Wondverzorging

Na de operatie heeft u een pleister op de wond. De pleister mag u de volgende dag vervangen. Als de wond droog is, hoeft er geen pleister meer op de wond.
Als de wond nog niet helemaal droog is, kunt u als volgt de wond behandelen:
Met natte gaasjes maakt u de wond schoon, van binnen naar buiten. Eventuele korstjes kunt u verwijderen met de gaasjes. De wond even aan de lucht laten drogen en een nieuwe pleister over de wond plakken.

Hechtingen
Meestal gebruikt de chirurg hechtingen die vanzelf oplossen. Soms zitten er nog hechtpleisters op de wond. Deze laten vanzelf los (ongeveer na vier dagen). Als de hechtpleisters na vier dagen nog op de wond zitten, mag u deze eventueel zelf verwijderen. Hechtingen die niet oplossen, worden bij de controleafspraak verwijderd.

Douchen
Als de wond gesloten is, mag u weer douchen.

Complicaties die kunnen optreden
-Overmatige roodheid rondom de wond
-Overmatige zwelling bij de wond
-Koorts (boven 38.5)
-Nabloeding
-Het open gaan van de wond
-Aanhoudende pijn, die niet afdoende reageert op pijnmedicatie.

Wanneer een of meerdere van bovenstaande klachten ontstaan, neemt u dan buiten kantoortijden contact op met de Spoedeisende Hulp, tel. (0512) 588 146. Op werkdagen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (0512) 588 809. Dit geldt tot de volgende controleafspraak op de polikliniek.

Vervoer naar huis

Als u met eigen auto naar het ziekenhuis komt, zorg er dan voor dat u niet zelf hoeft terug te rijden. De ervaring heeft geleerd dat deelname aan het verkeer na behandeling veelal een te zware belasting is. Als u weer goed mobiel bent (armen/benen goed kunt gebruiken) mag u weer autorijden. Wij raden u aan bij twijfel uw verzekeraar om advies te vragen over verkeersdeelname.

Eerste nacht thuis
Als u op de dag van de operatie naar huis mag van uw arts, dan raden wij u aan om de eerste nacht na de operatie niet alleen thuis te zijn. Bij eventuele complicaties is er dan direct hulp aanwezig.

Weer aan het werk
Dit is sterk afhankelijk van de soort operatie die u heeft ondergaan en van het soort werk dat u doet. In overleg met de behandelend arts worden hier vaak afspraken met u over gemaakt.

Controleafspraak
Wij hebben voor u een controleafspraak gemaakt op de poli chirurgie

op:………….....………….. ... (dag en datum)

om:……………...uur (tijdstip)

met: .....................................

Belangrijke telefoonnummers
Poli chirurgie, telefoon (0512) 588 809
Spoedeisende Hulp, telefoon (0512) 588 146