Inleiding

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een open of endoscopische voorhoofdslift. In deze folder leest u over de (mogelijke) aanleiding voor deze operatie, de voorbereiding, de operatie zelf en de periode na de operatie. Ook vindt u informatie over het te verwachten resultaat.
Heeft u nog vragen na het bezoek aan de polikliniek en het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met de polikliniek. Zonodig kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Een tip is om uw vragen van tevoren op te schrijven.

Waarom een voorhoofdslift?

Met het ouder worden gaat de huid van het voorhoofd uitzakken. Hierdoor kunnen er rimpels ontstaan in het voorhoofd en kraaienpootjes naast de ogen. De wenkbrauwen kunnen zo laag komen dat dit problemen geeft met zien. Een andere vaak gehoorde klacht van patiënten is dat ze vinden dat ze er moe, oud of somber uitzien. Een correctie van een lage stand van de wenkbrauwen kan deze problemen oplossen.
Deze behandeling kan gecombineerd worden met andere plastische chirurgische ingrepen, zoals een facelift of een ooglidcorrectie.

Medische fotografie

Voorafgaand aan de operatie en achteraf kunnen er foto’s van uw gezicht gemaakt worden door de plastisch chirurg. Dit wordt gedaan zodat u en de plastische chirurg achteraf het resultaat van de operatie goed kunnen beoordelen.

Voorbereiding

Het is meestal beter om voor de operatie geen bloedverdunnende medicijnen te gebruiken. Meestal wordt als regel aangehouden:
• Stop 10 dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook “kinderaspirine), Ascal of asprobruis.
• Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Acenocoumarol of Marcoumar. Overleg hierover altijd met de trombosedienst. Geef ook de operatiedatum door aan de trombosedienst.
• Bespreek altijd van tevoren met uw plastische chirurg of u moet stoppen met antistollingmiddelen.
• Roken vergroot de kans op problemen met de wondgenezing. De arts raadt u daarom dringend aan om drie weken voor de operatie te stoppen met roken. Houd dit vol tot een week na de operatie.

Voor deze operatie is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten, drinken en roken. De anesthesioloog en de verpleegkundige geven u hierover informatie.

De operatie

De operatie gebeurt tijdens een dagopname of opname met één overnachting. De operatie wordt onder volledige narcose uitgevoerd.
De operatie kan op twee manieren gedaan worden:
• Een open voorhoofdslift
• Een endoscopische voorhoofdslift
De plastisch chirurg bespreekt met u welke methode voor u het meest geschikt is.

Open voorhoofdslift

Bij de open voorhoofdlift is de insnijding meestal op de haargrens en loopt bij de inhammen het haar in. De insnijding loopt zo van oor tot oor. De plastisch chirurg maakt onderhuids de huid van het voorhoofd los tot aan de wenkbrauwen. Vervolgens trekt hij de huid strak naar achteren en verwijdert het teveel aan huid. De huid wordt gehecht.
Een open voorhoofdslift duurt ongeveer 2 uur.
Na de open voorhoofdslift krijgt u een strak verband om uw voorhoofd. Dit wordt na één dag verwijderd. Daarna kunt u uw haar weer wassen.

Endoscopische voorhoofdslift

Bij een endoscopische voorhoofdslift krijgt u vijf kleine sneetjes (van ongeveer 1 cm) in de haargrens of op het hoofd. De plastisch chirurg maakt via deze sneetjes de hele voorhoofdhuid los tot aan de wenkbrauwen. Vervolgens trekt hij deze strak omhoog.
De huid wordt op zijn plaats gehouden door 2 of 3 schroeven. Deze worden geplaatst in het schedeloppervlak. De schroeven steken iets uit, maar dit valt meestal niet erg op omdat er haar overheen valt. De huid wordt gehecht met nietjes en/of hechtingen.
Een endoscopische voorhoofdslift duurt ongeveer 1,5 uur.
Na een endoscopische voorhoofdslift wordt een verband aangebracht. Dit blijft een dag zitten. Hierna kan het verwijderd worden. U kunt zich dan weer wassen en douchen.

Na de operatie

Na de operatie kan uw gezicht er gezwollen en blauw (bloeduitstortingen) uitzien. Meestal heeft u weinig pijn van de wonden. De zwelling en blauwe plekken zijn vaak na twee weken grotendeels verdwenen. Hoofdpijn direct na de operatie komt vaak voor.
De eerst twee weken mag u niet bukken, sporten of zwaar werk doen. Als u na de operatie naar huis gaat krijgt u een afspraak voor controle op de polikliniek. Deze afspraak is na één tot twee weken. De schroeven, nietjes en/of hechtingen worden dan ook verwijderd.

Het eindresultaat

In het begin zitten de wenkbrauwen soms wat hoog. Dit zakt na een aantal weken tot een normale hoogte. Het uiteindelijke resultaat van een voorhoofdslift is pas na enkele weken tot maanden goed te zien. We kunnen niet garanderen dat uw wenkbrauwen na de operatie precies even hoog zitten. Een enkele keer is het resultaat zo ongelijk dat een nacorrectie nodig is. Ook kan het zijn dat er na vele jaren, als gevolg van veroudering, opnieuw een correctie nodig is. Een voorhoofdslift kan het proces van het uitzakken niet stoppen, alleen maar vertragen. Het is mogelijk dat u na de voorhoofdslift nog een bovenooglidcorrectie nodig heeft.

Risico’s, complicaties en consequenties

Een voorhoofdslift heeft dezelfde risico’s als elke operatie. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden, al komt dit bijna nooit voor. Neem in geval van deze complicaties contact op met de polikliniek (tijdens kantooruren) of met de dienstdoende plastisch chirurg (’s avonds en in het weekend) via het algemeen telefoonnummer MCL: 058-2866666.
Na de operatie is uw gezicht (voorhoofd en oogleden) plaatselijk wat gezwollen en blauw. Dit is niet ernstig, maar het kan wel enige tijd duren voordat deze zwelling voorbij is.
Na een endoscopsiche voorhoofdslift kan in de behaarde hoofdhuid een richel ontstaan. Die kan soms nog weken restzwellingen hebben en soms verhardingen die pas na weken of soms maanden verdwijnen.
Na een open voorhoofdslift (en heel soms na een endoscopische) heeft u tijdelijk een verminderd gevoel in de behaarde hoofdhuid achter de insnijdingen. Iets van het gevoel kan later terugkomen. Dit kan tijdelijk jeuk van de huid geven. Wat zelden voorkomt is een –meestal tijdelijke – uitval van een zenuw die de wenkbrauwen laat optrekken. Aan die kant kunt u dan de wenkbrauw niet optrekken. Een herstel hiervan duurt vaak enkele weken tot maanden. Zeer zelden herstelt dit niet volledig.

Vergoeding van de kosten

Het is afhankelijk van de verzekering (verzekeraar en/of verzekerd pakket) of de kosten voor een voorhoofdslift worden vergoed.

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastische chirurg. Deze beschrijving kan nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. U kunt uit het bovenstaande ook geen garantie ontlenen voor de resultaten.
Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling.