Inleiding

Als stagiaire op de polikliniek krijg je de kans om je te ontwikkelen in je opleiding tot doktersassistente. Dit doe je door je te bekwamen in je vak en in de omgang met patiënten, collega’s en specialisten. Je bent het toekomstig potentieel van de zorg.

Voorbereiding stage

Er wordt van je verwacht dat je je hebt voorbereid op het specialisme van de polikliniek. De informatie kun je o.a. vinden in de leerplaatsprofielen, folders van de afdeling en op de website van Nij Smellinghe.

De stage

De stage start meestal met een algemene introductiebijeenkomst en een chipsoft-training. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je medestagiaires, krijg je een rondleiding door het ziekenhuis en leer je het computersysteem kennen waarmee gewerkt wordt op de poliklinieken. Tijdens de stage werk je aan je competenties. Je maakt hiervoor per week een werkplan. Hierin beschrijf je aan welke onderdelen van de werkprocessen je wilt gaan werken. Elk werkplan wordt geëvalueerd aan de hand van je reflecties en de verkregen feedback.
Er zullen verschillende gesprekken plaatsvinden tijdens de stage, zoals een introductiegesprek, tussenevaluatie en eindevaluatiegesprek. In de gesprekken bespreek je samen met je werkbegeleider (en je coach van school) je vorderingen aan de hand van de werkplannen.

De begeleiding

Nij Smellinghe leidt stagiaires competentiegericht op. Tijdens de stage wordt geleerd van praktijkervaringen, waarbij een integratie plaats moet vinden tussen de theorie en de praktijk. Het leren op inhoud en taken kan niet los worden gezien van de professionele ontwikkeling van de stagiaire.
De werkbegeleider streeft ernaar steeds meer een coach te worden voor de stagiaire. Hierdoor moet de stagiaire steeds meer losgelaten worden in de praktijk. Juist door een coachende wijze van begeleiden kan een professionele beroepshouding ontwikkeld worden.
In de eerste helft van de stage is er nog sprake van directe begeleiding. In de tweede helft doet de werkbegeleider een ‘stap terug’ en zal je steeds zelfstandiger gaan werken.

Extra leeractiviteiten

Tijdens je stage kun je gebruik maken van extra leeractiviteiten bijv. het bijwonen van onderzoeken, meelopen op het laboratorium of operatiekamer. Bespreek dit met je werkbegeleider.

Vergoeding

Als stagiaire ontvang je een stagevergoeding conform de CAO ziekenhuizen mits je stage 144 uur per studiejaar bedraagt.

Ziekmelding

Meld tijdig op de poli dat je ziek bent. Je spreekt af wanneer je weer komt of contact opneemt. Indien je 14 dagen ziek bent (zonder vooruitzicht op spoedig herstel) dient de leidinggevende je ziek te melden bij P&O. Je ontvangt dan rechtstreeks een uitkering van het UWV. De stage en daarmee de stagevergoeding dient door de leidinggevende te worden stopgezet. De afdeling P&O dient hierover geïnformeerd te worden.

Bedrijfskleding

Nij Smellinghe verzorgt de bedrijfskleding. Voorschriften zijn: de kleding mag niet mee naar huis worden genomen, kleding dient dagelijks vernieuwd te worden en het wassen wordt door Nij Smellinghe gedaan.

Algemene informatie Nij Smellinghe

Missie:
‘De patiënt is bepalend voor ons handelen’.
Visie:
Nij Smellinghe is een medisch geïntegreerd bedrijf dat beschikt over een volledig functiepakket en/of dubbele bezetting van medische functies om de kwaliteit en de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen.
Medewerkers van Nij Smellinghe denken en handelen vanuit de wensen en belangen van patiënten.
De medewerkers beschikken over de organisatorische voorwaarden, de middelen en de systemen om de missie te kunnen realiseren.

Meer informatie
Afdeling opleidingen P & O,
Judith Falkena
j.falkena@nijsmellinghe.nl
(0512) 588 011

Website:
www.nijsmellinghe.nl