Tarieven en vergoedingen

Wanneer u voor een consult, onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis komt dan worden er kosten gemaakt. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten door middel van een basisverzekering. Met deze zorgverzekering krijgt u (een deel van) de kosten van ziekenhuiszorg vergoed.

De overheid stelt jaarlijks vast welke zorg er in het basispakket zit. Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, is het mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Alle zorg in het ziekenhuis valt onder uw eigen risico met uitzondering van verloskundige zorg en zorg aan kinderen onder 18 jaar. Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Spoedeisende hulp wordt altijd volledig vergoed.

Per 1 januari 2018 worden telefonische consulten met een medisch specialist, die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met een herhaalbezoek, op dezelfde wijze doorberekend als een fysiek polikliniekbezoek. Dit betekent dat u een factuur kunt ontvangen voor een telefonisch consult. Deze factuur heeft ook invloed op uw eigen risico. Als ziekenhuis volgt Nij Smellinghe hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Informeer vóór bezoek of behandeling bij uw zorgverzekeraar
Heeft u binnenkort een afspraak? Informeer bij uw zorgverzekeraar als u vooraf de kosten wilt weten. De vergoeding is namelijk afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met Nij Smellinghe, de polis die u heeft gekozen en het eigen risico. Uw zorgverzekeraar heeft alle informatie om de financiële consequenties van uw keuze te overzien.

Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft over 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, behalve met de budgetpolissen van Zekur (VGZ) en Basis Budget polissen van Zilveren Kruis*. Zie Downloads voor volledig overzicht van gecontracteerde zorgverzekeringen 2018 met ziekenhuis Nij Smellinghe.

* Basis Budget polissen van Zilveren Kruis zijn: ZieZo Selectief , Zilveren Kruis Basis Budget polis, Zilveren Kruis Internetbasisbudget, Zilveren Kruis Basis Budget (ABN), Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank), Aevitae Zorg Plan Selectief (volmacht), IAK Zorg Plan Selectief (volmacht).