Prostaatkanker - Kijkoperatie voor lymfeklierverwijdering bij prostaatkanker

De urologen werken samen met de specialisten van de andere ziekenhuizen in Zuidwest Friesland. Wij doen dit in een maatschap met de naam Maatschap Urologie Zuidwest Friesland (maatschap UZF). Sommige behandelingen doen we alleen op één locatie binnen onze maatschap. Hiermee kunnen we onze expertise bundelen en kwaliteit van de behandelingen verbeteren. Daarmee leveren we kwalitatief hoogstaande zorg en kunnen we al onze patiënten in de regio blijven helpen.

U wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis voor het verwijderen van de lymfeklieren. Deze ingreep vind plaats in het Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen.

U bent in het ziekenhuis geweest voor verschillende onderzoeken. Hieruit is geconstateerd dat u prostaatkanker heeft. Een operatie aan de lymfeklieren kan voor het stellen van een goede diagnose noodzakelijk zijn. In deze folder wordt uitgelegd hoe de kijkoperatie voor lymfeklierverwijdering wordt uitgevoerd.

 

Inleiding

Bij u is prostaatkanker vastgesteld. De uroloog heeft u deze diagnose verteld en er zijn meerdere vervolgonderzoeken gedaan. Een CT-scan en een Botscan zijn gemaakt. Hierop zijn geen uitzaaiingen te zien. Maar er kunnen uitzaaiingen in de lymfeklieren bestaan die niet op de CT-scan te zien zijn.

Bekkenlymfeklieren

Als de prostaatkanker uitzaait, gaat het meestal naar de lymfeklieren in het kleine bekken. Er bestaan meerdere lymfeklierstations in het bekken. Bij een lymfeklier operatie worden 2 van de 5 stations verwijderd voor onderzoek. Dit heeft geen gevolgen voor u. U krijgt geen dikke benen van deze ingreep!

Operatie:

Er zijn 2 mogelijkheden om de lymfeklieren te verwijderen.
1. via een kijkoperatie (laparoscopische operatie): hierbij wordt u volledig in slaap gemaakt en via 4 kleine steekgaatjes worden de klieren verwijderd. Deze ingreep duurt ca. 2 uur en u blijft hiervoor 1 tot 2 dagen in het ziekenhuis.
2. via een open operatie: hierbij wordt met een ‘ruggenprik verdoving’ de ingreep uitgevoerd via een kleine snede van ca. 8 cm tussen navel en schaambeen. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten en u blijft 3 tot 4 dagen in het ziekenhuis.

Laparascopische operatie

Bij een kijkoperatie wordt in principe hetzelfde gedaan als bij een ‘gewone’ operatie, alleen hoeft hiervoor geen grote onderbuiksnede gemaakt te worden.
Voor deze operatie wordt eerst de buik opgeblazen met koolzuurgas (CO2), om meer ruimte te maken tussen de organen en voldoende zicht te hebben op het operatiegebied.

Daarna worden 3 tot 4 buisjes in de buik gebracht. De buisjes zijn 0,5 tot 1 centimeter dik. Door een van de buisjes wordt een camera ingebracht zodat de uroloog op een televisiescherm de buikinhoud kan zien. Door de andere buisjes worden de instrumenten ingebracht die de uroloog nodig heeft om de operatie uit te voeren. Het opereren gebeurt geheel via het televisiescherm, vandaar de naam ‘kijkoperatie’.
Aan het eind van de ingreep worden de lymfeklieren verwijderd. Al het koolzuurgas wordt verwijderd. En de wondjes worden gesloten. Soms wordt een wonddrain achtergelaten om het wondvocht af te laten lopen.

Waarom een kijkoperatie?

Een kijkoperatie is technisch lastiger, omdat de operateur via een beeldscherm werkt en dus niet met zijn handen bij het operatiegebied kan. De operatie duurt daardoor langer. Maar er zijn ook een aantal voordelen.
De operateur ziet tijdens de ingreep alle details in het lichaam beter, omdat de
camera alles vergroot. Hierdoor treedt er veel minder bloedverlies op en heeft de patiënt minder narcosemiddelen nodig omdat er minder zenuwen geprikkeld worden. Verder gaat het herstel sneller, waardoor het ziekenhuisverblijf korter is. Dit komt met name door de kleinere wondjes. Hierdoor zijn er ook minder pijnklachten. Ook thuis verloopt het herstel sneller. Tot slot is er het cosmetisch aspect: de littekens zijn een stuk kleiner dan bij een open operatie.

Kan een kijkoperatie altijd?

Nee. Soms blijkt tijdens een kijkoperatie dat toch een open operatie nodig is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Soms kan de uroloog de lymfeklieren niet goed in beeld krijgen, bijvoorbeeld door verklevingen door eerdere operaties, door overgewicht of door een afwijkende ligging. Als de uroloog niet met 100% zekerheid de operatie veilig kan uitvoeren, gaat hij over op een open procedure. De uroloog heeft dit voor de ingreep met u besproken. Ook is mogelijk dat er bezwaar is door een verminderde hartfunctie of longfunctie.

Kunnen er complicaties optreden?

Ja. Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen er problemen optreden. Na een kijkoperatie kan, net als na een ‘gewone’ operatie, een nabloeding of een wondinfectie optreden. Verder kunt u trombose in de benen krijgen. Om dit te voorkomen worden een aantal maatregelen genomen, zoals speciale kousen die u moet dragen tijdens de operatie en bloedverdunnende medicijnen die u krijgt toegediend. Littekenbreuken komen slechts zeer zelden voor, omdat de wondjes zo klein zijn.
De eerste en soms de tweede dag na de ingreep kunt u schouderpijn hebben door een restant van koolzuurgas dat in de buik is achtergebleven. Ook kan het bij hoge uitzondering voorkomen dat er beschadigingen aan andere organen optreden.

Poliklinische controle

Na 2 weken komt u op de polikliniek voor de uitslag van het onderzochte weefsel.

Tot slot

Deze brochure is een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie, tel. (0512) 588 811.