Ouders en jongeren betrokken bij zorgverbetering op kinderafdeling Nij Smellinghe

Geplaatst op 18 juni 2012

In samenwerking met Zorgbelang Fryslân is in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten op diverse manieren getest hoe ouders en/of jongeren betrokken kunnen worden bij kwaliteitsverbeteringen op de kinderafdeling. Met behulp van focusgroepen heeft Zorgbelang Fryslân de mening van ouders en patiënten van de kinderafdeling verzameld om aandachtspunten voor Nij Smellinghe te bepalen. Een speciale werkgroep gaat met de aanbevelingen aan de slag om de zorg op de kinderafdeling verder te verbeteren.

Het project is onderdeel van het landelijke project Monitoring en stimulering van de kwaliteit van zorg aan kinderen en jongeren in het ziekenhuis van Zorgbelang Nederland en Stichting Kind en Ziekenhuis, in samenwerking met het Athena instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam en mogelijk gemaakt door het fonds PGO/CIBG. Zorgbelang Fryslân vindt het belangrijk dat de stem van de patiënt meegenomen wordt bij het ontwikkelen van het ziekenhuisbeleid. Dat zorgaanbieders weten wat cliënten willen en hoe de zorg aan hun behoeften kan voldoen. Hiervoor kunnen verschillende methodieken worden ingezet die cliëntervaringen en wensen duidelijk maken zodat deze kunnen worden meegenomen om de zorg te verbeteren.

Nij Smellinghe is één van de zeven ziekenhuizen in Nederland die diverse methoden hebben getest om ouders en/of kinderen/jongeren te betrekken bij kwaliteitsverbeteringen op de kinderafdeling. In Nij Smellinghe heeft Zorgbelang Fryslân, onder andere aan de hand van de focusgroep methodiek, ervaringen van ouders van pasgeboren kinderen opgehaald met als doel de dienstverlening en de zorg en behandeling op de kinderafdeling nog beter af te stemmen op de wensen van de patiënten en hun ouders/verzorgers.

Nij Smellinghe geeft wat Zorgbelang Fryslân betreft het goede voorbeeld door deel te nemen aan het uittesten van deze methodiek onder patiënten en zo als ziekenhuis meer patiëntgericht te werken. Voor Nij Smellinghe gaf het onderzoek nieuwe inzichten en verbeterpunten. John van Arnhem, zorgmanager, ziet dan ook veel kansen. “Het is goed om te lezen dat de patiënten de zorg op de kinderafdeling waarderen, maar we hebben ook veel aan de verbeterpunten. Het zijn vaak kleine dingen die de zorg voor de patiënt verbeteren, dankzij de goede samenwerking met Zorgbelang Fryslân hebben we hier nu inzicht in.”


« Naar overzicht