HSMR en SMR

Sinds 2010 wordt jaarlijks door het CBS de HSMR voor de Nederlandse ziekenhuizen bepaald. Deze ‘Hospital Standardized Mortality Ratio’ zet het werkelijke sterftecijfer (mortaliteit) in een ziekenhuis af tegen het sterftecijfer dat op basis van de patiëntkenmerken kan worden verwacht. De HSMR is daarmee een (kwaliteits)indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. Een HSMR van 100 geeft aan dat het sterftecijfer overeenkomt met de te verwachten sterfte op basis van patiëntkenmerken.

Voor Nij Smellinghe is de HSMR over 2016 vastgesteld op 113. Met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 99-128 wijkt de HSMR van Nij Smellinghe niet af van het landelijk gemiddelde.

Sinds 2014 worden ook de SMR-cijfers gepubliceerd. Deze cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte (op basis van patiëntenprofielen) afgezet tegen de werkelijke sterfte per specialisme, zoals bijvoorbeeld patiënten met darmkanker of één patiëntencategorie, zoals IC patiënten.

In onderstaand document vindt u de SMR-cijfers van ons ziekenhuis. Over 2016 zijn onze SMR-cijfers (sterftecijfers) voor zes categorieën significant lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk:

 • Ziekten van hart en vaatstelsel
 • Letsel en vergiftiging
 • Coronaire atherosclerose en overige hart-aandoeningen
 • Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
 • Intracraniaal letsel
 • Niet-acute opnamen

Over 2016 zijn onze SMR-cijfers (sterftecijfers) voor zes categorieën significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

 • Ziekten van spijsverteringsstelsel
 • Ziekten van urogenitaal stelsel
 • Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel
 • Infecties v.d. huid en onderhuids bindweefsel
 • Acute opnamen