Blaas - Botuline–toxine injecties voor de blaas

Vragen voor het onderzoek

Omdat u botuline-toxine injecties voor de blaas ondergaat, vragen wij u de volgende vragen over de MRSA/BMRO bacterie te beantwoorden. Wij verzoeken u contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek Urologie, indien u één van deze vragen met 'ja' beantwoordt.

  • Bent u drager van MRSA/BMRO?
  • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling?
  • Heeft u de afgelopen 2 maanden verbleven in een zorginstelling met een MRSA/BMRO probleem of onbeschermd contact gehad met een MRSA  positieve patient?
  • Heeft u contact gehad met levende mestvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
Inleiding

Bij u is de diagnose ‘overactieve blaas’ gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal wordt voorafgegaan door hevige aandrang. Het kan zelfs zo zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. Hiervoor heeft u misschien al behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodem-fysiotherapie, blaasspoelingen of zenuwstimulatie.

Wat is botuline?

Botuline-toxine is een medicinale stof (eigenlijk een gif) die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar de spieren onderbreekt. Als botuline in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt die spier daardoor verlamd. Je kunt deze werking vergelijken met het doorknippen van een telefoonlijn: je kunt dan geen telefoongesprek meer voeren. Botuline-toxine wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om spastische spieren te verlammen. Zo wordt een dwangstand van een lichaamsdeel opgeheven.
Bij u wordt botuline gebruikt voor de behandeling van de overactieve blaasspier. Na injectie van botuline in de blaaspier verdwijnt bij ongeveer 80% van de patiënten de klachten van de overactieve blaas.

Hoe wordt botuline toegediend?

De behandeling vindt plaats op de polikliniek, maar de arts kan besluiten dat de behandeling plaatsvindt op de operatiekamer (OK). Als de ingreep op de OK plaatsvindt, wordt u na de ingreep korte tijd opgenomen. Vaak krijgt u dan ook kortdurend een blaaskatheter.

Als de ingreep poliklinisch plaatsvindt, meldt u zich bij de polikliniek Urologie (route 5). Voor de behandeling krijgt u een tablet antibiotica (ciprofoxacine). Deze moet ongeveer 30 minuten inwerken. Tijdens de behandeling gebruikt de arts een flexibele cystoscoop (blaaskijker) om in de blaas te kijken. Door deze cystoscoop wordt een lange injectienaald  geschoven waardoor de botuline direct in de blaasspier kan worden gespoten. De dokter spuit een kleine hoeveelheid botuline op 10 verschillende plaatsen in de blaas.

De Botuline injecties duren ongeveer 15 minuten en daarna kunt u weer naar huis.

Wat kunt u van de ingreep verwachten?

De behandeling geeft geen nare bijwerkingen. Soms kan na de injectie de urine wat bloederig zijn. Verder kunt u last hebben van een loos aandranggevoel. Het effect van de botuline is na 7-14 dagen te merken. De behandeling is effectief bij ongeveer 80% van de patiënten. Helaas werkt botuline maar 6 tot 12 maanden. Als het is uitgewerkt, kan de behandeling herhaald worden.
Een nadeel is dat de botuline bij sommige patiënten zó goed werkt dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele keren per dag moeten katheteriseren. Als u twijfelt of u dit zelfkatheteriseren wel aankunt of aandurft, bieden wij u de mogelijkheid dit te leren vóór de ingreep wordt toegepast.

Controle

Na de ingreep krijgt u een telefonische afspraak mee. Deze afspraak is ongeveer twee weken na de ingreep. Zijn er eerder problemen, zoals slecht kunnen plassen en/of buikpijn dan moet u zelf contact opnemen met de poli urologie. Poli Urologie is te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer (0512) 588 811.

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvullende informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie, telefoonnummer (0512) 588 811.