Wachttijden

Hier vindt u informatie over de duur van de periode waarin u bij een specialist op het spreekuur op de polikliniek terecht kunt (= toegangstijd) en de vermoedelijke wachttijd voor een opname op de dagverpleging en in de kliniek (= wachttijd). Op de lijst wordt de tijd vermeld van de specialist met de kortste toegangstijd voor een gewoon polikliniekspreekuur. Het kan zijn dat u wordt verwezen naar een specialist met een langere toegangstijd. Spoedpatiënten kunnen sneller door een specialist worden gezien, de huisarts regelt in zo'n geval de afspraak om op het spreekuur gezien te worden.

Let op: De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd. De wachttijd geeft een indicatie voor de termijn waarmee rekening moet worden gehouden. Het is een gemiddelde van de wachttijden van alle bij het specialisme behorende specialisten. Het betreft een actuele wachttijd, dat wil zeggen dat het gebaseerd is op een inschatting van de eerst beschikbare plaats in de toekomst.

De poliklinische toegangstijden worden iedere week geüpdatet, de aangegeven toegangstijden voor diagnostiek en klinische behandeling gelden vanaf de 1e van iedere nieuwe maand.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Let op! In het hieronder gepubliceerde overzicht staan de toegangstijden vermeld in weken en dagen. Met de toegangstijden in dagen in de laatste kolom wordt bedoeld weekdagen.