Inzage medisch dossier

Inzage medische gegevens
Als patiënt heeft u recht op inzage van uw medische gegevens. Inzage regelt u het makkelijkst via Mijn Nij Smellinghe, hier vind u al uw medische gegevens vanaf 01-06-2018, dit biedt in de meeste gevallen alle gewenste informatie. Wanneer u geen toegang kunt krijgen tot Mijn Nij Smellinghe, kunt u dezelfde gegevens via de generieke aanvraag opvragen. In een aantal uitzonderingssituaties is echter aanvullende informatie nodig. Hiertoe dient de specifieke aanvraag. Daarnaast is het mogelijk om inzage in medische gegevens van een patiënt aan te vragen wanneer u gemachtigd bent door deze patiënt.

Aanvragen gegevens door vertegenwoordiger van patiënt
Om gegevens van een ander te kunnen opvragen is een machtiging noodzakelijk. Deze machtiging is noodzakelijk omdat zowel patiënt als behandelaar hier toestemming voor moeten geven. Een machtiging vraagt u aan bij uw behandelaar of bijbehorende polikliniek. Neemt u hiervoor het machtigingsformulier mee dat als bijlage bij deze pagina is bijgevoegd. Wanneer u als vertegenwoordiger van een patiënt van 0-11 jaar wilt optreden, kunt u deze machtiging alleen aanvragen. Wanneer u een persoon van 12 jaar of ouder wilt vertegenwoordigen, dient de patiënt bij het aanvragen van de machtiging aanwezig te zijn. Uw behandelaar maakt uiteindelijk de beslissing over het toekennen van de machtiging. Wanneer de machtiging is toegekend, kunt u de gegevens van de patiënt aanvragen.

Generieke aanvraag
De gegevens die u met de generieke aanvraag opvraagt, kunt u ook bekijken via Mijn Nij Smellinghe. Het betreft hierbij uw medische gegevens van alle specialismen per 01-06-2018. Mocht Mijn Nij Smellinghe voor u geen mogelijkheid zijn, dan kunt u deze gegevens via deze aanvraag op USB-stick ontvangen. U kunt deze USB-stick vervolgens binnen drie werkdagen ophalen bij het secretariaat van de polikliniek die u daarvoor kiest. Na identificatie en ondertekening voor ontvangst beschikt u over uw gegevens.

Specifieke aanvraag
Via de specifieke aanvraag kunt u gegevens opvragen die ouder zijn dan 01-06-2018. Vermeld hierbij duidelijk welke medische gegevens u wenst te ontvangen en met welk doel. Deze aanvraag wordt in overleg met de medisch verantwoordelijke partij afgehandeld en kan daarom tot 14 werkdagen duren. De medewerker die uw aanvraag behandelt, houdt contact met u over de afhandeling van de aanvraag.

NB
Nij Smellinghe gebruikt de ingevulde gegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens worden na de afhandeling van uw aanvraag verwijderd.