U bent bij de specialist geweest. Die vindt het belangrijk dat u een echocardiografie met contrast laat maken. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een echocardiografie met contrast is.

Wat is een echocardiografie met contrast?
Echografie is een onderzoeksmethode. Met onschadelijk geluidsgolven wordt een beeld van het hart op een monitor zichtbaar gemaakt. Deze techniek wordt ook wel gebruikt bij zwangere vrouwen om de ligging en de grootte van het ongeboren kind te bepalen.
Dit onderzoek gebeurt met een transducer, een apparaatje dat lijkt op een microfoon. De transducer zendt geluidsgolven uit die voor de mens onhoorbaar zijn. Het hart weerkaatst de geluidsgolven (echo’s). De echo’s worden door de transducer opgevangen en via een computer omgezet in lichtpuntjes. Die lichtpuntjes zijn op een monitor te zien en vormen samen een beeld van het hart. Tijdens het onderzoek krijgt u via een infuus een op water gelijkende vloeistof (contrast) ingespoten, waardoor de bloedstroom tussen de hartonderdelen nog beter zichtbaar wordt gemaakt. De beelden worden elektronisch opgeslagen.

Doel van het onderzoek
Met een echocardiografie sporen we mogelijke afwijkingen van het hart op. Zoals hartholten die verwijd zijn, verdikte wanden of abnormale bewegingen van het hart en niet goed sluitende of vernauwde kleppen.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken en als dat van toepassing is, uw medicijnen innemen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.

Verloop van het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Functieonderzoeken (nr.27).

Vanuit de wachtkamer wordt u opgeroepen door een hartfunctielaborant. U wordt naar de onderzoekkamer gebracht. Hier wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontbloten en op een onderzoekbank te gaan liggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde hartfunctielaborant(e) samen met een arts.
Op uw borst worden 3 plakkers aangebracht. Deze plakkers worden met draden verbonden aan een monitor waarop uw hartritme zichtbaar wordt. In een van uw armen wordt een infuusnaald ingebracht om de contrastvloeistof toe te kunnen dienen. U wordt verzocht op de linkerzij te gaan liggen. Op de borst wordt gel aangebracht voor een goede geleiding van de geluidsgolven. Er wordt een transducer tegen uw borst gezet zodat het hart vanaf verschillende plaatsen bekeken kan worden. Tijdens het onderzoek is de kamer matig verlicht om de beelden op het monitorscherm beter te kunnen zien.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u zich weer aankleden en naar huis gaan. De resultaten van het onderzoek worden door de cardioloog beoordeeld. De laborant(e) kan er dus geen mededelingen over doen. De normale gang van zaken is dat uw huisarts binnen veertien dagen na het laatste onderzoek een brief krijgt met de uitslag. U kunt dus twee weken na het laatste onderzoek uw huisarts of zijn/haar assistente bellen voor de uitslag.

Verhinderd
Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling Functieonderzoek, tel. (0512 588225). In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.