De eerste dagen na de operatie kunt u wat pijn hebben, ook al is er geen zichtbare operatiewond. Zo nodig kunt u voor de pijn van de verpleegkundige een pijnstiller krijgen. Na de operatie heeft u altijd een korte periode een katheter in de blaas. Deze zorgt ervoor dat bloedstolseltjes, wondvocht en weefselresten uit het wondgebied verwijderd worden. Door regelmatig te spoelen met een steriele zoutoplossing zorgt u dat de katheter niet verstopt raakt.
Om trombose en longontsteking te voorkomen wordt u door de verpleegkundige geholpen om zo spoedig mogelijk op te staan.
Na 1-3 dagen wordt de katheter verwijderd. Dan moet u zelf weer gaan urineren. Dit kan in het begin pijnlijk zijn. U heeft immers een wond die moet genezen. Dat genezingsproces kan 6 weken tot 3 maanden duren. Door veel te drinken, ongeveer 2 liter vocht per dag, wordt de urine verdund en spoelt deze de urine wegen als het ware schoon.

Ook heeft u in het begin het gevoel dat u de urine niet kunt ophouden. En u heeft vaker aandrang. Dit is een tijdelijk probleem dat verdwijnt als de operatiewond in de plasbuis genezen is. Is dit niet het geval, dan kunt u dit bespreken op het eerst volgende controlebezoek na 6 tot 8 weken.
De eerste tijd na de operatie mag u de operatiewond niet belasten. U moet voorkomen dat u niet te hard hoeft te persen voor de ontlasting. Hiervoor is het belangrijk om veel te drinken en vezelrijk te eten en te bewegen. Als het niet gaat kunt u een laxeermiddel vragen. Vermijd verder bezigheden die de operatiewond teveel belasten. Niet fietsen en geen zwaar lichamelijke arbeid verrichten.

In de eerste maanden na de operatie kunnen er korstjes loslaten die zich in de prostaat hebben gevormd. U verliest dan bloed met de urine. Schrik hier niet van. Neem rust en drink veel, dan is de urine snel weer helder. Blijft het bloedverlies meerdere dagen aanhouden, zodat uw urine donkerrood blijft, neem dan contact op met de uroloog.

Gebruikt u bloedverdunners zoals Sintrom of Ascal (deze zijn meestal een paar dagen voor de operatie gestopt) dan bespreekt de uroloog met u wanneer u hier weer mee moet beginnen. De uroloog houdt hierbij rekening met waarom u bloedverdunners gebruikt en de helderheid van de urine.

Leefregels voor thuis:
- Verricht twee weken na de ingreep geen lichamelijk zwaar werk. Binnen deze twee weken rustig aan met fietsen of autorijden
- Voor u op stap gaat, altijd uitplassen
- Drink twee weken twee liter vocht per dag (afhankelijk van de helderheid van de urine); bij warm weer een halve liter meer.
- Gebruik vezelrijke voeding
- Gedurende 2 tot 3 weken geen seksuele gemeenschap
- wees matig met het gebruik van alcohol.

Neem contact op met uw behandelend arts:
- Als u duidelijk bloedstolsels plast
- Als eventueel bloedverlies niet vermindert.
- Als u met katheter naar huis gaat en deze niet meer afloopt.
- Als u koorts heeft boven de 38½ graden.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Spoedeisende hulp: tel. (0512) 588 146
Poli urologie: tel. (0512) 588 365

Afdeling short stay/dagverpleging: tel. (0512) 588 545