Hematologie

Hematologie is het aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde, dat zich bezighoudt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren. Een internist-hematoloog houdt zich bezig met de diagnose en medische behandeling van bloedziekten.
De hematologie kent zelf weer de volgende deelgebieden:  

  • Kwaadaardige bloedziekten, zoals leukemie en lymfeklierkanker
  • Goedaardige bloedziekten, zoals bloedarmoede, te kort aan bloedplaatjes en afwijkingen aan de rode bloedcel en het hemoglobine molecule.
  • Stollingsstoornissen, zoals hemofilie en trombose.

Bloedtransfusie-geneeskunde hoort bij de hematologie, maar is ook een apart aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde.

Een internist-hematoloog behandelt patiënten met een kwaadaardige bloedziekte dikwijls met chemotherapie. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld immunotherapie en doelgerichte behandeling (‘targeted therapy’). De behandeling van de internist-hematoloog kan gericht zijn op genezing, maar kan ook gericht zijn op palliatieve zorg. Bij palliatieve zorg wordt vooral gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt met een bloedziekte. De internist-hematoloog behandelt waar mogelijk ook goedaardige bloedziekten met medicijnen.