Totale Heup Prothese (mapje)

U bent door de orthopeed op de wachtlijst geplaatst voor een nieuwe heupprothese. Dit informatieboekje is bedoeld om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie. Zo vertellen wij u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Dit boekje is uw eigendom. Wij raden dan ook aan om:

 • Uw persoonlijke gegevens in te vullen op de eerste pagina. Dit boekje bij ieder bezoek aan het ziekenhuis, de huisarts en andere hulpverleners mee te nemen en eventueel te laten lezen.
 • Uw arts/Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant en andere hulpverleners te vragen om belangrijke informatie in dit boekje op te schrijven.
 • Gebruik te maken van de ruimte in dit boekje om uw vragen en ervaringen te noteren.

Let op: u vraagt zelf aan elke hulpverlener om uw vooruitgang of andere opmerkingen te noteren in dit boekje.

De heupprothese (THP)

U heeft een versleten heupgewricht. Daarom heeft u baat bij een operatie waarbij uw heupgewricht vervangen wordt door een kunstheup (heupprothese). Dit is geen kleine ingreep en vergt veel wilskracht en inspanning van u, maar ook van uw familie. Het volledige herstel van de operatie duurt ongeveer 9 tot 12 maanden. U kunt zichzelf al eerder redden.

Een ‘normaal heupgewricht’
Bij een normaal heupgewricht zit de ronde kop van het dijbeen in een holle gewrichtskom, die wordt gevormd door de bekkenbeenderen. De kop en de kom zijn bekleed met kraakbeen. Behalve de steun die de kop in de kom vindt, wordt het gewricht nog op zijn plaats gehouden door een kapsel en een mantel van bil- en heupspieren. Slijtage van de gladde kraakbeenlaag in het gewricht is meestal de reden voor een heupoperatie.

Doordat de gewrichtsvlakken niet meer soepel langs elkaar kunnen glijden, wordt het bewegen steeds moeilijker en pijnlijker. Bij u functioneert het heupgewricht zo slecht dat het vervangen moet worden door een prothese. Deze prothese bestaat uit twee delen:

 1. Een kom van metaal en een glijoppervlak.
 2. Een kopje voor in het kommetje en steel.

De steel wordt in de schacht van het dijbeen aangebracht met of zonder botcement.

Afbeelding: een versleten heupgewricht en een heupprothese.

De voorbereiding

Als voorbereiding op uw operatie raden wij u aan om de voorlichtingsfilm te gaan bekijken die via onderstaande link te vinden is: http://bit.ly/orthopedienijsmellinghe.
 

 

De voorlichtingsmiddag

Voordat u wordt geopereerd, krijgt u een aantal afspraken voor preoperatieve onderzoeken en gesprekken. Als belangrijke voorbereiding krijgt u allereerst een intake gesprek met de fysiotherapeut. Vervolgens zullen een aantal noodzakelijke afspraken plaatsvinden op één middag (carrousel). De middag begint met afspraken bij de anesthesist, anesthesieverpleegkundige, apothekersassistent en een verpleegkundige van de Orthopedie. Soms is het nodig dat u voor de operatie langs andere medisch specialisten gaat, bijvoorbeeld uw internist of cardioloog. Deze afspraken vallen buiten de carrousel.

 

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft u een screening bij de anesthesist. Met de anesthesist maakt u afspraken over het eventueel stoppen van (bloedverdunnende) medicatie voorafgaand aan de operatie. Ook bespreekt u welke verdoving u wilt. Vaak is dit een ruggenprik. Ook wordt een kort medisch onderzoek gedaan.

Pijnmedicatie
Om na de operatie de pijn goed te kunnen bestrijden, start u thuis met pijnmedicatie (Gabapentine). Met deze medicijnen start u drie dagen voor de operatie. De anesthesist schrijft deze medicijnen voor. U krijgt instructies mee voor de inname.

PreOp-drank
Voor de operatie mag u een periode niet eten en drinken. De uitzondering hierop is het flesje PreOp-drank. Dit geeft u energie voor de operatie. U krijgt de PreOp-drank mee van de anesthesieverpleegkundige. Het uiterste tijdstip waarop u dit drankje kunt drinken, geven we aan u door wanneer u wordt opgeroepen voor de operatie. Dit is een week voor uw operatie via een telefonisch gesprek.

Wie komt u tegen?

Verpleegkundige van de poli Orthopedie
Tijdens de voorlichtingsmiddag maakt u kennis met de verpleegkundige van de poli Orthopedie Samen bespreekt u de voorbereiding voor de operatie en de periode erna. Tijdens dit gesprek verzamelen we gegevens over u en uw (thuis)situatie. Verder bespreken we afhankelijk van uw (thuis)situatie, het nazorgtraject met u. Twee weken na de operatie zult u voor het verwijderen van de hechtingen bij de verpleegkundige terug komen.

Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie
Binnen de orthopedie komt u de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant tegen. Met deze functie werken zij als verlengde arm constructie van de Orthopeed. De verpleegkundig specialist en physician Assistant werken zelfstandig binnen hun domein en overleggen waar nodig met de specialist.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut bekijkt uw fysiek functioneren en de klachten die u beperken in uw dagelijkse activiteiten voor de operatie. U ondergaat een aantal fysieke testen. Hiermee kan de fysiotherapeut beoordelen of u voor de operatie nog fysiotherapie moet volgen. Ook baseren we hierop de fysiotherapeutische behandeling na de operatie. Op deze manier geven we de therapie die bij uw persoonlijke situatie past.

Apothekersassistent
Neem uw huidige medicijnen mee naar het ziekenhuis. Uw medicatie wordt gecontroleerd door de apothekersassistent en toegevoegd aan ons digitale netwerk. Mochten er na dit gesprek nog wijzigingen plaatsvinden in uw thuismedicatie voorafgaand aan uw opname, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan het apotheek service punt (ASP) van ons ziekenhuis.
 

Aanvullende voorbereiding

Als voorbereiding op de operatie vragen we u een aantal formulieren in te vullen. Aan de hand van deze formulieren bepalen we welke aanvullende voorbereidingen getroffen moeten worden om de operatie en opname zo goed mogelijk te doorstaan. U kunt eventueel verwezen worden naar (één of meer van de) onderstaande personen/instanties.

De geriater
Naar aanleiding van een aantal vragen kan het zijn dat de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant u verwijst naar de klinisch geriater ter voorbereiding op de operatie. Klinische geriatrie is het medisch specialisme dat zich richt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk.

De diëtiste
Goede voeding is erg belangrijk voor de operatie. De poli verpleegkundige Orthopedie brengt uw voedingsrisico’s in kaart tijdens de voorlichtingsmiddag.

Thuiszorg/revalidatie
Tijdens het intakegesprek met de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant/ Verpleegkundige Orthopedie wordt samen met u een inschatting gemaakt van welke zorg er na de operatie nodig zal zijn. Na de operatie bekijkt u op de afdeling samen met de Verpleegkundige, Fysiotherapeut en Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant waarbij u ondersteuning nodig heeft. Er wordt gekeken of dat met thuiszorg kan worden opgevangen, of dat het noodzakelijk is om tijdelijk ergens anders te verblijven om te revalideren. U kunt dan aangeven naar welk instelling uw voorkeur uitgaat, bijvoorbeeld De Marrewijk, Bertilla, Berchhiem of Stellinghave. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met uw wens. Ook kunt u aangeven voor welke thuiszorgorganisatie uw voorkeur heeft als het noodzakelijk is om thuiszorg in te schakelen.

Het inschakelen van thuiszorg of een instelling voor revalidatie, wordt volledig verzorgd door het Transferbureau van Nij Smellinghe. Voor hulp in de huishouding wordt u verwezen naar uw gemeente. Zowel de thuiszorg als de instellingen om te revalideren vallen onder de basisverzekering, het kan wel zijn dat de eigen bijdrage wordt aangesproken.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
 • De doosjes met medicijnen die u thuis gebruikt.
 • Krukken of een rollator (zet uw naam op de rollator voor uw opname).
 • Toiletartikelen (handdoek en washandjes hoeft u niet mee te nemen).
 • Gemakkelijke, ruim zittende kleding en schoenen die u overdag draagt. Neem stevige schoenen mee, bij voorkeur geen slippers of schoenen met gladde zolen.
 • Het blauwe informatiemapje
 • Hibiscrub en Bactroban
Waardevolle bezittingen

We raden u aan geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten in verband met mogelijke diefstal en verlies. Het ziekenhuis is een openbaar gebouw en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Uw opname in het ziekenhuis

Visie
Tijdens uw ziekenhuisopname willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op de thuiskomst. Dit doen we door de thuissituatie zo goed mogelijk na te bootsen. We stimuleren u om zelf activiteiten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn dat u ontbijt aan tafel en u schenkt zelf uw kopje koffie in. Bij de belemmeringen die u tegenkomt kunt u met uw medepatiënten en met verpleegkundigen zoeken naar een oplossing. Als het lukt verblijft u overdag in de huiskamer op de verpleegafdeling.

Uw thuissituatie is de beste omgeving om te herstellen. We beseffen ons dat de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie na een zware operatie best groot en onzeker is. We doen er daarom alles aan om die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. U merkt dit tijdens de voorbereiding, waar we zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Deze informatie gebruiken we tijdens uw opname zoveel mogelijk voor uw herstel en revalidatie.

Ook dit informatiemapje speelt hierin een rol. Het doel van dit mapje is om u actief te betrekken bij het hele zorg- en revalidatieproces. Naast relevante informatie hebben we een checklist gevoegd met een aantal voorwaarden om het ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk voor te bereiden. Voor uw opname proberen we in te schatten wat u moet kunnen als u thuis komt. Van tevoren gaan we de checklist bij langs en kruisen aan wat geregeld moet worden. Tijdens de opname kunnen uzelf of anderen afvinken welke activiteit behaald is en/of wat er nog geregeld moet worden. Zo is het voor iedereen inzichtelijk hoe uw herstel verloopt.

Mocht u vanuit het ziekenhuis niet direct naar huis kunnen, dan bespreken we dat met u. Er is dan een mogelijkheid om tijdelijk naar een revalidatiecentrum te gaan.

 

Opname op de verpleegafdeling

Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op afdeling orthopedie B3 (3e etage).Een verpleegkundige vertelt u over de gang van zaken op de afdeling en over de operatie.
Uw ontslag naar huis hangt af van een aantal criteria, die u terugvindt in de checklist. Onze ervaring leert dat u gemiddeld 2 dagen (1 tot 2 nachten) in het ziekenhuis ligt.

 

Bezoektijden

Bezoektijden
Op de afdeling Orthopedie gelden de volgende bezoektijden: dagelijks van 15.00 tot 19.30 uur. Op zaterdag en zondag zijn er extra bezoektijden van 10.00 tot 11.00 uur. Als uw coach of bijzondere begeleiding aanwezig moet zijn buiten de bezoektijden, dan worden er afspraken gemaakt met de dienstdoende verpleegkundige. U kunt maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Dit is om rekening te houden met uw gezondheid en herstel en dat van uw medepatiënten.

 

De operatie

De operatie duurt ongeveer een uur en gebeurt met een ruggenprik. Er is de mogelijk om tijdens de operatie muziek mee te nemen, bijvoorbeeld in de form van een IPOD, zodat u geen geluiden hoeft te horen die worden veroorzaakt bij het plaatsen van de prothese. Tijdens en na de operatie krijgt u antibiotica om een infectie te voorkomen. Direct na de operatie wordt een verband aangelegd. Naast de Gabapentine waar u mee gestart bent voor de operatie, krijgt u nog andere pijnstillers. Ook krijgt u via een infuus een morfinepreparaat aangeboden door middel van een PCA-pomp (Patiënt Controlled Analgetica). Met dit pompje kunt u aanvullende pijnmedicatie regelen, afhankelijk van uw behoefte. De verwachting is dat u deze pomp weinig nodig heeft en zal dan ook snel worden afgekoppeld in overleg met u.

Enige tijd na de operatie helpt de verpleegkundige of fysiotherapeut u op de bedrand of in de stoel. Als u zich goed voelt kunt u zelfs al een klein stukje lopen.

 

Mogelijke complicaties

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis komt u op visite bij de Verpleegkundig Specialist/ Physician Assistant Orthopedie in plaats van dat de Verpleegkundig Specialist/ Physician Assistant bij u aan het bed komt. We bespreken hoe het met u gaat. Als u vragen heeft, noteer deze dan in het blauwe informatiemapje.

Een algemene complicatie bij een chirurgische ingreep is de kans op een nabloeding. Dit ontstaat hoofdzakelijk tijdens de operatie of binnen de eerste 72 uur na de operatie. Andere complicaties bij deze operatie zijn een (wond)infectie. Tijdens de chirurgische ingreep is er kortdurend een open verbinding geweest tussen uw heupgewricht en de buitenlucht. Ook na de operatie bestaat de kans op het ontstaan van een infectie door bijvoorbeeld slechte wondgenezing of voedingsstatus. Door het bewerken van uw botdelen heeft u tot 6 weken na de operatie een verhoogde kans op het ontwikkelen van trombose.

Tijdens de ingreep wordt er binnen het gewrichtskapsel gewerkt waardoor u de eerste 6 weken na de operatie een verhoogde kans hebt op het uit de kom schieten van de heup. Wij adviseren daarom om gedurende de eerste 6 weken met een kussen tussen de benen te gaan slapen als u op uw zij slaapt. Doordat er sprake is van een snijdende ingreep bestaat altijd de kans op zenuwschade. Na de operatie vindt op de afdeling controle plaats van gevoel en functie van het geopereerde been.

Rokers hebben een verhoogde kans op complicaties. Dit grotere risico wordt veroorzaakt doordat nicotine en koolstofmonoxide de afweer, stolling, doorbloeding- en het zuurstofaanbod verminderen. Daardoor worden de wondgenezing en botheling belemmerd. Het advies is om te stoppen met roken voor de ingreep.

Heeft u vragen over complicaties, stel deze dan aan uw orthopedisch chirurg of de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie.

Ontslag uit het ziekenhuis

Na de operatie
De dag na de operatie begeleiden we u bij het wassen en aankleden. U trekt uw gewone kleren aan en bent zoveel mogelijk op. Als u voldoende hersteld bent en zelfstandig kunt functioneren volgt het ontslag. Afhankelijk van uw situatie wordt de nazorg besproken en geregeld. Ter voorkoming van trombose gebruikt u 6 weken na de operatie dagelijks een injectie (Fraxiparine) of een tablet (Xarelto). De keuze hangt af van het gebruik van overige medicatie en herstel van de wond. Het toedienen van de injectie is gemakkelijk zelf aan te leren (plaatsen injectie zie plaatje hieronder).
Als dit niet lukt kan de thuiszorg dagelijks bij u thuis komen.

Met de onderstaande checklist kunt u alvast kijken of u bijna toe bent aan ontslag

Medicijnen

We verzoeken u ervoor te zorgen dat er voldoende paracetamol in huis is voor gebruik na ontslag (3-4x daags 2 tabletten = 1000 mg). U ontvangt recepten voor medicatie die u na ontslag thuis moet gebruiken. Het gaat hierbij om de volgende medicijnen:

 • Antistollingsmedicatie ter voorkoming van trombose (Fraxiparine of Xarelto).
 • Extra pijnstilling 1-3 maal daags (afhankelijk van de pijnstiller).

Deze recepten kunt u bij uw ontslag ophalen bij de poliklinische apotheek van Nij Smellinghe. Uw eigen apotheek krijgt hiervan bericht.
Het is belangrijk dat u het innemen van de pijnstillers verdeelt over de dag. Als u niet of nauwelijks pijn heeft, stop dan als eerste de aanvullende pijnstiller en bouw daarna de paracetamol af. Overleg bij twijfel met de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie of met uw huisarts.
 

Herstellen van de operatie
 • Uw geopereerde been kan dik en/of blauw zijn door een bloeduitstorting en/of vochtophoping. Dit is normaal na een gewrichtsoperatie aan de heup. Als u zit, legt u uw been horizontaal. Blijf vooral in beweging. Lopen stimuleert de bloedsomloop en zorgt ervoor dat het vocht uit het been wordt afgevoerd. Uw been is na rust minder dik.
 • De kous die u na de operatie voorgeschreven krijgt kunt u gebruiken tot 6 weken na de operatie. De kous zorgt voor extra steun aan het been. Zo gaat het vocht uit het been eerder terug naar de bloedbaan en wordt uw been minder dik.
  Wanneer uw been niet dikker meer is dan voor de operatie of als de kous afzakt, mag u het gebruik stoppen. Zwelling van het been kan lange tijd aanhouden!
Wondverzorging

Voor de eerste dagen krijgt u verbandmateriaal en instructies mee voor het verzorgen van de wond. De wond kan verzorgd worden door uw partner/coach of eventueel door de thuiszorg. Dit wordt tijdens de opname met u besproken.

Wanneer waarschuwt u een arts?

Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt met uw orthopeed of met de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie (zie bereikbaarheid):

 • Als de operatiewond meer gaat lekken.
 • Als het wondgebied roder wordt, meer gaat zwellen en meer pijn doet, ook al bent u minder gaan oefenen en bewegen.
 • Als u niet op het geopereerde beent kunt staan, terwijl dit van tevoren wel het geval was.
 • Als u koorts ontwikkelt hoger dan 38,5º Celsius.

De kans op een infectie blijft ook in de toekomst bestaan. Bij een operatie of huidinfectie moet u uw behandelend (tand)arts doorgeven dat u een prothese heeft. Dit geldt voor iedereen met een prothese, maar vooral voor mensen met een verminderde afweer (zoals bij suikerziekte of chemotherapie). In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u antibiotica voorgeschreven krijgt.
 

Adviezen voor de thuissituatie

De eerste weken na de operatie kunt u, voor het herstel en de stabiliteit van de omringende weefsels, het beste met krukken of met een rollator lopen. De prothese mag in de meeste gevallen volledig belast worden, maar het weefsel om de heup heen is flink beschadigd door de operatie. Het duurt minimaal 6 weken voordat deze weefselschade hersteld is. In overleg met de fysiotherapeut bouwt u het gebruik van deze hulpmiddelen langzaam af.

Belangrijk is dat u zo snel mogelijk leert functioneren in de thuissituatie. Om dat verantwoord op te bouwen is professionele begeleiding van een fysiotherapeut sterk aan te raden. U gaat onder andere bezig met het verantwoord opbouwen van uw loopvaardigheid en de loopafstand. Maar ook mag u al vrij snel weer op een hometrainer fietsen om te gaan werken aan uw lichamelijke conditie. Belangrijk is ook om uw beenspieren en de beweeglijkheid van het geopereerde gewricht weer te trainen.
Het is goed om regelmatig te bewegen en te lopen en dit af te wisselen met voldoende rust.

U kunt zelf een afspraak maken met uw fysiotherapeut. Een machtiging en overdracht krijgt u mee of we sturen deze naar uw huisadres. De overdracht bevat informatie van de ziekenhuisfysiotherapeut voor uw eigen fysiotherapeut. Als u een week na uw ontslag nog niks heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

U kunt weer autorijden als u voldoende hersteld bent om veilig een auto te besturen. De meeste verzekeringen staan het besturen van een auto of fiets niet toe in de eerste 6 weken na de operatie. Als u hier vragen over heeft neemt u contact op met uw autoverzekering en/of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen voor een individueel advies.

Zwemmen is in de eerste periode niet toegestaan. Bij de eerste controle krijgt u adviezen op welke manier u deze activiteiten kunt uitbreiden.

Na het plaatsen van een nieuwe heup, heeft u 6 weken het risico dat de kop van de heupprothese uit de kom kan schieten. Daarom is het belangrijk dat u twee leefregels in acht neemt:

 • U mag uw been niet verder dan 120 graden omhoog heffen.
 • Geen gecombineerde bewegingen van het naar binnen draaien van uw been. (flexie/adductie/endorotatie)

 

Adviezen voor toepassen van de leefregels
 • Leg uit voorzorg een kussen tussen uw benen als u in bed ligt.
 • Buk niet vanuit een stoel.
 • Ga niet met de benen over elkaar zitten.
 • Let alleen wel op dat u niet gaat lopen en tegelijkertijd draaibewegingen maakt.
 • Vermijd overbelasting.


Zitten: bij voorkeur een hoge stoel met armleuningen. Als u gaat zitten of staan, het geopereerde been iets naar voren plaatsen.

Draaien: stap voor stap: niet staand draaien op de voet van het geopereerde been.

Het bed: afhankelijk van uw lichaamsbouw is een bed hoogte van 45-50 cm aan te raden. Mogelijk is uw bed hierop al aangepast. Ga voorzichtig zitten. Steun hierbij met beide handen op het bed. Schuif zover mogelijk naar achteren voordat u uw benen op het bed brengt.

Het toilet: de meeste toiletten zijn slechts 42 cm hoog. U kunt het toilet verhogen met een losse toiletverhoger of een vaste verhoogde toiletpot. Als u extra steun nodig heeft kunt u handgrepen (laten) plaatsen. Deze zijn verkrijgbaar bij een doe- het-zelf-zaak. Maak, in openbare gelegenheden, gebruik van het invalidentoilet. Deze zijn meestal goed op hoogte.

Wassen en afdrogen: maak tijdens het douchen en afdrogen gebruik van een voldoende hoge kunststof stoel met armleuningen. Het risico dat u valt is dan kleiner.

Voor de veiligheid kunt u een goede antislipmat in de douche leggen. U kunt een handgreep bij de kranen in de douche laten plaatsen voor steun tijdens het wassen en afdrogen. Houd alle spullen die u nodig hebt tijdens het wassen, drogen en aankleden binnen handbereik.

Aankleden: ga voordat u begint met aankleden zitten op een stoel (met armleuningen) die hoog genoeg is of op het verhoogde bed. Het risico dat u valt is hierdoor kleiner. Begin bij het aankleden met het geopereerde been. Begin bij het uitkleden met het niet geopereerde been. Maak gebruik van hulpmiddelen tijdens het aan- en uitkleden. Neem de tijd om u aan of uit te kleden om plotselinge of onvoorzichtige bewegingen te voorkomen.

Seksueel actief zijn: Als u zich aan de bovengenoemde leefregels houdt bestaat er medisch geen belemmering om seksueel actief te zijn.

Keukenactiviteiten: plaats de spullen die u vaak gebruikt in een kast waar u rechtopstaand goed bij kunt.

Boodschappen: als u veel boodschappen nodig hebt, kunt u deze beter door iemand anders laten halen. Als u een paar boodschappen nodig hebt en de winkel is op loopafstand, kunt u zelf boodschappen doen met een schoudertas.

Traplopen: gebruik bij het traplopen de trapleuning. Om de trap op te lopen brengt u eerst het niet-geopereerde been omhoog. De kruk en het geopereerde been volgen.
 

Om de trap af te lopen brengt u eerst het geopereerde been en de kruk omlaag, het goede been volgt.

In en uit de auto stappen: de eerste zes weken rijdt u zelf geen auto. Zorg dat de autodeur volledig open kan. Laat de bestuurder de bijrijdersstoel in de achterste stand zetten. Soms kan een plastic zak op de stoel helpen bij het maken van de draaibeweging. Op de afdeling is de mogelijkheid om dit voor het ontslag te oefenen, door middel van een modelopstelling van een auto.

 

Benodigde hulpmiddelen
 • Een helping-hand is te gebruiken als een verlengde arm om kleding aan en uit te doen en om voorwerpen die verder weg liggen of op de grond zijn gevallen op te rapen.
 • Om gemakkelijk te kunnen draaien op de zitting van de stoel, in de auto of op bed, kunt u een plastic zak gebruiken.
 • Met een lange schoenlepel kunt u uw schoenen gemakkelijk aan en uit doen als u schoenen met elastische veters of instappers draagt.
 • Maak bij huishoudelijke activiteiten zoveel mogelijk gebruik van hulpmiddelen met een lange steel.
 • Gebruik een schoudertas voor het verplaatsen van spullen in en om het huis wanneer u nog met twee krukken loopt.
Werkhervatting

Vraagt u zich af of de behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. De bedrijfsarts kan, met uw toestemming, inlichtingen inwinnen bij uw specialist. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijke) beperkingen heeft en zo ja, welke. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Afspraken over uw werk verlopen vaak soepeler als u de bedrijfsarts al voor de ingreep of zo snel mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt.

U kunt in gesprek met de bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbodienst van uw bedrijf of organisatie. Bij de Arbodienst kan men u vertellen hoe u dit spreekuur kunt bezoeken. Dit spreekuur kunt u ook bezoeken als u niet verzuimt. Zo komt u te weten of er gevolgen zijn voor uw werk en wat deze zijn.

 

Controleafspraken

Afspraken op de polikliniek Orthopedie:

 • 14 dagen na de operatie bij de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant/ verpleegkundige van de Orthopedie voor het verwijderen van de hechtingen.
 • 3 maanden na de operatie bij de orthopedisch chirurg (dan wordt eerst een foto van uw heup gemaakt).
Bereikbaarheid

Bij problemen kunt u van 08.30 - 17.00 uur (maandag t/m vrijdag) contact opnemen met de poli orthopedie op tefoonnummer (0512) 58 88 05.
In geval van spoed en in het weekend neemt u de eerste veertien dagen na de operatie contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van ziekenhuis Nij Smellinghe, telefoonnummer (0512) 58 81 46.

Fysiotherapie-netwerk

Fysiotherapie Nij Smellinghe heeft met onderstaande Fysiotherapeuten uit de omgeving een netwerk opgezet met betrekking tot het verlenen van zorg na een totale heup prothese. Deze Fysiotherapeuten worden geschoold en up-to-date gehouden door Fysiotherapie Nij Smellinghe.