Inleiding

Het is voor veel patiënten moeilijk om een gesprek met een arts te voeren. Vaak voelen patiënten zich ziek en maken zich ongerust over de mogelijke uitkomst van het bezoek aan de arts. Daarnaast kunnen angstgevoelens een rol spelen. Zeker is dat u niet in uw ‘gewone doen’ bent. Voor u het weet staat u weer buiten de deur, terwijl u nog zoveel vragen had. Het is daarom handig een vragenlijstje te maken. In deze folder willen wij een aantal zaken onder uw aandacht brengen die belangrijk voor u kunnen zijn.

Vóór het gesprek
 • Zorg dat u weet met welke arts u een gesprek heeft.
 • Zorg dat u het doel weet van het gesprek met de arts.
 • Zorg dat u weet wat u wilt vertellen.
 • Bereid uw vragen voor (tip: schrijf ze op een briefje als geheugensteun).
 • Zorg dat u weet welke medicijnen u gebruikt.
   
Informatie die u wilt ontvangen
 • Wat de arts denkt dat u mankeert (diagnose).
 • Het onderzoek dat en/of de behandeling die de arts voorstelt.
 • Het doel van het onderzoek en/of de behandeling.
 • De gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling.
 • Andere onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan.
 • Wanneer het onderzoek en/of de behandeling plaatsvindt (de wachttijd) en hoelang het onderzoek en/of de behandeling duurt.
 • Wat u moet doen of juist niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling.
 • Wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich kunt voelen (mogelijke bijwerkingen).
 • Wanneer en hoe u de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling te horen krijgt.
 • De medicijnen die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn.
 • Uw vooruitzichten (de prognose).
 • Wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.
 • Welke kosten u zelf moet betalen.
   
Toestemming
 • Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken (eventueel kunt u extra tijd vragen).
 • Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandelingen en maak die beslissing kenbaar aan uw arts.
   
Meer informatie

Vraag naar eventueel aanwezige folders (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling, de ziekte of over uw rechten als patiënt). Ook kunt u vragen naar eventueel bestaande patiëntenverenigingen en actuele websites.

Een team van vrijwilligers vormt samen het Patiënten Service Bureau (PSB). Het PSB kan aanvullende voorlichting geven. Samen met u kunnen de medewerkers van het PSB de veelheid aan informatie op een rij zetten. Ze hebben, net als alle medewerkers van het ziekenhuis, geheimhoudingsplicht en respecteren uw privacy. De medewerkers helpen u daarnaast bij vragen over de gang van zaken in het ziekenhuis.

Het PSB vindt u in de centrale hal en in de hal van de polikliniek van het ziekenhuis.