Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor het verwijderen van de neusamandel. Om een en ander voor uw kind zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u in deze folder lezen wat uw kind te wachten staat.

Voorbereiding
 • Het is belangrijk dat u uw kind vertelt, dat hij of zij aan zijn/haar keel geholpen wordt. Ook de neusamandel wordt via de keel verwijderd.
 • Of uw kind nuchter moet zijn of een licht ontbijt mag gebruiken, hangt af van het tijdstip van de operatie. Zie voor meer informatie de folder 'Patiënteninformatie anesthesie'.


 

De dag van de ingreep
 • Uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling, meestal met een aantal andere kinderen.
 • Ouders mogen bij hun kind blijven en u kunt, als u of uw kind dit graag wil, aanwezig zijn bij het in slaap maken van uw kind. Per kind kan één ouder hierbij aanwezig zijn. Het mag, maar het moet niet! U kunt niet aanwezig zijn bij de ingreep zelf.
 • Ruim voor de ingreep krijgt uw kind op de afdeling een paracetamol zetpil en een pyjamajasje van het ziekenhuis aan. Uw kind mag wel een eigen schone pyjamabroek en eigen sokken aan. Deze pyjamabroek en sokken graag schoon meenemen van huis en aandoen op de kinderafdeling.
 • Uw kind mag geen nagellak en sieraden op of om hebben.
 • Daarna gaat uw kind, eventueel met één ouder, naar een wachtruimte van de operatiekamer.
   
Na de ingreep
 • Wanneer uw kind geholpen is, kunt u zo snel mogelijk weer bij uw kind zijn.
 • Na de behandeling blijft de keel nog enige tijd pijnlijk, vooral bij het slikken. Er kan dan ook nog wat bloed uit de neus of mond komen.
 • Uw kind moet na de ingreep goed (koud) drinken. Het eerste uur elke 15 minuten tenminste 3 slokken, daarna elk half uur. Dit kan wat pijnlijk zijn, maar is nodig om eventuele nabloedingen te voorkomen.
 • Als alles goed is verlopen kan uw kind weer mee naar huis, tenzij de behandelend KNO-arts anders beslist.

Na de ingreep krijgt u van de verpleegkundige een afspraakkaartje voor controle na 6 weken.

Weer thuis

Eten en drinken
Bij thuiskomst dient u uw kind regelmatig wat koud drinken te geven. IJs mag ook, géén rode ijsjes of limonade. U kunt dan bij het braken niet goed zien of het ijs, limonade of bloed is.
Eten na de operatie: kijk wat er in gaat, wat uw kind wil. Soms is het prettig om met een koud vloeibaar dieet te beginnen.

Nabloeding
Als uw kind gaat braken, is het belangrijk goed op de kleur te letten. Is het bruin, dan is het oud bloed dat tijdens de operatie is ingeslikt. Dit is niet erg.
Braakt uw kind helder rood, dan kan dat duiden op een nabloeding. Waarschuw in dat geval de KNO polikliniek of na kantoortijden de Spoedeisende Hulp. Uw kind mag zijn/haar neus niet hard snuiten, wel deppen en afvegen.

Koorts
Bij koorts boven de 38,5° C adviseren wij uw huisarts te waarschuwen.

Pijnbestrijding
Mocht uw kind aangeven dat het pijn heeft, dan kunt u hiervoor gerust een paracetamol geven. Als zetpil, tablet of drankje. Niet meer dan volgens onderstaand schema.

Gewicht kindmaximum dosering
van 3-6 kg60 mg 4 x daags
van 6-12 kg120 mg 4 x daags
van 12-18 kg240 mg 4 x daags
van 18-25 kg360 mg 4 x daags
van 25-50 kg500 mg 4 x daags
vanaf 50 kg1000 mg 4 x daags

Overig

 • De eerste dagen kan uw kind veel speeksel produceren als reactie op de ingreep. Bovendien kan het uit de mond wat onaangenaam ruiken. Tandenpoetsen mag.
 • De ontlasting kan zwart zijn als gevolg van het doorgeslikte bloed.
 • Als uw kind zich goed voelt, mag het weer naar buiten en eventueel naar school.
 • Zwemmen mag weer na ongeveer een week.
   
De opname kan niet doorgaan:

Als uw kind ziek is of koorts heeft, d.w.z. een lichaamstemperatuur boven de 38,5° C.
Uw kind binnen 3 weken voor de opname in contact is geweest met een kind dat een infectieziekte heeft, zoals mazelen of waterpokken en uw kind deze ziekte nog niet heeft gehad.

We verzoeken u in deze gevallen zo spoedig mogelijk af te bellen:
Telefoonnummer Kinderafdeling: (0512) 588 460
Telefoonnummer polikliniek KNO: (0512) 588 300

Informatie op de website

Deze informatie is ook te lezen op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe, www.nijsmellinghe.nl
Ga naar 'U bent patiënt', klik op 'patiëntenfolders' en kijk dan bij de letter N. Hier vindt u de folder 'Neusamandel verwijderen, wat nu?'