Interne Geneeskunde (verpleegafdeling A2)

Patiënten worden opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde voor onderzoeken en behandelingen van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen. Bijvoorbeeld diabetes mellitus, nierziekten of bloedziekten.

Op onze afdeling komen veelal patiënten voor onderzoek en behandeling van o.a.

 • Het stellen van een diagnose
 • Behandelingen van aandoeningen
 • Cytostatica kuren

De volgende onderzoeken komen bij ons veel voor:

 • Gastroscopie (maagonderzoek)
 • Colonscopie (darmonderzoek)

De afdeling A2 bestaat uit 38 bedden en is opgesplitst in twee teams, het team interne geneeskunde en het Maag-, Darm-, Lever-team.

Op de afdeling wordt gemengd verpleegd.

Wie is aanspreekpunt voor de patiënt?
Op de afdeling wordt gewerkt met een patiëntentoewijzingssyteem. Elk moment van de dag is duidelijk welke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding van de patiënt. De verpleegkundige doet de eerste opvang, geeft informatie over onderzoeken of een gestelde diagnose. Daarnaast verricht hij/zij alle handelingen die nodig zijn volgens het beleid van de arts.
De familie en naasten worden hierbij betrokken en kunnen ook bij de verpleging terecht met hun vragen. Voor de verpleegkundigen is het prettig één contactpersoon van de patiënt te hebben tijdens de opname.

Op de afdeling zijn ook MBO-V en HBO-V verpleegkundigen in opleiding werkzaam. Bij hun is altijd een gediplomeerde collega werkzaam, die de eindverantwoordelijkheid voor de zorg draagt.

Wat neemt u mee?
Als u voor een opname naar onze afdeling moet, is het nuttig om een aantal zaken mee te nemen of te regelen:

 • Patiëntenpas
 • Medicijnen die u dagelijks inneemt, in de originele verpakking, zodat wij precies kunnen zien welke medicijnen u gebruikt
 • Toiletartikelen
 • Nachtkleding, pantoffels of slippers
 • Allergielijst, als u die heeft
 • Dieetlijst, als u die heeft
 • Wilsverklaringen (bijvoorbeeld niet-reanimeren verklaring, behandelverbod of euthanasieverklaring)
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon. De contactpersoon kan (telefonische) inlichtingen over de patiënt verkrijgen bij de verantwoordelijke verpleegkundige en/of arts.

Bereikbaarheid
De afdeling A2 is bereikbaar via route 57.
De afdeling is telefonisch te bereiken op 0512-588485.
De bezoektijden zijn Maandag t/m vrijdag van 15.00 – 19.30 uur. Tijdens weekenden en feestdagen van 10.00 – 11.00 uur en van 15.00 – 19.30 uur

Op onze afdeling krijgt u met veel verschillende specialisten te maken. Wij hebben de verschillende disciplines voor u op een rijtje gezet.

Specialist
De specialist is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling en overlegt met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Voor sommige behandelingen is overleg met andere deskundigen nodig. Daarom kunt u ook met andere specialisten en medewerkers van het ziekenhuis te maken krijgen. Dagelijks loopt uw specialist visite op de afdeling
De volgende specialisten zijn bij ons werkzaam:

 • R.S. van Eps, internist-nefroloog/intensivist
 • Dr. S. Hovenga, internist-oncoloog
 • Dr. H. van Kamp, internist-hematoloog/oncoloog
 • Dr. C. Kroon, internist-vasculair geneeskundige
 • Mw. M. Zwiers, internist-vasculair geneeskundige
 • L.F. Schipper, internist-endocrinoloog
 • Mw. F. Besemer, internist-endocrinoloog
 • Mw. G. Bouma, internist-oncoloog

Verpleegkundigen
Tijdens uw verblijf krijgt u het meeste te maken met verpleegkundigen. Zij werken nauw samen met de specialist(en) en andere deskundigen en zorgen voor een goede onderlinge afstemming bij onderzoek en behandeling. De verpleegkundigen op de afdeling werken in drie ploegen, tijdens elke ploegendienst hebt u één verpleegkundige als vast aanspreekpunt.

Voedingsassistent
De voedingsassistent verstrekt de maaltijden en verzorgt de koffie- en theerondes. In Nij Smellinghe wordt de warme maaltijd tussen de middag verstrekt, de etenstijden zijn om 7.30, 12.15 en 17.30 uur.

Diëtiste
Wanneer uw voeding niet toereikend is bekijkt de diëtiste samen met u of uw voeding goed is samengesteld en of aanpassingen nodig zijn om een goede voedingstoestand te bereiken.

Afdelingsassistent
De afdelingsassistent heeft een ondersteunende functie en zorgt onder meer voor patiëntentransport en het assisteren bij het uitdelen van de maaltijden.

Geriatrie verpleegkundige
Iedere patiënt van 70 jaar of ouder wordt bij ons op de afdeling gescreend. Na aanleiding hiervan kan de geriatrisch verpleegkundige bij u langs komen.

Naast de artsen en verpleegkundigen zijn er meer medewerkers nodig om goede zorg te verlenen. (Medisch) secretaresses, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, laboranten en facilitaire medewerkers(schoonmaak). Maar ook gastvrouwen en geestelijk verzorger helpen u graag.

Als u koorts heeft of verhinderd bent
Bent u de dagen voor de behandeling verkouden, heeft u koorts of voelt u zich om wat voor reden dan ook niet fit? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om te informeren of de ingreep door kan gaan. In uw plaats kan dan eventueel iemand anders geholpen worden. Met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Overige informatie
Het is mogelijk om te overnachten bij een opgenomen familielid. Dit komt voor als de gezondheidstoestand van dit familielid zorgelijk is. Het regelen van een overnachting gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige.