandoeningen als:
-CVA(beroerte)
-M.S.
-Hernia
-ziekte van Parkinson
-Hersenletsel
-Epilepsie
-Hersentumoren

Op de afdeling is een stroke-unit die bestaat uit meerdere kamers. De Stroke-unit is optimaal toegerust om de eerste acute zorg te verlenen aan patiënten met een beroerte. Deze kamers worden ook gebruikt voor de meer intensieve behandeling van andere ziektes.

De afdeling Neurologie heeft 21 bedden, verdeeld over vierpersoons-, tweepersoons- en éénpersoonskamers.

Wie is aanspreekpunt voor de patiënt?
De zorg en behandeling voor patiënten is verdeeld onder het team van algemeen verpleegkundigen, gespecialiseerde neurologie-verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Iedere patiënt krijgt een eerstverantwoordelijke verpleegkundige toegewezen, voor de duur van zijn of haar dienst. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor de handelingen bij de patiënt die nodig zijn volgens het beleid van de arts. De verpleegkundige loopt ook mee met de visites van de arts. De naam van de verpleegkundige wordt vermeld op het planbord bij de balie en is het aanspreekpunt voor de familie.

Op de afdeling zijn ook MBO-V en HBO-V-verpleegkundigen in opleiding werkzaam. Zij werken altijd samen met een gediplomeerde collega, die de eindverantwoordelijkheid voor de zorg draagt.

Op de afdeling worden dag-, avond- en nachtdiensten gedraaid, zeven dagen per week:
Dagdienst van 07.00 uur tot 15.30 uur
Avonddienst van 15.00 uur tot 23.30 uur
Nachtdienst van 23.15 uur tot 07.00 uur

Bereikbaarheid
De afdeling wordt ook wel A3 genoemd, omdat het op de derde verdieping in de A-vleugel zit.
U loopt door de centrale hal van de hoofdingang of de poliklinieken naar de verpleegafdelingen. U vindt de afdeling op de 3e verdieping. Volg route 67.
De afdeling is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0512) 588 451.
 
Wie werken er?
Op de afdeling werken neurochirurgen en neurologen. De neurologen werken tijdens een opname met een rouleersysteem. Om de beurt hebben ze dienst op de afdeling, waarbij ze de verantwoordelijkheid hebben over alle patiënten op de afdeling. De visitetijden van de neurologen zijn vooraf bekend.

Neurologen:
Dhr. H. Bökkerink
Dhr. K.D. Beintema
Dhr. H. Weitenberg
Mw. S.T. Toering

Neurochirurgen:
Dhr. J. Koopmans
Dhr. M. Abu Saris

Elke week is er met diverse afdelingen een groot medisch overleg, het MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarbij alle zorgverleners de patiënten met elkaar bespreken. Zo blijft de gegeven zorg goed op elkaar afgestemd.
Naast artsen en verpleegkundigen zijn er andere medewerkers nodig om goede zorg te verlenen: de (medisch) secretaresses, voedingsassistenten, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, laboranten en facilitaire medewerkers (schoonmaak).
 
Wat neemt u mee bij opname? (afhankelijk van de ingreep/onderzoek)
-Patiëntenpas
-Medicijnen die u dagelijks inneemt, in de originele verpakking
-Toiletartikelen
-Nachtkleding en pantoffels of slippers
-Naam en telefoonnummer van een contactpersoon
Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.

Als u ziek of verhinderd bent
Bent u de dagen voor de behandeling verkouden, heeft u koorts of voelt u zich om wat voor reden dan ook niet fit? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om te informeren of de ingreep door kan gaan. In uw plaats kan dan eventueel iemand anders geholpen worden. Met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Overige informatie
Het is mogelijk om te overnachten bij een opgenomen familielid. Bijvoorbeeld als de gezondheidstoestand van dit familielid zorgelijk is of als iemand erg angstig is. Het regelen van een overnachting gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.
 
Hersenletseltrefpunt
Het Hersenletseltrefpunt is een ontmoetingsplaats voor patiënten die getroffen zijn door een beroerte en voor hun partner, familie en vrienden. U kunt elkaar op een informele manier ontmoeten en praten over de gevolgen van de beroerte. Er zijn ook deskundige medewerkers aanwezig voor de beantwoording van vragen.
Een bezoek aan het trefpunt is gratis en aanmelden is niet nodig.
 
In 2018 is de ontmoetingsplaats geopend op:
  • Woensdag 19 september
  • Woensdag 21 november
Tijd: van 15.00 uur tot 16.30 uur
Plaats: Bij de Noorderbrug, Talentencentrum “het Kompas”, De Zool 60 te Drachten
 
Het Hersenletseltrefpunt is een initiatief van de Hersenletselvereniging, de Noorderbrug en de CVA zorgketen Zuidoost-Friesland.