Binnenkort komt u naar het behandelhuis van ziekenhuis Nij Smellinghe voor een onderzoek van uw gehele dikke darm. Uw behandelend arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u gedaan wordt.

Overleg met uw arts

Overleg met uw behandelend arts als u:

  • Antistollingsmiddelen gebruikt.
  • IJzertabletten gebruikt.
  • Diabetes mellitus heeft of vanwege andere gezondheidsproblemen 
    's ochtends medicijnen moet gebruiken.
  • Een inwendige defibrillator of pacemaker met defibrillator heeft.
  • Een hartoperatie heeft ondergaan of in de afgelopen drie maanden een kunstgewricht hebt gekregen.
  • Een darmstoma (colostoma of ileostoma) heeft.

Let op! Door het laxeren is de anticonceptiepil niet meer betrouwbaar.

Voor het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op één van de onderzoekskamers van het behandelhuis (route 43) op de eerste verdieping van het ziekenhuis.

Nadat u zich bij de balie van het behandelhuis heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Omdat er in het behandelhuis diverse onderzoeken door verschillende specialisten worden uitgevoerd kan het gebeuren dat iemand die na u kwam toch eerder aan de beurt is. Het kan ook voorkomen dat het spreekuur uitloopt, omdat onderzoeken zich niet altijd precies laten plannen en eventuele spoedgevallen voorgaan.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent voor het onderzoek krijgt u nogmaals een korte uitleg van de verpleegkundige. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij of op uw rug op de onderzoeksbank. U krijgt dan een infuus ingebracht voor toediening van een morfineachtige pijnstiller en een valiumachtig slaapmiddel.

Door middel van een knijper (pulsoxymeter) op uw vinger wordt gedurende het onderzoek en enige tijd daarna de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed gecontroleerd.

Als het onderzoek begint wordt de endoscoop via de anus in de dikke darm geschoven tot aan de overgang van de dikke naar de dunne darm. Om de samengevallen darm te laten ontplooien wordt lucht in de darm geblazen. Tijdens het terugtrekken van de endoscoop wordt de darmwand nauwkeurig bekeken en kunnen er weefselmonsters (biopten) worden genomen of poliepen (slijmvliesverdikkingen in de vorm van een paddenstoel) worden verwijderd met een lusje van metaaldraad die met elektrische stroom de steel van de poliep doorsnijdt. Het nemen van weefselmonsters en het verwijderen van poliepen doen geen pijn. In totaal duurt het onderzoek meestal ongeveer een halfuur. De weefselmonsters en poliepen worden onderzocht in het laboratorium.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek duurt het één tot twee uur voordat u weer helemaal wakker bent. Gedurende die periode wordt u geobserveerd op de uitslaapkamer van de endoscopieafdeling of de dagverpleging.

Na het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken. U heeft misschien een wat opgeblazen gevoel. Dat komt door de lucht die tijdens het onderzoek in uw darm is geblazen. Winden laten geeft dan verlichting.

Omdat u een roesje hebt gekregen mag u niet aan het verkeer deelnemen of alleen reizen. Wij adviseren u daarom iemand mee te nemen om u te begeleiden. Ook kunt u beter geen belangrijke afspraken maken voor de dag.

Als er poliepen of andere stukjes weefsel zijn verwijderd kan het zijn dat u de eerste 12 uur wat bloed verliest bij de ontlasting.

Risico's van het onderzoek

Een coloscopie is een veilige onderzoeksmethode. Toch kan er een complicatie optreden in de vorm van een gaatje in de darm, een bloeding, buikpijn of koorts na poliepverwijdering.

Wanneer waarschuwt u de arts?

Er zijn situaties waarin u meteen contact moet opnemen met uw behandelend arts of met de dienstdoende arts, namelijk:

  • Als het bloedverlies ernstiger wordt en u meer bloed verliest dan ongeveer een theekopje vol.
  • Als de buikpijn steeds erger wordt in plaats van minder en/of u koorts krijgt.

Deze problemen kunnen tussen één en veertien dagen na het onderzoek optreden. Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde, telefoonnummer (0512) 588 877.
's Avonds en in het weekend belt u met de receptie van het ziekenhuis, telefoonnummer (0512) 588 888. U kunt dan vragen naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Uitslag

Na afloop van het onderzoek krijgt u een brief mee met de voorlopige uitslag. Als het nodig is licht de arts deze uitslag verder toe.

N.B. Als u problemen ondervindt bij de voorbereiding op het onderzoek, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer
(0512) 588 877, polikliniek Interne Geneeskunde of na 16.30 uur met de receptie van het ziekenhuis, telefoonnummer (0512) 588 888.