Chirurgische Reductiebehandeling van Lymfoedeem

Inleiding

Tijdens uw bezoek aan het ECL (Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde) is met u afgesproken dat u een chirurgische (reductie)behandeling van uw lymfoedeem krijgt.
In deze folder leest u over de voorbereidingen op de operatie, de operatie zelf, de periode na de operatie en het te verwachten resultaat.

Voordat de opname gepland wordt komt u eerst naar het ziekenhuis voor een ‘preoperatieve screening’. Deze screening bestaat uit drie afspraken op dezelfde dag:
• Een afspraak bij de vaatchirurg
• Een afspraak bij het Apotheek Service Punt om uw medicatie door te nemen
• Een afspraak bij de anesthesist
U ontvangt een brief met deze afspraken.

Opname

Zodra de operatiedatum bekend is ontvangt u een opnamebevestiging met alle informatie. Meestal wordt u enkele dagen vóór de operatie opgenomen. U meldt zich op de dag van opname op de verpleegafdeling. Een verpleegkundige vertelt u over de voorbereiding op de operatie en de gang van zaken op de afdeling. Als u na de operatie thuishulp nodig heeft wordt dat tijdens de opname met u besproken en voor u geregeld.

Voorbereiding

De eerste dagen van uw opname wordt u voorbereid op de operatie: u wordt ingezwachteld en u krijgt fysio-/oedeemtherapie. Verder krijgt u adviezen voor ná de operatie. Als het nodig is worden andere zorgverleners ingeschakeld (bijvoorbeeld de diëtist). Uw dermatoloog heeft dit dan eerder met u besproken.

Hoe verloopt de operatie?

Bij de operatieve behandeling van lymfoedeem (reductiechirurgie) wordt er overtollig onderhuids weefsel verwijderd met behulp van een afzuiginstrument. Deze techniek wordt de ‘Circumferential Suction Assisted Lipectomy’ (CSAL) techniek genoemd. De ingreep zal plaatsvinden onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose.
Om het overtollige weefsel zo efficiënt mogelijk te verwijderen en eventueel bloedverlies en pijn na de operatie te beperken wordt er eerst een vloeistof in uw arm of been gespoten (‘infiltreren’). Deze vloeistof is hiervoor speciaal ontwikkeld.
Vervolgens maakt de chirurg over de hele lengte van uw arm of been een aantal kleine sneetjes in de huid van ongeveer vijf millimeter. Door deze openingen wordt met het afzuiginstrument overtollig weefsel onder uw huid verwijderd. De omvang van uw arm of been neemt hierdoor sterk af. De sneetjes in uw huid genezen vanzelf.

Andere operatietechniek
Als u in de schaamstreek, uw voeten/tenen of aan een ‘lump’ geopereerd wordt, past de chirurg een andere operatietechniek toe. Dit wordt vóór de operatie met u besproken op de polikliniek. Soms opereert de chirurg samen met de uroloog, de gynaecoloog of de orthopeed. In dat geval is er vaak een extra bezoek aan ons ziekenhuis nodig.

Na de operatie

Direct na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier wordt uw arm of been volledig ingezwachteld door medewerkers van het Dermatologisch Verpleegkundig Team (DVTeam). U krijgt pijnstilling via een infuus en een pijnstillingspompje. Met dit pompje kunt u zelf uw pijnbestrijding regelen, afhankelijk van uw behoefte. De eerste dagen na de ingreep kunt u niet douchen en wordt u geholpen bij het wassen. De zwachtels worden door het DVTeam regelmatig gecontroleerd en na 2 dagen vervangen. Als de zwachtels verwijderd worden kunt u enige verkleuring van uw huid bemerken. Dit komt door kleine bloeduitstortingen ten gevolge van de operatie. Deze verkleuring zal na enkele weken wegtrekken.
Tijdens de eerste verbandwissel komt de chirurg meekijken en zal de dermatoloog uw therapeutisch elastische kous aanmeten. Deze kous moet u na ontslag uit het ziekenhuis 24 uur per dag dragen om het resultaat van de operatie te behouden. Het zelfstandig kunnen aan- en uittrekken van de kous is van belang voordat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Bijzonderheden

• Bij deze operatie bestaat er een kleine kans op het ontstaan van een onderhuidse bloeduitstorting of nabloeding, dit herstelt zich na verloop van tijd weer;
• Bij alle vormen van chirurgie bestaat er een zeer kleine kans op infectie. Rond de operatie krijgt u ter voorkoming antibiotica toegediend;
• Na de operatie kunt u tintelingen of een gevoelsverlies in (stukjes) van de huid, vingers of tenen ervaren. Dit herstelt zich weer;
• U wordt behandeld met drukverbanden. Deze kunnen in zeldzame gevallen te strak zitten: wij vragen u dat ter plekke te melden zodat wij dit kunnen corrigeren.

Fysiotherapie

In de periode na de operatie zult u, na overleg met de chirurg en in samenwerking met een fysiotherapeut, steeds meer mogen gaan bewegen. De fysiotherapeut zal u hierover uitvoerig inlichten.

Te verwachten resultaat

In de periode na de operatie zal het volume nog meer afnemen door de behandeling met zwachtels en de kous. Het eindresultaat wordt in de praktijk na zes tot twaalf maanden bereikt.
Het dag en nacht dragen van de kous is een absolute voorwaarde om uw arm of been blijvend slank te houden en de vorm te behouden. Uw chirurg zal het te verwachten resultaat vooraf met u bespreken.
Uw activiteiten zoals werk, hobby’s en sport kunt u in de eerste periode na het ontslag geleidelijk gaan opbouwen. De ervaring leert dat de meeste activiteiten goed opgebouwd kunnen worden; het dragen van de kous hoeft dit niet in de weg te staan.
Voor verdere nazorg wordt u begeleid door de dermatoloog; hiervoor bezoekt u af en toe het expertisecentrum.

Vragen?

Vlak voor de operatie komt de chirurg de operatie nog eens met u doornemen en informeren of u nog vragen heeft. Deze kunt u dan stellen.

In de folder ‘Lymfoedeem’ vindt u uitgebreide informatie over uw aandoening.

Tenslotte: heeft u na het lezen van de informatiefolder(s) en de bezoeken aan ons ziekenhuis nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat ECL, bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur.
Telefoonnummer: (0512) 588 818
E-mail: lymfoedeemkliniek@nijsmellinghe.nl
Website: www.nijsmellinghe.nl/ecl