Expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen

Het Expertise Centrum Lymfoedeem (ECL) is in 2016 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) voor de komende vijf jaar erkend als Expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen (www.nfu.nl). Daarnaast is het ECL onderdeel van een Europese netwerk, het ERN. 

In 2016 heeft de Europese Unie besloten in alle EU- landen expertisecentra voor zeldzame aandoeningen te benoemen en deze te bundelen in een netwerk om alle burgers in de EU de gelegenheid te geven de beste zorg te krijgen. Multidisciplinaire centra uit elf EU-staten hebben zich gebundeld in het Europese netwerk 'European reference network on rare vascular diseases' (https://vascern.eu/).

Het ECL is lid van een werkgroep die onderdeel uitmaakt van dit netwerk, de PPL-groep (werkgroep Primair en Pediatrisch Lymfoedeem). Dermatoloog Robert Damstra is voorzitter van deze werkgroep. Meer informatie over de PPL-groep vindt u hier.