Lid Raad van Toezicht

Ziekenhuis Nij Smellinghe zoekt een

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot primaire taak te beoordelen of de besturing van het ziekenhuis op een goede verantwoorde wijze plaats vindt. De Raad functioneert tevens als klankbord voor het bestuur, is betrokken bij het bepalen van beleid en strategie van de instelling en vervult de werkgeversrol naar het bestuur.

Voor de onderhavige functie wordt gezocht naar een, bij voorkeur nog bij het arbeidsproces betrokken, kandidaat. Wij zoeken een kandidaat met een medische achtergrond met relevante en actuele werkervaring. De kandidaat heeft daarbij ook kennis van het aandachtsgebied inhoud en kwaliteit van zorg, compliance en risicomanagement. Daarnaast beschikt de kandidaat over een adequaat netwerk met (landelijk) relevante stakeholders, toezichthouders en brancheorganisaties. De kandidaat wordt tevens lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

De Raad is zodanig samengesteld dat de leden tezamen over de gewenste kennis en ervaring beschikken. Een en ander is in een profielschets uitgewerkt.

Veel belang wordt gehecht aan aantoonbare ervaring in een toezichthoudende functie bij een organisatie van vergelijkbare grootte en complexiteit.

De Zorgbrede Governance Code is leidend voor de Raad en binnen de gegeven kaders heerst er een informele en open cultuur. Zij functioneert als een team en bij de selectie van een nieuw lid zijn teamgeest, integriteit, onafhankelijkheid en betrokkenheid uitgangspunten.

De profielschets is te vinden op de pagina ‘vacatures’ van Nij Smellinghe onder het kopje ‘downloads’ of via de link https://www.nijsmellinghe.nl/upload/554c8582-e163-4fb4-9a09-feb74d49d244.pdf. Verdere aanvullende informatie over Nij Smellinghe is verkrijgbaar via mevr. N.F. van Zweeden, directeur Personeel en Organisatie (0512 588 061 of n.zweeden@nijsmellinghe.nl).

Inlichtingen betreffende deze vacature kunnen worden ingewonnen bij de heer F.C. Breedveld, voorzitter van de Raad van Toezicht (via het secretariaat RvB, 0512 588 000).
Indien u aan het profiel voldoet en belangstelling heeft voor deze functie, nodigen we u graag uit om voor 31 maart 2018 te reflecteren via de solliciteren button.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op maandag 9 april 2018 vanaf 17.30 uur.

Solliciteer nu