Inleiding

U komt in aanmerking voor een chirurgische reductiebehandeling van uw lymfoedeem.
In deze folder leest u over de voorbereidingen op de operatie, de operatie zelf, de periode na de operatie en het te verwachten resultaat.

Alvorens de opname te kunnen plannen, komt u nog een keer in het ziekenhuis voor de pre-operatieve screening. Deze screening bestaat uit drie afspraken die op dezelfde dag plaatsvinden:
• Een afspraak bij de chirurg
• Een afspraak bij het Apotheek Service Punt om uw medicatie door te nemen
• Een afspraak bij de anesthesist
U krijgt een brief met bovenstaande afspraken thuisgestuurd.

In de folder Lymfoedeem vind u uitgebreide informatie over deze aandoening.

Opname

Van het secretariaat Nederlands Expertisecentrum voor lymfo-vasculaire geneeskunde (ECL) ontvangt u een opnamebevestiging met daarin alle informatie. U wordt meestal enkele dagen voor de operatiedatum opgenomen. U meldt zich op de dag van opname op de afdeling A3. Een verpleegkundige vertelt u over de voorbereiding op de operatie en de gang van zaken op de afdeling. Na de operatie verblijft u meestal twee weken in het ziekenhuis.
Als u na de operatie thuis hulp nodig heeft, wordt dat tijdens de opname met u besproken.

Voorbereiding
In de eerste dagen van uw opname wordt u voorbereid op de operatie. Deze voorbereiding wordt gedaan door middel van inzwachtelen van uw arm, been of scrotum en fysio-/oedeemtherapie. Indien gewenst worden andere therapeuten, bijvoorbeeld een diëtist, ingeschakeld. Uw dermatoloog heeft dit eerder met u besproken.

Hoe verloopt de operatie?

De operatieve behandeling van lymfoedeem geschiedt in combinatie met opspuiten van arm of been onder algehele narcose. Over de hele lengte van uw arm of been wordt door de chirurg een aantal kleine sneetjes van ongeveer vijf millimeter in de huid gemaakt, volgens de zogenaamde Brörson techniek. Door deze openingen kan de chirurg met een afzuiginstrument onder de huid vet afzuigen, waardoor de zwelling afneemt en de omvang van uw arm of been sterk vermindert. De sneetjes genezen vanzelf. Direct na de ingreep wordt uw arm of been in de operatiekamer ingezwachteld. Als u aan het scrotum geopereerd wordt, past de chirurg een andere operatietechniek toe.

Na de operatie

Als u wakker wordt op de uitslaapkamer zal uw arm, been of scrotum volledig zijn ingezwachteld. Medewerksters van het Dermatologisch Verpleegkundig Team (DV-team) zullen deze zwachtels verwijderen en nieuwe aanbrengen voor een optimale druk. Na een kort verblijf op de uitslaapkamer wordt u door de verpleging naar uw kamer op de afdeling gebracht. De pijnstilling die u na de operatie krijgt toegediend gaat via een infuus en een pijnstillingspomp. Met dit pompje kunt u zelf uw pijnbestrijding regelen afhankelijk van uw behoefte.
Gedurende de eerste dagen na de ingreep mag u niet douchen. De zwachtels zullen door het DV-team regelmatig gecontroleerd en na enkele dagen vervangen worden. U kunt, als de zwachtels verwijderd worden, enige verkleuring van uw huid bemerken. Dit komt door bloeduitstortingen ten gevolge van de operatie en zal na enkele weken wegtrekken, maar dit kan, in uitzonderlijke gevallen, ook langer duren.

Tijdens de eerste verbandwissel zal de dermatoloog uw Therapeutisch Elastische Kous (TEK) komen opmeten. Deze TEK dient u na ontslag uit het ziekenhuis 24 uur per dag te dragen om het resultaat van de operatie te behouden.

Het zelfstandig kunnen aan- en uittrekken van de TEK is van belang voordat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Mogelijke complicaties

• Bij deze operatie bestaat er een kleine kans op nabloeding;
• Bij alle vormen van chirurgie bestaat er een zeer kleine kans op infectie. Rond de operatie krijgt u ter voorkoming antibiotica toegediend;
• Na de operatie kunt u tintelingen of een gevoelsverlies in (stukjes) van de huid, vingers of tenen ervaren. Dit herstelt zich weer;
• Tijdens de operatie wordt een grote hoeveelheid vocht en vetweefsel weggezogen. In uitzonderlijke gevallen moet na een operatie bloed toegediend worden;
• Door de behandeling met drukverbanden kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat er drukplekken ontstaan op de huid, deze kunnen over het algemeen zeer goed worden behandeld.

Oedeemtherapie

Na de ingreep kan restoedeem aanwezig zijn in uw arm of been. Vaak is het noodzakelijk om in de periode na de operatie bij te zwachtelen over de kous. In dat geval zal dit thuis voortgezet moeten worden. In geval van oedeem rond de heup zal een compressiebroekje worden aangemeten. Voor verdere nabehandeling wordt u na ontslag uit het ziekenhuis doorverwezen naar een oedeemtherapeut bij u in de buurt.

Fysiotherapie

In de periode na de operatie zult u in samenwerking met een fysiotherapeut uw arm of been steeds meer gaan bewegen. De fysiotherapeut zal u hierover uitvoerig inlichten.

Te verwachten resultaat

Gedurende de periode na de operatie zal het volume nog meer afnemen door behandeling met zwachtels en de TEK. Het eindresultaat wordt in de praktijk na een half tot één jaar bereikt. Het dag en nacht dragen van de TEK is een absolute voorwaarde voor een blijvende afname van volume en behoud van vorm van uw arm of been. Uw chirurg zal het te verwachten resultaat uitvoerig met u bespreken. Uw activiteiten (werk, hobby’s, sport) kunt u in de eerste periode na het ontslag gedoseerd gaan opbouwen. De ervaring leert dat veel activiteiten goed opgebouwd kunnen worden; het dragen van de TEK hoeft dit niet in de weg te staan.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatiefolder(s) en de bezoeken aan ons ziekenhuis nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat ECL, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op vrijdags van 8.30-12.00 uur.
Telefoon: (0512) 588 818