Inleiding

Binnenkort wordt u voor een behandeling of onderzoek opgenomen op de afdeling Dagverpleging/ Short Stay (B1).
De afdeling Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een behandeling moeten ondergaan, waarbij verpleegkundige zorg en observatie voor enkele uren nodig zijn. Het is de bedoeling dat u, als alles goed gaat, in de loop van de dag weer naar huis gaat.
U komt op de afdeling Short Stay als met u is afgesproken dat u één tot vijf dagen in ons ziekenhuis zal verblijven afhankelijk van het soort ingreep.
In deze folder informeren wij u over een aantal belangrijke zaken.

B1 Dagverpleging/Short Stay (kort verblijf)

De afdeling B1 is een kort verblijf afdeling. Dit betekent dat patiënten van diverse specialismen worden opgenomen waarbij de behandeling of het onderzoek een kort verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk maakt.
Op de Dagverpleging/Short Stay worden patiënten ‘gemengd verpleegd’. Dat wil zeggen dat op een kamer of zaal zowel mannen als vrouwen liggen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging en zullen wij daar zoveel als mogelijk rekening mee houden.

Voorbereiding thuis

Uw behandelend arts/anesthesist zal u vertellen of u wel of niet nuchter moet komen. Met u wordt daarom afgesproken vanaf welk tijdstip u niets meer mag eten en drinken. Ook wanneer er een andere bepaalde voorbereiding nodig is, wordt dit met u afgesproken. Het is raadzaam enkele dagen vóór de operatie op te houden met roken en geen alcohol meer te gebruiken, ook als u niet nuchter hoeft te komen. Roken en alcohol hebben negatieve effecten op de verdoving.

Op de polikliniek heeft u reeds informatie ontvangen over het eventueel ontharen van het te opereren gebied.

Voorkom infecties
Om infecties te voorkomen moet uw huid zo schoon mogelijk zijn. Daarom kunt u zich het beste op de dag van de opname douchen. Verwijder nagellak, kunstnagels en gebruik geen make-up. De kleur van de huid geeft de anesthesist tijdens de ingreep belangrijke informatie over uw lichamelijke toestand.

Medicijnen
Het innemen van antistollingsmedicijnen (Sintrom, Ascal) moet voor de operatie, in overleg met uw specialist, gestaakt worden, tenzij anders met u is overeengekomen. Diuretica (plastabletten) mag u op de dag van de operatie niet innemen. De anesthesist zal verder met u overleggen over het innemen van uw eigen medicijnen. Wanneer u wordt opgenomen neemt u uw eigen thuismedicatie in de originele verpakking mee. Dit kunt u dan doorgebruiken tijdens de opname zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Gebruikt u de pil, dan kunt u dat normaal ononderbroken blijven doen. Houdt u er wel rekening mee dat de bescherming tegen zwangerschap de rest van de cyclus niet volledig is.

Wat neemt u mee? (afhankelijk van de ingreep/onderzoek)

- Ponskaartje
- Medicijnen die u dagelijks inneemt; in de originele verpakking
- (eventueel) toiletartikelen
- lenzendoosje als u lenzen draagt
- een wijde rok of broek bij een knie- of beenbehandeling; een wijde trui bij een behandeling aan de
arm (u krijgt na de behandeling misschien een dik verband)
- (eventueel) nachtkleding, pantoffels of slippers
- tijdschrift of boek
- Naam en telefoonnummer van een contactpersoon.
Sieraden en andere kostbaarheden kunt u beter thuis laten.

Dag van de opname

U komt binnen bij de receptie via de hoofdingang van het ziekenhuis. Vervolgens meldt u zich op de afdeling bij de receptie van de afdeling B1 Dagverpleging/Short Stay waarna u wordt doorverwezen naar de wachtruimte. Daar zal een verpleegkundige van de afdeling met u een opnamegesprek voeren.
Komt u voor een operatieve ingreep, dan is het van belang dat u van te voren eventuele make-up, nagellak, contactlenzen, sieraden en (gebits-)prothesen verwijdert. Ook uw ringen moeten af. Kunt u de ring niet van de vinger krijgen omdat de ring te strak zit, ga dan een paar dagen van te voren naar een juwelier. Deze kan de ring losknippen.
Voor de operatie kleedt u zich om in speciale operatiekleding, die u op de afdeling ontvangt. Het is mogelijk dat u medicijnen krijgt toegediend als inleiding op de verdoving. U wordt daarna op uw bed naar de operatieafdeling gereden, waar de anesthesist nog even met u praat en u daarna de narcose, ruggenprik of eventuele plaatselijke verdoving geeft.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar een zogenaamde uitslaapkamer (verkoever). Dit is een kamer waar speciaal opgeleide verpleegkundigen u de eerste tijd na de operatie bewaken en verzorgen. U blijft daar tot het moment dat de verdoving zover is uitgewerkt en de controles stabiel zijn zodat het verantwoord is dat u naar de afdeling terug gaat.

Terug op de verpleegafdeling
Op de afdeling ontvangt u de verdere noodzakelijke zorg. Afhankelijk van de soort behandeling of het onderzoek dat bij u is gedaan blijft u dan één of meerdere dagen op de afdeling. Wanneer iets u niet duidelijk is, vraagt u dan gerust aan uw behandelend specialist of verpleegkundige voor nadere uitleg.

Maaltijden
In de dagverpleging krijgt u, afhankelijk van uw ingreep en hoe u zich voelt, een broodmaaltijd aangeboden.

Op de Short Stay ontvangt u van de voedingsassistente een menukaart. Hierop kunt u uw voorkeur voor de maaltijden aangeven. Als u een dieet heeft of een dieet moet volgen ten gevolge van de ingreep en hierover meer wilt weten, kunt u dit doorgeven aan de verpleging. Zij nemen dan eventueel contact op met de diëtiste.

Ontslag

In overleg met uw behandelend specialist wordt bepaald wanneer u naar huis mag. Als u met ontslag kunt, zal de secretaresse een afspraak in opdracht van de specialist maken voor een controlebezoek aan de polikliniek.

Wat krijgt u mee naar huis?
- Instructies en adviezen voor een spoedig herstel
- Een afspraak voor een controlebezoek aan de polikliniek
- Eventueel een recept voor (pijn)medicatie en/of verband.
Bij acute problemen die zich in de eerste avond of nacht voordoen, kunt u bellen naar de Spoedeisende hulp, telefoon (0512) 588 146. Ook kunt u een vervroegde afspraak maken op de polikliniek.

Vervoer naar huis
Als u met eigen auto naar het ziekenhuis komt, zorg er dan voor dat u niet zelf hoeft terug te rijden. De ervaring heeft geleerd dat deelname aan het verkeer na behandeling of onderzoek veelal een te zware belasting is. Ook als u met de taxi gaat, is het verstandig u te laten begeleiden.
Wij raden u aan bij twijfel uw verzekeraar om advies te vragen over verkeersdeelname.

Bezoekregeling

In de dagbehandeling is het niet gebruikelijk bezoek te ontvangen. Uw verblijf is immers van korte duur.
De bezoektijden voor de Short Stay zijn van 15.00 uur tot 19.30 uur en in het weekend ook van 10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt maximaal 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Meer bezoek kan weliswaar gezellig zijn, maar is vaak te druk voor u en uw medepatiënten.

Als u ziek of verhinderd bent

Als u de dagen voor de behandeling verkouden bent, hoest of koorts heeft of om andere redenen niet op de opnamedag kunt komen, dan verzoeken wij u ons zo snel mogelijk te bellen om te informeren of de ingreep door kan gaan. In uw plaats kan dan eventueel iemand anders geholpen worden. Met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Televisie / telefoon / internet

Bij uw bed kunt u gratis gebruik maken van televisie. Ook mag u op de Short Stay uw mobiele telefoon gebruiken. Let er wel op dat de telefoon op trilfunctie staat. Bellen is toegestaan tussen 9.00 en 21.00. Wij verzoeken u daarna uw telefoon uit te zetten. Met uw eigen laptop kunt u kosteloos gebruik maken van internet via het draadloze netwerk. Het gebruik van uw laptop is op eigen risico.

Vragen?

Heeft u na ontslag nog vragen, bel dan gerust onze afdeling.
Dagverpleging, telefoon (0512) 588 555 (maandags t/m vrijdags van 08.00-17.00 uur)
Short Stay, telefoon (0512) 588 545 of (0512) 588 556.