Algemene informatie

Sintrom (acenocoumarol)
De arts heeft bepaald dat u moet starten met het antistollingsmedicijn Sintrom. Sintrom wordt gebruikt om een afsluiting van een bloedvat te voorkomen. Het middel remt de vorming van bloedpropjes, waardoor de kans op afsluiting van een bloedvat vermindert.

Trombosedienst en INR
U wordt door het ziekenhuis aangemeld bij de trombosedienst. De trombosedienst controleert regelmatig het bloed, u krijgt hiervoor een afspraak mee bij ontslag.
Uw bloed wordt gecontroleerd op stolling ofwel INR-bepaling, welke de mate van de stolling aangeeft. De INR moet, afhankelijk van de indicatie, binnen bepaalde waarden zijn. Na de eerste bloedcontrole door de trombosedienst maken zij een vervolgafspraak met u.

Dosering
Aan de hand van de uitslag van de stollingstest krijgt u per post een doseringskaart.

Situatieveranderingen
Wanneer er sprake is van veranderingen in de gezondheidssituatie, zoals ziekte, zwangerschap, medicatiewijzigingen en bloedingen dient u dit te melden aan de trombosedienst.