Nij Smellinghe ontvangt kwaliteitszegel Dermatologie

Geplaatst op 16 oktober 2012

Als één van de eerste dertien ziekenhuizen ontving Nij Smellinghe op 8 oktober het keurmerk Kwaliteitszegel dermatologie. Het Kwaliteitszegel Dermatologie is in het leven geroepen om patiënten en verwijzers een overzicht te geven van dermatologische centra die voldoen aan kwaliteit. Deze garantie voor kwaliteit is nu zichtbaar en herkenbaar gemaakt via het kwaliteitszegel.

De patiënt heeft de mogelijkheid en het recht te kiezen voor een bepaald ziekenhuis, behandeling en behandelaar. Die keuze willen patiënten maken op basis van hun wensen en behoeften, plus heldere en betrouwbare informatie. Echter, betrouwbare en objectieve informatie ontbreekt nog grotendeels. In die lacune voorziet het Kwaliteitszegel Dermatologie. Patiënten hebben samen met dermatologen een set kwaliteitscriteria opgesteld. Vervolgens bekijken dermatologische instellingen of zij voldoen aan die criteria – zij ontvangen dan het Kwaliteitszegel. Daarna gaan patiënten alle centra beoordelen en bekijkt de beroepsgroep zelf of aan de criteria wordt voldaan. Zo bepalen én beoordelen dan specialisten en patiënten samen waar welke kwaliteit wordt geleverd.

De beoordeling van instellingen gebeurt in drie fasen. In de eerste fase formuleren patiënten en beroepsgroep de criteria voor kwaliteit. Patiënten kijken immers vanuit een ander perspectief naar de zorg dan zorgverleners. De tweede fase behelst een vorm van zelfcertificering: elk dermatologisch centrum vult op vrijwillige basis de zelfcertificeringslijst in voor de onderdelen die gelden voor de specialisaties binnen dat centrum. Via een website komen de resultaten in de openbaarheid.

In de derde fase beoordelen patiënten daadwerkelijk de behandelcentra. Dat gebeurt op een gestandaardiseerde manier via een valide meetinstrument: de Consumer Quality Index Chronische Huidaandoening, een meetinstrument dat wordt ontwikkeld en uitgetest binnen het project.

Projectpartners
Het project is een initiatief van Huidpatiënten Nederland, het samenwerkingsverband van huidpatiëntenorganisaties. Ondersteunende organisaties zijn: de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten, het Nationaal Huidfonds, de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden in de Dermatologie en een groot aantal huidpatiëntenorganisaties.


« Naar overzicht