In deze folder staat informatie over de hulpverlening die de ziekenhuispsychiatrie in ziekenhuis Nij Smellinghe biedt aan patiënten en naasten.

Momenteel bent u (of uw naaste) opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe voor onderzoek en behandeling. Een ziekenhuisopname is veelal een onzekere periode. Dit kan voor spanning zorgen. Deze spanning en onzekerheid kunnen gevolgen hebben voor uw geestelijk functioneren. Ook uw huidige lichamelijke klachten kunnen invloed hebben op hoe u zich voelt. Spanningsklachten, angst, depressieve klachten en verwardheid komen veel voor tijdens de opname en behandeling in het ziekenhuis. Dit kan ook bij mensen voorkomen die hier nooit eerder last van hebben gehad. Daarnaast kunnen geestelijke problemen mede de oorzaak zijn van lichamelijke klachten. Verwardheid of depressiviteit kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat iemand niet goed voor zichzelf zorgt en lichamelijk ziek wordt.
Ook kunnen verslavingsproblemen lichamelijke klachten veroorzaken waarvoor u in het ziekenhuis moet worden behandeld.

Bij bovengenoemde problematiek kan uw hoofdbehandelaar in overleg met u besluiten de afdeling ziekenhuispsychiatrie te vragen contact met u op te nemen.
Het gaat daarbij altijd om situaties waarbij vermoed wordt dat geestelijke en lichamelijke klachten elkaar beïnvloeden en versterken.
Als u al onder psychiatrische behandeling bent, kan dit ook een reden zijn voor contact met de afdeling ziekenhuispsychiatrie.

In gesprek
Een van de medewerkers van de afdeling nodigt u uit voor een gesprek om uw klachten te bespreken. Dit gesprek zal zoveel mogelijk in een aparte ruimte plaatsvinden op de verpleegafdeling.

Samen met u wordt gekeken naar:
• welke klachten u heeft
• hoelang de klachten bestaan
• of er een verband is met uw lichamelijke klachten
• of u de klachten eerder hebt gehad
• of er behandeling nodig is en waaruit die behandeling dan bestaat.

Behandeling
De behandeling kan bestaan uit:
• gesprekken
• medicatie
• een combinatie van deze twee.
Verder kunnen adviezen worden gegeven aan ziekenhuismedewerkers over hoe het beste met uw klachten kan worden omgegaan.

Poliklinische behandeling
In overleg met u kan worden besloten tot een vervolgbehandeling nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Deze vervolgbehandeling vindt plaatst op de polikliniek van het Psychosomatisch team van ziekenhuis Nij Smellinghe.

Medewerkers ziekenhuispsychiatrie
Mevr. B.N.W.J. Geelhoed-Jenner, psychiater
Mevr. V. Remkes, psychiater
Dhr. A. Hunse, verpleegkundig specialist 
Mevr. D. de Boer, verpleegkundig specialist

De medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer (0512) 588 355