Inleiding

Bij u is Polyglobulie geconstateerd. Hiervoor wordt u behandeld met aderlating op de afdeling dagverpleging. Deze folder geeft u informatie over de ziekte en de daarbij behorende behandeling.

Definitie
Bij polyglobulie is het bloed te dik door een toename van het aantal rode bloedcellen.

Behandeling via aderlating

Polyglobulie wordt behandeld door aderlatingen. Dit is het aftappen van bloed.
Bij polyglobulie zijn een aantal van de bloedwaarden verhoogd, vooral het hemoglobine en hemotrociet, en is er een meer dan normaal aantal erytrocyten aanwezig in het bloed.
Meestal begint men met één aderlating per week. Op basis van het hemoglobinegehalte wordt de aderlatingfrequentie aangepast. Uiteindelijk volstaat een beperkt aantal aderlatingen per jaar. Omdat er niets gedaan kan worden aan de oorzaak van de ziekte, moet u deze behandeling uw hele leven volhouden.

Opname op de afdeling dagbehandeling

U meldt zich bij de opnamebalie in de centrale hal (hoofdingang). Vervolgens gaat u naar de afdeling dagbehandeling. Daar gaat u met de verpleegkundige naar een kamer waar de behandeling op een bedbrancard zal plaatsvinden.

Hoe wordt de behandeling uitgevoerd?

Op de plek van de afname wordt uw arm gedesinfecteerd. Er wordt een infuusnaald in een ader ingebracht. Via een slangetje wordt uw bloed opgevangen in een afnamezak. Zo kan de juiste hoeveelheid afgenomen bloed met behulp van een weegschaal worden vastgesteld en geregistreerd. Van iedere bloedafname wordt een kleine hoeveelheid onderzocht door het laboratorium. De bloedwaarden komen in uw dossier. De resterende afgenomen hoeveelheid bloed wordt afgevoerd en vernietigd. De hele procedure duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Op de dagverpleging kunt u de uitslagen van de vorige keer opvragen en in uw persoonlijk boekje noteren.

Na het onderzoek

Na de aderlating is het goed om enige tijd te blijven liggen. Zo kan uw lichaam zich aanpassen aan de nieuwe situatie. U bent in korte tijd ca. 10% van uw bloedhoeveelheid (ca. 0,5 ltr) kwijtgeraakt. Als u direct na de bloedafname opstaat, kunt u slap of duizelig worden.
Tijdens deze rusttijd kunt u het beste iets drinken en/of eten. U krijgt een kopje koffie of thee aangeboden.
We raden u aan om tot ongeveer een uur na de aderlating geen zware dingen te dragen met de arm waarin geprikt is.

Enkele tips

• Zorg ervoor dat u op de dag vóór de aderlating voldoende drinkt (ca. 2,5 ltr).
• Soms gaat het aanprikken van de aders wat moeizaam. U wordt verzocht dit van tevoren zelf aan te geven. Overleg met de verpleegkundige wat er aan te doen is.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de betreffende verpleegkundige.