Algemene informatie

U heeft een operatie ondergaan in verband met een verwijding van de buikslagader.
Hierdoor heeft u een buikwond die tijd nodig heeft om te genezen. Een vaatprothese gaat meer dan 25 jaar mee; u kunt daarmee alles doen wat u gewend was te doen. De vaatprothese is gemaakt van kunststof. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen infecties die door bacteriën worden veroorzaakt. Mocht u een ingreep moeten ondergaan; vertel dan aan uw arts of tandarts dat u een vaatprothese heeft. U krijgt dan uit voorzorg antibiotica voorgeschreven.

De operatie kan geestelijk ook moeilijk te verwerken zijn. Angst is niet zomaar weg te nemen. Het is belangrijk dat u met uw partner of familie over uw gevoelens praat. Ook zij moeten de operatie verwerken. Mocht het verwerken van de operatie problemen opleveren en u ondervindt hier hinder van (bijvoorbeeld slecht slapen, slechte eetlust, sombere stemming), geef dit dan aan bij uw behandelend arts of neem contact op met uw huisarts zodat deze u verder kan helpen.

Lichamelijke inspanning

Na ontslag uit het ziekenhuis voelt u zich waarschijnlijk een tijd lang niet fit. U kunt minder eetlust hebben en sneller vermoeid zijn. In die periode is het goed om rustig aan te doen en lichamelijke activiteiten voorzichtig op te bouwen. De eerste zes weken na de operatie moet u opletten met tillen, hoesten en persen, omdat dit veel kracht uitoefent op het litteken in de buikwand. Het kan wel tot zes maanden duren voordat uw conditie weer terug is.

Leefregels

Lichamelijke verzorging
U mag met de wond onder de douche zodra de wond helemaal droog is, u hoeft de wond dan ook niet meer te bedekken. Wel met een handdoek droogdeppen. Het is af te raden om gebruik te maken van een bad. Door het warme water kan de wond week worden en moeilijker genezen. Wacht hier ongeveer drie weken mee.

Wondzorg
De buikwond dagelijks verbinden met gazen en/of pleisters.
Het is normaal dat de wond enige tijd gevoelig/pijnlijk is.
Neem contact op met uw behandelend arts (zie onderstaande telefoonnummers) bij:

  • roodheid en warmte ter plaatse van het litteken
  • bij een temperatuur hoger dan 38° C
  • het niet genezen van de wond. Hierdoor gaat de wond meer wondvocht lekken en/of is er geel beslag te zien.

Voeding
U mag in principe alles eten. Om aandoeningen aan hart- en bloedvaten te voorkomen, adviseren wij u niet alleen om gezond, maar ook om zout- en vetarm te eten. Daarnaast is het van belang dat u ‘op gewicht' blijft. In het begin kan het zijn dat u meer moeite heeft met de ontlasting, het is verstandig om veel te drinken. Ook vezelrijke voeding (bruin brood, pruimen, zemelen, ontbijtkoek enz.) kan helpen de stoelgang te bevorderen.

Medicatie

De arts zal u een recept voor bloedverdunners meegeven. Ook eventuele andere medicatie gebruikt u in overleg met uw specialist. Heeft u bijwerkingen van de medicijnen, geef dit door aan uw behandelend arts.
STOP NOOIT ZOMAAR DE MEDICIJNEN!
U mag maximaal vier keer per dag 1 gram paracetamol innemen tegen de pijn.

Adviezen
  • Drink niet meer dan twee eenheden alcohol per dag.
  • Stop met roken
  • Geschat wordt dat roken in 40 tot 60% van de gevallen de oorzaak is van de sterfte aan hart- en vaatziekten. Door roken beschadigt u de wanden van de bloedvaten. Dit kan op langere termijn tot vernauwing of dichtslibben van de bloedvaten leiden. Roken vertraagt de wondgenezing en geeft een hogere kans op wondinfecties. Stoppen met roken heeft direct een positief effect op de bloeddoorstroming.
  • Beweeg voldoende.
     
Controleafspraken

U komt 10-14 dagen na ontslag voor controle op de polikliniek chirurgie.
Wanneer alles in orde is komt u nog voor controle na een half jaar en na één jaar. Daarna is controle in principe niet meer nodig.
Mocht u vragen hebben voor de vaatchirurg schrijf deze dan op en stel ze tijdens de controle.

Wat te doen bij vragen of problemen?

U kunt tot de eerstvolgende afspraak op de polikliniek tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, tel. (0512) 588 809 of
buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, tel. (0512) 588 145.