Arbeidsvoorwaarden

Ziekenhuis Nij Smellinghe valt onder de CAO Ziekenhuizen. Hierin staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris, de eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag, diverse vergoedingsregelingen, vakantiedagen, werktijdenregeling enz.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden
Het meerkeuzesysteem biedt medewerkers de mogelijkheid te kiezen voor arbeidsvoorwaarden die het best aansluiten bij individuele behoeften. Zo is het mogelijk om extra uren om te zetten in salaris of in extra tijd. Ook kun je een bruto-netto voordeel ontvangen op onder andere scholingskosten, vakbondslidmaatschap en de fietsregeling.

Personeelsarrangementen
Nij Smellinghe biedt haar medewerkers verschillende kortingspakketten. We hebben personeelsarrangementen op het gebied van schadeverzekeringen, collectieve ziektekostenverzekeringen en een wisselend aanbod van kortingen bij diverse bedrijven.

Ontwikkeling en kwaliteit
Wij vinden het belangrijk om medewerkers verschillende mogelijkheden te bieden voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Ziekenhuis Nij Smellinghe is continu in beweging. Het zorglandschap verandert en dat vraagt om flexibiliteit en ondernemerschap zodat we steeds passende zorg op het hoogste niveau bieden. Medewerkers maken hierbij het verschil. Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en stagiairs (toekomstige medewerkers) is daarom een belangrijk speerpunt in ons ziekenhuis. Wij stimuleren de ontwikkeling van medewerkers en willen hun kwaliteiten zo goed mogelijk inzetten.