Uw specialist heeft bij u een een haperende vinger geconstateerd. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van een haperende vinger en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Andere namen voor de haperende vinger zijn ‘trigger of snapping finger' en springvinger. Het is goed u te realiseren dat een aandoening voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een haperende vinger?

De pezen van de spieren die de vingers buigen lopen door een kokertje. Dit wordt de peesschede genoemd. Deze peesschede zorgt ervoor dat de pees soepel beweegt. Bij de haperende vinger is de buigpees van een van de vingers verdikt. Hierdoor glijdt deze niet meer mooi door de peesschede. Dit ontstaat bij het gewricht van de vinger of duim naar de handpalm. Vooral aan de binnenzijde van de hand. Op een gegeven moment kan de pees zelfs vastlopen. De vinger moet worden geholpen zich te strekken. De oorzaak is meestal niet duidelijk. Soms is er sprake geweest van overbelasting. Het is een onschuldige maar lastige afwijking.

Wat zijn de verschijnselen en klachten?

Eerst is er sprake van een geringe pijn of irritatie bij het buigen van de vinger. Vooral bij iets vastgrijpen. Als de verdikking van de pees toeneemt, verergert de pijn. Zo ontstaat de situatie dat de vinger niet meer op eigen kracht kan worden gestrekt. U voelt dan bij het strekken een 'knapje' en soms pijn. De diagnose wordt door uw arts aan de hand van het lichamelijke onderzoek gesteld. Er zijn geen verdere onderzoeken nodig.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Als de hapering niet al te ernstig is, wordt een injectie in de peesschede gegeven. De vloeistof die wordt ingespoten is een combinatie van een verdovingsmiddel met een cortisonpreparaat. Daarna is enige rust noodzakelijk. Het resultaat van deze behandeling is vaak tijdelijk. Meestal komen de klachten weer terug.
Gewoonlijk wordt daarom een kleine operatie voorgesteld. Dit gebeurt poliklinisch onder lokale verdoving. Het duurt ongeveer 15 minuten. Via een kleine (1,5 cm) snede wordt de peesschede in de lengterichting open gesneden. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor de verdikte pees. De huid wordt met hechtingen gesloten. U krijgt een verband. Voor de eerste 2 dagen wordt het gebruik van een mitella aangeraden.

Na de operatie

Over het algemeen heeft u na de operatie weinig pijn. Als u toch pijn heeft, houd uw hand goed hoog. U kunt paracetamol tabletten van 500 milligram innemen, maximaal 4 per dag. Verstandig is de vinger snel na de ingreep te oefenen (buigen en strekken). Twee dagen na de operatie mag u het verband en de mitella verwijderen. Een kleine pleister is dan voldoende. U mag dan weer gewoon douchen.
Na ongeveer een week kunnen de hechtingen worden verwijderd. Wij adviseren de eerste week alleen lichte werkzaamheden met de hand te doen. Na een week mag u alles weer doen. U moet er rekening mee houden dat het zeker zes weken duurt voordat stevig vastgrijpen geen last meer geeft. Het littekentje heeft drie maanden nodig om soepel te worden.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is helemaal vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze ingreep de normale risico's op complicaties. In een zeldzaam geval kan een infectie optreden. Als de pijn na de tweede dag erger wordt, neem dan contact op met uw specialist. In een heel enkel geval voelt de vinger aan de binnenzijde wat prikkelend of doof aan. Een zenuw werkt dan door de ingreep tijdelijk wat minder goed. Dit herstelt meestal in de loop van enige weken weer.

Vragen?

Als er zich problemen voordoen, neem dan contact op met de poli Plastische Chirurg. Dit is op dinsdag, woensdagmorgen,  donderdag en vrijdagmorgen  mogelijk in Nij Smellinghe via telefoonnummer (0512 588390. Op maandag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag kan dit met de poli Plastische Chirurgie in het MCL via telefoonnummer (058) 2866140. Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met het MCL via telefoonnummer (058) 2866666 voor de dienstdoende plastische chirurg.

Opmerking
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (Sintrom of Aspirine) of bekend bent met een hartklepafwijking, verzoeken wij u dit door te geven aan uw behandelend arts.

Deze folder werd samengesteld samen met de Commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.