Mondziekten, Kaak- & Aangezichtschirurgie (poli)

Afdeling Bijzondere Tandheelkunde

Algemeen

De Afdeling Bijzondere Tandheelkunde (ABT) is gevestigd op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) maar is een losstaande afdeling. Kort samengevat wordt hier bijzondere tandheelkunde verricht voor normale mensen en normale tandheelkunde voor bijzondere mensen.

Het verschil met de polikliniek MKA is dat op de afdeling Bijzondere Tandheelkunde tandartsen werken en geen kaakchirurgen.

De tandartsen van de ABT werken allemaal één dag per week in het ziekenhuis, de rest van de tijd werken ze als gewone tandarts in de algemene praktijk, in de gehandicaptenzorg, de orthodontie of de implantologie. Deze tandartsen zijn geen betere tandartsen dan gewone tandartsen maar werken op een wat andere manier. Met meer tijd, geduld, soms veel overleg en creativiteit wordt gezocht naar een oplossing op maat voor de patiënt.
 
Bijzondere tandheelkunde is bedoeld voor mensen die niet in een gewone tandartsenpraktijk behandeld kunnen worden. U moet hierbij denken aan:

 • Patiënten met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
 • Patiënten met ingewikkelde tandheelkundige en/of kaakproblemen.
 • Kinderen die door angst of om andere redenen niet behandeld kunnen worden in een reguliere praktijk.
 • Volwassenen met grote angst voor (aspecten van) tandheelkundige behandelingen.

Doel van de hulp op de ABT is altijd dat u uiteindelijk weer teruggaat naar de algemene tandartspraktijk voor de behandeling. De behandeling op de ABT is dus bijna altijd tijdelijk en is vaak niet de volledige behandeling. Hier geldt de uitzondering voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Het sleutelwoord bij Bijzondere Tandheelkunde is communicatie. Er is veel overleg binnen het team van vijf tandartsen, de assistentes en de mondhygiëniste, maar ook buiten dat team. Er wordt nauw samengewerkt met kaakchirurgen, psychologen, fysiotherapeuten en logopedisten.

Bereikbaarheid
De Afdeling Bijzondere Tandheelkunde is gevestigd bij de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en bevindt zich op de begane grond. Bij de hoofdingang volgt u route 1.

Patiënteninformatie/inschrijving
U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling als u een verwijsbrief heeft gekregen van uw huisarts, tandarts, tandprotheticus of specialist, telefoon (0512) 588 137. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u de ABT iedere ochtend bereiken op telefoonnummer (0512) 588 137.

Patiënten die zich aanmelden in verband met extreme angst of een lichamelijke of verstandelijke beperking ontvangen een vragenlijst en een antwoordenvelop. U kunt deze lijst thuis invullen en in de antwoordenvelop terugsturen. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Overige patiënten krijgen direct een afspraak bij de ABT tandarts die specifieke kennis heeft voor uw tandheelkundig probleem.

Wat neemt u mee?
Bent u nog niet in het bezit van een patiëntenpas van ons ziekenhuis, dan dient u zich bij uw eerste bezoek aan onze afdeling eerst te laten inschrijven bij de balie in de centrale hal bij de polikliniekingang. Hiervoor dient u mee te nemen: bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar en geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Op de afdeling heeft u de volgende zaken nodig:

 • verwijsbrief van uw huisarts of tandarts
 • eventueel de medicijnen die u gebruikt of uw medicijnkaart.
 • overzicht van uw gezondheid.
 • patiëntenpas

Tijdens het eerste bezoek aan de Afdeling Bijzondere Tandheelkunde probeert de tandarts zo goed mogelijk een indruk te krijgen van uw tandheelkundig probleem. De tandarts stelt u daarvoor vragen, bekijkt uw gebit en maakt eventueel foto’s en/of gebitsmodellen. Ook wil de tandarts weten of u medisch behandeld wordt en of u medicijnen gebruikt. Het eerste bezoek duurt ongeveer 45 minuten.

Als u in aanmerking komt voor bijzondere tandheelkundige hulp stelt de tandarts, in overleg met u, een behandelplan op.

Wie werken er?
Op de Afdeling Bijzondere Tandheelkunde werken:

 • Carolien Koolman, tandarts voor protheseproblematiek
 • Martie Kremer, tandarts voor angstige volwassenen
 • Dineke van der Wal, tandarts voor angstige kinderen
 • Marion Smulders, tandarts voor angstige kinderen.
 • Oetsina Huizinga, mondhygiëniste