Verleden, heden en toekomst

De geschiedenis van het ziekenhuis in Drachten gaat terug naar 1945. In dat jaar werd op initiatief van de kerken een herenhuis aan de Burgemeester Wuiteweg aangekocht en ingericht als ziekeninrichting. De opgenomen patiënten werden ook ondergebracht in tenten in de tuin van dit huis. Dit paste binnen de behandelmethode van TBC in die tijd. 

Het oude ziekenhuis aan het Moleneind

Het eerste echte ziekenhuis ontstond aan het Moleneind. In een voormalige meubelfabriek werd het Protestants Ziekenhuis Dachten opgericht. Tot 1970 was dit het onderkomen van het ziekenhuis.

Ziekenhuis

In 1970 werd een nieuw ziekenhuis gebouwd aan het Compagnonsplein. Eerst bestond het ziekenhuis uit drie gebouwen: twee zusterhuizen (die nog tot eind 2010 dienst hebben gedaan als kantoorgebouwen) en het Dr. Lodderpaviljoen.
In 1971 werd het nieuwe ziekenhuisgebouw in gebruik genomen. In dit gebouw is het ziekenhuis nog steeds gehuisvest, hoewel alleen de buitenkant nog herinnert aan die tijd, want van binnen is het ziekenhuis al diverse malen helemaal verbouwd.
In 1971 werd ook de nieuwe naam van het ziekenhuis geïntroduceerd: Nij Smellinghe. Deze naam komt voort uit een prijsvraag ter gelegenheid van het nieuwe ziekenhuis. Het herinnert aan een klooster waar al vele eeuwen terug aan ziekenverzorging werd gedaan. Dit klooster stond aan de Smalle Ee. De nieuwe naam verwijst naar de "nieuwe Smelle Ie".

Het nieuwe ziekenhuis aan het Compagnonsplein is in de loop der jaren flink verbouwd. In 1990 werden de poliklinieken en enkele onderzoek- en behandelafdelingen uitgebreid en in 1993 werd een begin gemaakt met de verdere uitbreidingen.
 

Nieuwe vleugel Nij Smellinghe

In 2010 is naast het oude gebouw een nieuwe vleugel gebouwd en opgeleverd. Deze vleugel biedt plaats aan onder andere diverse ondersteunende diensten van het ziekenhuis, het dialysecentrum Martini Ziekenhuis, de Dokterswacht, Podotherapie Drachten en de kinder- en jeugdpsychiatrie (Kinnik) van de GGZ. Met de oplevering van deze nieuwbouw kwam een einde aan 40 jaar zusterhuizen op het terrein: de oude zusterhuizen zijn begin 2011 gesloopt. 

Vier jaar na oplevering van de nieuwe vleugel, is de oppervlakte van Nij Smellinghe in 2014 verder uitgebreid. Het ziekenhuisgedeelte dat al langere tijd op het terrein staat, wordt aan haar rechterkant nu ook geflankeerd door nieuwbouw. In dit nieuwe gedeelte zijn de meeste poliklinieken gevestigd. De vleugel heeft zelfs een eigen ingang, centrale hal, receptie en restaurant. De ingang naar de poliklinieken is overigens niet te missen door de mooie, grote witte letters die het woord 'polikliniek' vormen en de gevel naast de polikliniekingang sieren.