Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Banner LPZ

Jaarlijks wordt de prevalentie van een aantal zorgproblemen zoals decubitus,incontinentie,ondervoeding,smetten en valincidenten in alle gezondheidsinstellingen met een uniform meetinstrument geregistreerd: Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ).

Ook onze instelling neemt deel aan deze landelijke registratie van zorgproblemen..

Concreet betekent de hele meting voor elke afdeling dat op een nader te bepalen tijdstip op de bewuste dag een externe verpleegkundige tezamen met een verpleegkundige van de afdeling alle patiënten beoordeelt op het voorkomen van één van de zorgproblemen. Deelname aan het LPZ geeft ons inzicht waardoor we heel gericht verbeteracties in kunnen zetten.