Geestelijke verzorging

Als u ziek bent en wordt opgenomen in het ziekenhuis, richt alle aandacht zich op het behandelen van uw ziekte, het verlichten van pijn en lijden en het bevorderen van de kwaliteit van uw leven.
Ziek zijn kan heftige gevoelens en gedachten oproepen; vragen over de zin en de betekenis van wat u is overkomen dringen zich dan op. Maar ook vragen over het leven in de meest brede zin. Mede daardoor kunnen uw leven, de relaties waarin u zich bevindt en de verwachtingen die u heeft in een ander perspectief  komen te staan. Juist in tijd van ziekte gaat u op zoek naar houvast, vertrouwen en kracht. Spirituele, levensbeschouwelijke en religieuze vragen van u en uw naasten hebben dan aandacht nodig.

Geestelijke verzorging in ziekenhuis Nij Smellinghe
Nij Smellinghe beschikt over een team van twee geestelijk verzorgers. Bij bovengenoemde vragen bieden zij tijdens de opname in het ziekenhuis en bij behandeling op de polikliniek hun begeleiding aan. Uitgangspunten hierbij zijn uw persoonlijkheid en die van uw naasten en uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond. Uiteraard kunt u erop rekenen dat er vertrouwelijk en respectvol wordt omgegaan met alles wat u de geestelijk verzorgers toevertrouwt.
De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar op aanvraag van u, uw naasten en de verpleegafdeling, maar bieden ook zelf hun diensten aan. 
 
Het aanbod van de afdeling Geestelijke Verzorging
 • Persoonlijk gesprek:
  • Met aandacht luisteren naar uw levensverhaal
  • Stil staan bij wat hetgeen u overkomt voor uw leven betekent
  • Ontdekken wat in uw levensvisie van waarde is en houvast biedt
  • Samen machteloosheid doorstaan
  • Helpen opmaken van de levensbalans
  • Praten over levensbeschouwelijke vragen die verband houden met de behandelingsmogelijkheden
  • Samen nadenken over de visie op het leven, leven na de dood en/of zoeken naar de rol van het geloof hierin
 • Rituelen rond afscheid nemen en overlijden:
  Van oudsher kennen mensen de behoefte om het afscheid nemen en overlijden van een dierbare niet alleen uit te drukken in woorden, maar ook in gebaren. Daarbij valt te denken aan een ziekenzegen, een ziekenzalving of een andere gewenste vorm. Onze afdeling biedt daarin ondersteuning en is bereid voor te gaan.
 • Bezinnings- en stilteruimte:
  Dit is een ruimte voor rust, stilte, bezinning of gebed. Er ligt een boek waarin gedachtes en gebeden opgeschreven kunnen worden. De stilteruimte ligt in de centrale hal tegenover de hoofdingang en is 24 uur per dag toegankelijk (route 103).
Bereikbaarheid en contact met de geestelijk verzorgers

Als u of uw naasten in contact willen komen met één van de geestelijk verzorgers, kunt u dat aangeven bij uw verpleegkundige. Zij/hij zal dan contact met ons opnemen. U kunt zelf ook contact opnemen voor een afspraak.

De geestelijk verzorgers zijn te bezoeken via route 48 en per e-mail via geestelijkeverzorging@nijsmellinghe.nl.

Jan Strikwerda
Tel.: (0512) 588 055
E-mail: j.strikwerda@nijsmellinghe.nl

Ulrike Rinsma-Doll
Tel.: (0512) 588 048
E-mail: u.doll@nijsmellinghe.nl

Geestelijke verzorging: Aandacht voor levensvragen, zorg voor zingeving, ethische advisering