Opleiding medisch secretaresse in Fryslân over andere boeg

Geplaatst op 9 december 2011

De opleiding tot medisch secretaresse in Fryslân wordt grondig aangepast aan de ontwikkelingen in de zorgsector. Dat hebben de ziekenhuizen en de mbo-opleidingen afgesproken. Onder meer door praktijkleerplaatsen voor medisch secretaresses in ziekenhuizen MCL en Nij Smellinghe sluit de opleiding nu veel beter aan bij de ziekenhuispraktijk. Begin februari 2012 starten de eerste acht cursisten in MCL en vier in Nij Smellinghe.

Een competent medisch secretaresse moet tegenwoordig meer in haar mars hebben dan alleen secretariële vaardigheden en kennis van medische terminologie. De werkomgeving in het ziekenhuis verandert grondig, onder andere door invoering van elektronische dossiers.

ROC's Friese Poort en Friesland College hebben samenwerking met de ziekenhuizen MCL en Nij Smellinghe gezocht om de opleiding tot medisch secretaresses te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in het huidige werkveld. De ziekenhuizen hadden gevraagd om aanpassing van de opleiding; in de praktijk bleek soms dat medisch secretaresses niet genoeg 'bagage' meekregen om in het ziekenhuis te kunnen functioneren.

Alle betrokken partijen hebben in een project zowel inhoudelijk als organisatorisch meegewerkt om de opleiding medisch secretaresse aan te passen. Het niveau van de opleiding is verhoogd van niveau 3 naar niveau 4. Vanuit het project wordt ook de deskundigheidsbevordering van de werkbegeleiders in de ziekenhuizen bevorderd. Zo ontstaat wederzijdse kennisdeling die voor alle partijen winst oplevert.


« Naar overzicht