Huid, Ergo-, en Fysiotherapie

Ergotherapie

De afdeling ergotherapie van ziekenhuis Nij Smellinghe behandelt klinische en poliklinische patiënten. Ergotherapie is voor mensen van alle leeftijden. U heeft door een ziekte of ongeluk tijdelijke of blijvende beperkingen. U ervaart dit vooral bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie helpt u om alledaagse handelingen zo zelfstandig en optimaal mogelijk uit te voeren. Voor activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn bedenken we samen met u praktische oplossingen. Denk aan activiteiten als wassen en aankleden, koken en huishoudelijk werk. De ergotherapeut kan u ook adviseren over het gebruik van hulpmiddelen.

Hoe komt u in contact met de ergotherapeut?

  • U bent opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe. Uw behandelend arts schrijft op indicatie een verwijzing. De ergotherapeut komt kennismaken en bespreekt met u de mogelijkheden voor een behandeling.
  • Uw geriater of revalidatiearts signaleert een probleem in het dagelijks handelen. Deze verwijst u naar de ergotherapeut in Nij Smellinghe. De ergotherapeut maakt dan met u een afspraak op de polikliniek.

Vergoedingen
Als u klinisch opgenomen bent valt de ergotherapie binnen de service van het ziekenhuis. Dit geldt niet wanneer u poliklinisch bij de ergotherapeut komt. Dan heeft u recht op 10 uur ergotherapie behandeling per jaar. Dit wordt betaald vanuit de basisverzekering.

Bereikbaarheid
De ergotherapeut is bereikbaar via telefoonnummer (0512) 588 245 (poli fysiotherapie, routenummer 30).