In deze folder kunt u lezen wat decubitus is, hoe het kan ontstaan en wat te doen om erger te voorkomen. Ook beschrijft deze folder hoe u zelf kunt meehelpen om decubitus te voorkomen.

Decubitus is een serieus probleem. Iedereen die, vanwege ziekte of ongeval, langdurig in bed, rolstoel of stoel terecht komt, kan decubitus krijgen. Vaak leidt dit tot pijnklachten, die een trager herstel van de gezondheidsproblemen veroorzaken, waardoor een langere opname in het ziekenhuis noodzakelijk is.
Decubitus kan in veel gevallen voorkomen worden. In Ziekenhuis Nij Smellinghe is extra aandacht en inspanning om decubitus te voorkomen of anders in een vroege fase te behandelen. Vanaf de eerste dag van de opname worden al maatregelen getroffen. U merkt dit in de praktijk bijvoorbeeld aan de keuze van het matras in uw bed.

Wat is decubitus?

Decubitus, ook wel doorliggen, is een huiddefect, dat ontstaat door voortdurende druk, wrijving en/of schuiven op een onderlaag. De beschadiging begint met pijn en roodheid van de huid. Wanneer er niets aan gedaan wordt, kunnen diepe wonden ontstaan.

Hoe ontstaat het ?

Als u lang op uw rug of zij ligt, of op de stoel zit, krijgt de huid minder toevoer van bloed en zuurstof, waardoor cellen afsterven en decubitus kan ontstaan. Ook van het schuiven in bed of op de stoel kunnen bloedvaatjes beschadigen, waardoor decubitus kan ontstaan. Kruimels op en plooien in het laken kunnen hetzelfde effect hebben.

Wanneer heeft u meer kans op decubitus?

Wanneer u:
• Bedlegerig bent
• Stoelgebonden bent
• Slecht eet en drinkt
• Koorts hebt
• Veel zweet of een droge huid hebt
• Suikerziekte hebt
• Vaatlijden hebt
• Zelf niet of moeilijk kunt bewegen (bijv. door coma, verlammingen en gewrichtsontstekingen).

Hoe kunt u zelf helpen decubitus te voorkomen?

In bed
• Verander regelmatig van houding, minimaal om de 4 uur. Afwisselend van de rug op de zij en terug en dan weer op de andere zij
• Leg de benen niet tegen elkaar of op elkaar. Indien nodig doe er dan een kussen tussen
• Vraag de verpleging om hielsokjes en draag deze als u op bed ligt
• Zet uw voeteneind en het hoofdeind van uw bed omhoog.

In de stoel
• Ga goed rechtop zitten
• Wanneer u niet lekker zit, vraag de verpleegkundige om een speciaal zitkussen (anti-decubituskussen).

Decubitus voorkomen in het algemeen

Voeding:
• Probeer voldoende en gevarieerd te eten. Wanneer u dit niet kunt of niet mag, overleg dan met verpleegkundige.
• Drink voldoende, minimaal 10 glazen/kopjes per dag. Drink vooral melkproducten en sinaasappelsap.

Hygiëne:
• Was u niet met ontvettende zeep
• Bij droge huid, overleg dan met de verpleegkundige. Wanneer u incontinentiemateriaal (b.v Tena) gebruikt, verwissel dit regelmatig
• Draag schone en niet knellende kleding.

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige.