In ons ziekenhuis is ‘de patiënt bepalend voor ons handelen’. Daarom biedt Nij Smellinghe zorg die zoveel mogelijk aansluit bij wensen en behoeften van de patiënt en haar familie (de cliënten). Om deze wensen te vertegenwoordigen, heeft ons ziekenhuis een ‘Cliëntenraad’.

De cliëntenraad behartigt uw belangen
Wij horen graag wat u als cliënt (dus patiënt of familie) vindt van het algemene beleid van Nij Smellinghe. Bent u het ergens niet mee eens, of vind u dat iets beter geregeld kan worden? Laat het ons weten. Wij behartigen de algemene belangen van de cliënten. Voor individuele klachten over de zorg- en dienstverlening kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie
Wij kunnen úw wensen meedelen aan de directie. Zij kunnen deze wensen meenemen als ze beslissingen nemen over het beleid van het ziekenhuis. Maar we kunnen zelf ook voorstellen en adviezen aan de directie geven. Daarnaast controleren wij of het beleid, de procedures en de informatie voor u als cliënt duidelijk is. Als dit niet zo is, dan adviseren we de directie hierover.

We horen meningen binnen en buiten Nij Smellinghe
Om de directie goed te adviseren, horen we graag uw mening. Daarnaast overleggen we met de klachtenfunctionaris, de kwaliteitsfunctionaris en de ondernemingsraad van Nij Smellinghe. Zo krijgen we een totaalbeeld van de wensen en behoeften van cliënten in ons ziekenhuis. Ook hebben we regelmatig contact met de cliëntenraden van andere ziekenhuizen en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen.

We zijn gesprekspartner van de directie
Elk ziekenhuis is verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dit staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Als cliëntenraad hebben wij het recht om de directie te adviseren over verschillende onderwerpen. De directie moet daarom over bepaalde onderwerpen ons advies vragen. De belangrijkste onderwerpen waar we over adviseren, hebben te maken met kwaliteit, bejegening, veiligheid en privacy. Zo hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor patiëntenveiligheidskaarten op elke verpleegafdeling. De patiëntveiligheidskaart laat patiënten zien hoe ze mee kunnen werken aan het vergroten van hun veiligheid in het ziekenhuis. Maar we doen natuurlijk meer. Om te laten weten wat we elk jaar bereikt hebben, maken we een jaarverslag.

We zijn onafhankelijk

Wij zijn met 7 leden, die niet in het ziekenhuis werken. Daardoor kunnen we onafhankelijk zijn. Elk lid wordt voor 3 jaar benoemd. Bij de benoeming kijken we naar de verschillende achtergronden van de leden, zodat er vertegenwoordiging is van patiëntenverenigingen, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen. De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, 4 leden en een secretarieel ondersteuner. 

Hoe kunt u ons bereiken?

Uw mening is voor ons zeer belangrijk! We horen daarom graag wat u vindt. U kunt ons mailen of schrijven. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met uw informatie om.

Cliëntenraad
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Postbus 20200
9200 DA Drachten
Email: cliëntenraad@nijsmellinghe.nl