Inleiding

Uw kind is verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Het is belangrijk te weten dat niet alle fysiotherapeuten ook gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten zijn. Daarom kunt u niet bij alle fysiotherapiepraktijken terecht met uw kind. In deze folder vindt u een lijst met geregistreerde kinderfysiotherapeuten in Drachten / Dokkum en omgeving.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Kinderfysiotherapie (voor kinderen tot 18 jaar) wordt vergoed vanuit het basispakket (in principe 9 behandelingen per indicatie per jaar). Bij bijna alle zorgverzekeraars worden vanuit aanvullende pakketten extra behandelingen vergoed. Hoeveel behandelingen u per aandoening per kalenderjaar vergoed krijgt, is dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw gekozen verzekeringspakket.

Heeft u vragen over het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ten slotte

We hebben geprobeerd een zo volledig mogelijke lijst samen te stellen (gerangschikt op plaatsnaam) maar het kan natuurlijk zijn dat we een kinderfysiotherapeut vergeten zijn. Mocht u nog een “tip” hebben of blijkt dat bepaalde gegevens gewijzigd zijn, dan horen wij dit graag! Ons telefoonnummer is: (0512) 588 820.

Adressen

Fysio Dokkum-Damwoude
Locatie Anjum
Mw. G. de Graaf-Beijaard
Skeanewei 16
9133 MT  Anjum
T: (0519) 221 635
www.fysiodokkumdamwoude.nl

Kinderfysiotherapie J. de Groot
Pastorielaan 4G
9244 CA Beetsterzwaag
T: (0512) 760 026 / 06 27 49 80 03
www.kinderfysiodrachten.nl

Fysiotherapie Buitenpost
Mw. T. Marinus
Groenkamp 1
9285 SZ  Buitenpost
T: (0511) 542 000
www.fysiotherapiebuitenpost.nl

Kinderfysiotherapie Buitenpost
Mw. F. Sheridan
Einsteinstraat 1A-A
9285 WN  Buitenpost
T: 06 28 72 60 08
www.kinderfysiotherapiebuitenpost.nl

Bewegingscentrum Reset
Mw. M.A. Boonstra
Prins Bernhardstraat 1a
9251 GJ  Burgum
T: (0511) 482 222
www.bewegingscentrum-reset.nl

Spelenderwijs Kinderfysiotherapie
Dhr. J. Veldkamp / Mw. T. Marinus
H.W. van Glinstrastraat 8
9251 CL  Burgum
T: 06 45 97 46 98 / T: 06 21 40 98 06
 
Fysio Dokkum-Damwoude
Locatie Damwoude
Mw. G. de Graaf-Beijaard
Doniaweg 77
9104 GJ  Damwoude
T: (0511) 422 549
www.fysiodokkumdamwoude.nl

Fysio Dokkum-Damwoude
Locatie Dokkum
Mw. G. de Graaf-Beijaard
Bocksmeulen 41
9101 RA  Dokkum
T: (0519) 220 600
www.fysiodokkumdamwoude.nl

Fysiotherapie Dongeradeel
Locatie Dokkum
Mw. J. Visser
Suiderbaanstraat 1
9101 AM  Dokkum
T: (0519) 223 433
www.fysiotherapiedongeradeel.nl

GRIP Fysiotherapie & Training
Birdaarderstraatweg 72A
9101 DC  Dokkum
T: (0519) 221 166
www.gripdokkum.nl

KJTD Kind & jeugdteam Dokkum
Suiderbaastraat 1
9101 AM Dokkum
T: 06 27 13 72 11
www.kindenjeugdteam.nl

Bewegingscentrum Drachten
Mw. J. de Groot-de Wagt
Sportlaan 2
9203 NW  Drachten
T: (0512) 760 026 / 06 27 49 80 03
www.kinderfysiodrachten.nl

Kinderfysiotherapie Fitaal
Leonie Jelsma (fitkids) / Ingrid van Bommel
Sportlaan 1a
9203 NV Drachten
T: (0512) 541158
www.vitaal.nl

Kinderfysiotherapie Hellinga
Mw. V. Hellinga-Sturm
De Wetterwille 70
9207 BK  Drachten
T: 06 53 83 61 71 / b.g.g. (0512) 511 822
www.kinderfysiotherapiedrachten.nl

Spelenderwijs Kinderfysiotherapie
Dhr. J. Veldkamp / Mw. T. Marinus
Moleneind ZZ 175
9203 ZZ  Drachten
T: 06 45 97 46 98 / 06 21 40 98 06
www.spelenderwijskinderfysio.nl

SKREP Kinderfysio
Locatie “Maatschap Fysiotherapie Brouwer en Ziel”
Mw. M. Holtrop / Mw. M. Vermeulen
De Wylgen 6
9269 SR  Feanwâlden
T: (0511) 541 197 / 06 22 09 46 80
www.skrepkinderfysio.nl

De Praktijk
Mw. J. Kussendrager
J. Heeringastraat 2
8401 BL  Gorredijk
T: (0513) 436738
www.depraktijkgorredijk.nl

Praktijk voor Fysiotherapie Kollum en Grijpskerk
Mw. K. Koning-Homan
Schoutstraat 13
9843 BD  Grijpskerk
T: (0511) 451 400
www.pmc-kollum.nl

Kinderpraktijk Westerkwartier/Zuidhorn
Paterswoldeweg 23
9726 BB Groningen
T: (0594) 503 383
www.kinderpraktijkgroningen.nl

 

Fysiotherapie Dongeradeel
Locatie Holwerd (in “Nije Nijhof”)
Mw. J. Visser
Elbasterwei 2
9151 KP  Holwerd
T: (0519) 82 09 94
www.fysiotherapiedongeradeel.nl

Mw. K. Blaauw – Schierbeek
(alleen huisbezoeken in omgeving Hoornsterzwaag/Drachten)
By de Leywei 145
8412 SL  Hoornsterzwaag
T: (0516) 462 276 / 06 51 47 59 88

SKREP Kinderfysio
Locatie “Staal Fysiotherapie & Training”
Mw. M. Holtrop / Mw. M. Vermeulen
De Horst 11
9254 AS  Hurdegaryp
T: (0511) 541 197 / 06 22 09 46 80
www.skrepkinderfysio.nl

Praktijk voor Fysiotherapie Kollum en Grijpskerk
Mw. K. Koning-Homan / Mw. J. Kussendrager
De Anjen 2
9291 PE  Kollum
T: (0511) 451 400
www.pmc-kollum.nl

SKREP Kinderfysio
Locatie “Fysiotherapie Boelens”
Mw. M. Holtrop / Mw. M. Vermeulen
Tsjerkestrjitte 48
9298 RC  Kollumerzwaag
T: (0511) 541 197 / 06 22 09 46 80
www.skrepkinderfysio.nl

SKREP Kinderfysio
Locatie “Maatschap voor Fysiotherapie”
Mw. M. Holtrop / Mw. M. Vermeulen
Goudtsjeblomstrjitte 34A
9288 AM  Kootstertille
T: (0511) 541 197 / 06 22 09 46 80
www.skrepkinderfysio.nl

Fysiotherapie Oldenoert
Mw. J. Cuperus / Mw. M. Hilberink / Mw. K. de Weerd-Koot
Oldenoert 51
9351 KV  Leek
T: (0594) 518 444
www.oldenoert.nl

First Fysio
Mw. R. Faber
Archipelweg 109
8921 TG  Leeuwarden
T: (058) 216 29 66
www.firstfysio.nl

FysioFriso
Locatie “Medisch Centrum Buitenhove”
Mw. L. Bouma
J.H. Knoopstraat 6E
8933 GS  Leeuwarden
T: (058) 213 59 56
www.fysiofriso.nl

KinderFysioTherapie
Mw. S. v.d. Beld / Mw. C. Schrijvers
Kwartelstraat 36
8916 BN  Leeuwarden
T: (058) 213 77 50
www.kinderfysiotherapieleeuwarden.nl

SKREP Kinderfysio
Locatie “Gezondheidscentrum Camminghaburen”
Mw. M. Holtrop / Mw. M. Vermeulen
Havingastate 1
8925 AZ  Leeuwarden
T: (0511) 541 197 / 06 22 09 46 80
www.skrepkinderfysio.nl

Fysiotherapie Oosterwolde
Mw. M. Bakker
Brink 1-104
8431 LD Oosterwolde
T: (0516) 522 750
www.praktijk-mensendieck.nl

 

Fysiotherapie VitaMarum
Mw. K. Koning-Homan
Kamperfoelielaan 2
9363 EV  Marum
T: (0594) 642 111
www.fysiotherapiemarum.nl

Fysiotherapie Dongeradeel
Locatie Ternaard
Mw. J. Visser
Van Harinxmastrjitte 9
9145 TA  Ternaard
T: (0519) 572 080
www.fysiotherapiedongeradeel.nl

Kinderfysiotherapie J. de Groot
Mw. J. de Groot-de Wagt
Weibuorren 14A
9247 BB  Ureterp
T: (0512) 760 026 / 06 27 49 80 03
www.kinderfysiotherapiedrachten.nl

De Fysiotherapeut
Weidebuorren 14
9247 BB Ureterp
T: (0512) 302256
www.fysiotherapieureterp.nl

SKREP Kinderfysio
Locatie “Kindcentrum De Vesteynde”
Mw. M. Holtrop / Mw. M. Vermeulen
Sportlaan 10
9271 VN  De Westereen
T: (0511) 541 197 / 06 22 09 46 80
www.skrepkinderfysio.nl